Krypto peňaženky pre BTC a USDT

Najlepšie kryptopeňaženky pre Bitcoin a Tether na Slovensku

Kryptomeny v praxi

Úplný sprievodca ovládaním techník Fibonacciho retracementu

Fibonacciho retracement je jedným z najužitočnejších a najpresnejších nástrojov, ktoré sú používané v obchodovaní na finančných trhoch. Tento matematický nástroj poskytuje obchodníkom možnosť identifikovať potenciálne úrovne opory a odporu s presnosťou založenou na zlatom pomeru.

Podľa Fibonacciho teórie určuje postupnosť Fibonacciho čísel špecifické percentuálne úrovne, ktoré sa používajú na identifikovanie and analýzu výrazov cien. Tieto úrovne, ktoré sú vyjadrené v percentách, sú graficky znázornené ako horizontálne čiary na grafe a robia z Fibonacciho retracementu jeden z najdôležitejších nástrojov v technickej analýze.

V praxi sa Fibonacciho úrovne retracementu používajú na identifikovanie vhodných vstupov a výstupov pri obchodovaní. Obchodníci môžu použiť tieto úrovne ako stratégie stop-loss, alebo ako nástroj na identifikáciu potenciálnych bodov pre obrat ceny. Fibonacciho retracement je taký silný nástroj, že mnoho obchodníkov považuje za absolútne nevyhnutný pre úspešné obchodovanie. Jeho presnosť a spoľahlivosť robia z neho jeden z najvyhľadávanejších nástrojov na trhu.

Ak hľadáte výkonnú techniku na analýzu cien na trhu a chcete získať konkurenčnú výhodu, Fibonacciho retracement je ideálny nástroj pre vás. S jeho pomocou môžete identifikovať silné úrovne opory a odporu, zistiť potenciálne možnosti obchodovania a určiť úrovne zastavenia straty. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako ovládať techniky Fibonacciho retracementu a ako ich použiť na obchodovanie na finančných trhoch, máme pre vás príručku, ktorá vás prevedie všetkým dôležitým aspektom tohto nástroja.

Ako vypočítať Fibonacciho retracement

Jedným z najdôležitejších nástrojov technickej analýzy je Fibonacciho retracement. Tento nástroj je odvodený zo zlatého pomeru a používa matematickú postupnosť čísel, ktorá je známa ako Fibonacciho postupnosť. Fibonacciho retracement slúži na identifikáciu potenciálnych úrovní podpory a rezistencie na finančných trhoch.

Výpočet Fibonacciho retracement je relatívne jednoduchý. Je založený na výpočte percentuálnych hodnôt medzi vrcholom a dnom trhového pohybu. Fibonacciho retracement následne používa tieto hodnoty na identifikáciu potenciálnych úrovní, na ktorých by trh mohol odrazit. Tieto úrovne môžu byť použité na určenie miest pre vstup a výstup v obchodovaní, ako aj na nastavenie individuálnych stop-loss úrovní.

Jednou z najdôležitejších vecí pri vypočítavaní Fibonacciho retracement je určiť, aký percentuálny pomer chcete použiť. Najčastejšie používané percentuálne pomerové úrovne sú 38,2%, 50% a 61,8%. Tieto percentuálne hodnoty považujú analytici za kľúčové body, na ktorých môže trh zmeniť smer alebo odraziť. Avšak, nie je nič fixné na týchto úrovniach, a trhy môžu reagovať aj na iné percentuálne hodnoty.

Výpočet Fibonacciho retracement je jednoduchý matematický vzorec. Ak chcete vypočítať úrovne, musíte poznať výšku trhového pohybu od dna po vrchol alebo naopak. Jednoducho si vyberte správny nástroj technickej analýzy a označte dno a vrchol pohybu. Program sa potom automaticky vypočíta a zobrazí Fibonacciho retracement úrovne na grafe.

Fibonacciho retracement je jednou z najmocnejších nástrojov technickej analýzy a je veľmi populárny medzi obchodníkmi. Jeho skutočná sila spočíva v tom, že je odvodený z matematických zákonov a pomerov, ktoré majú širšiu finančnú významnosť. Fibonacciho retracement poskytuje jedinečné úrovne, ktoré môžu slúžiť ako potenciálne body vstupu a výstupu pre obchodníkov, ako aj úrovne stop-loss pre riadenie rizika.

Porozumenie Fibonacciho postupnosti

V prípade, že sa zaujímate o technickú analýzu a obchodovanie na finančných trhoch, iste ste počuli o Fibonacciho postupnosti a jej význame. Fibonacciho postupnosť je matematickým vzorcom, ktorý je základom pre mnohé technické ukazovatele používané v technickej analýze. Jej kľúčovou vlastnosťou je to, že každé číslo v postupnosti je súčtom dvoch predchádzajúcich čísel.

Tento matematický vzorec nachádza uplatnenie v mnohých oblastiach, vrátane finančných trhov. Fibonacciho postupnosť je základom pre Fibonacciho retracement, Fibonacciho rozšírenie a Fibonacciho časové zóny – tri technické nástroje používané obchodníkmi na určenie potenciálnych podpora a odporových úrovní v cenovej pohybe.

Fibonacciho retracement je najčastejšie používaný nástroj v rámci Fibonacciho techník. Tento nástroj, založený na Fibonacciho postupnosti, je používaný na identifikáciu možných cieľových úrovní, kde sa predpokladá, že trh by mohol začať meniť smer. Tieto úrovne sú odvodené od špecifických percentuálnych hodnôt založených na Fibonacciho pomeroch a môžu tiež predstavovať úrovne podpory a odporu.

Význačnou hodnotou Fibonacciho retracement je jeho schopnosť identifikovať potenciálne úrovne, kde by sa trh mohol odrazíť, čím poskytuje obchodníkom možnosť vstúpiť do obchodu na základe tejto informácie. Tento nástroj je veľmi užitočný pri stanovovaní stop-loss úrovní a pri riadení rizika.

Väčšina finančných nástrojov a trhov sa koreluje s Fibonacciho retracement úrovňami a môže poskytnúť dôležité signály pre obchodníkov. Fibonacciho retracement je významný technický ukazovateľ, ktorý vám pomôže lepšie pochopiť cenový pohyb a jeho vzťah k historickejdátum.

Aplikácia zlatého pomeru

Aplikácia zlatého pomeru

Keď sa zaoberáte fibonacciho retrakčnými technikami, nemôžete sa vyhnúť povedomiu o zlatom pomere. Zlatý pomer je matematická koncepcia, ktorá je odvodená zo špecifického postupu čísel, známeho ako fibonacciho postup. Leonardo z Pise, známy ako Fibonacci, vytvoril túto postupnosť čísel, ktorá bola neskôr aplikovaná na rôzne oblasti, vrátane finančných trhov.

Zlatý pomer sa často používa na grafikách, kde sa vytvára séria percentuálnych úrovní založených na fibonacciho postupe. Tieto úrovne sa potom zobrazia na grafe na identifikáciu konkrétnych úrovní podpory a odporu. Keďže zlatý pomer je spojený so sériou čísel a ich vzťahmi, má tendenciu poskytovať špecifické body, kde sa cena môže zastaviť alebo odraziť.

Zlatý pomer môže byť v extrémne dôležitý v technickej analýze, pretože môže poskytnúť jasný obraz o tom, kde by sa mohlo nachádzať potenciálne rezistencia a podpora na trhu. Zlatý pomer je jedným z nástrojov v wave theory, ktorý sa používa na analyzovanie finančných trhov.

Jednou z hlavných výhod využitia zlatého pomeru v obchodovaní na finančných trhoch je to, že umožňuje traderom identifikovať úrovne stop-loss a take-profit, čo je veľmi dôležité pri riadení rizika. Keďže sa zlatý pomer skladá z matematických vzťahov medzi jednotlivými číslami v postupnosti, trader môže použiť tieto úrovne ako ukazovatele vstupu alebo východu z obchodu.

Zlatý pomer je tiež často používaný na identifikáciu úrovne rezistencie a podpory pri analyzovaní trhov. Ak sa cena pohybuje na úrovni blízko zlatého pomeru, je pravdepodobné, že tam bude silná reakcia od obchodníkov, čo môže viesť k odrazeniu sa ceny. Tieto úrovne sa môžu tiež použiť ako ukazovatele vstupu alebo východu z obchodov.

Zatiaľ čo zlatý pomer môže byť silným nástrojom pre technickú analýzu a obchodovanie na finančných trhoch, je dôležité si uvedomiť, že nie je to všelieko pre všetky situácie. Podobne ako iné technické indikátory, aj zlatý pomer má svoje obmedzenia a nemusí byť vždy presný.

 • Technická analýza
 • Zlatý pomer
 • Fibonacciho postup
 • Sériové čísla
 • Support a rezistencia
 • Wave theory
 • Matematické vzťahy
 • Vstup a výstup z obchodu
 • Rizikový manažment
 • Obchodné úrovne
 • Technické indikátory

Ako používať Fibonacciho retracement?

Fibonacciho retracement je jedným z najpoužívanejších nástrojov pri technickom analýze trhov. Tento nástroj je založený na Golden Ratio odvodenom z Fibonacciho postupnosti, ktorý vytvoril Leonardo Fibonacci. Pomocou Fibonacciho retracementu môžete identifikovať úrovne podpory a odporu, ktoré majú veľký význam pri obchodovaní.

Fibonacciho retracement používa určené úrovne ako indikátory, ktoré sa odvíjajú zo zlatého pomeru medzi číslami Fibonacciho postupnosti. Tieto úrovne poskytujú potenciálne body zvratu na trhu a môžu sa použiť ako ciele profitu a miesta na vstup do obchodu alebo nastavenie stop-loss úrovne.

Nástroj Fibonacciho retracementu funguje najlepšie, keď sa používa spolu s inými technickými indikátormi a analýzou. Môžete ho napríklad použiť na identifikáciu bodov zvratu v kombinácii so zistením úrovne podpory alebo odporu. Ak vytvoríte Fibonacciho retracement na grafe, môžete zistiť, kde sa trh môže otočiť alebo bance späť v smere hlavného trendu.

Pri používaní Fibonacciho retracementu je dôležité poznamenať, že nie je jediným nástrojom, ktorý by sa mal používať pri obchodovaní. Existuje mnoho ďalších dôležitých faktorov, ako sú správa rizík, psychológia obchodovania a ďalšie technické analýzy, ktoré sa musia brať do úvahy pri obchodovaní na finančných trhoch.

V každom prípade, Fibonacciho retracement je mocný nástroj, ktorý môže poskytnúť veľa užitočných informácií o trhu. Môžete ho používať na identifikáciu bodov zvratu, určenie úrovní podpory a odporu, vyhľadávanie miest na vstup a nastavenie stop-loss úrovní. Je však dôležité si uvedomiť, že Fibonacciho retracement je len nástroj a nie je dokonalý. Preto nezabúdajte používať aj iné techniky analýzy a faktory pri obchodovaní na finančných trhoch.

Identifikácia potenciálnych úrovní obratu

Pri použití Fibonacciho retracementu je dôležité identifikovať potenciálne úrovne obratu na trhu. Do týchto úrovní sa často môžeme stretnúť s bodmi, na ktorých cena aktíva buď zastavuje svoj pohyb alebo mení smer. Niektoré z týchto úrovní môžu byť veľmi špecifické a dobre definované, zatiaľ čo iné sú pomerne všeobecné a byť relevantné pre celý trh.

Veľmi silnou úrovňou obratu môže byť takzvaný „golden ratio“ alebo zlatý pomer, ktorý je definovaný ako približne 61,8% Fibonacciho retracement pomery. Tento pomer sa často vyskytuje v rôznych finančných trhoch a môže poskytnúť silnú podporu alebo rezistenciu. Ďalším významným faktorom je 38,2% Fibonacciho retracement pomer, ktorý sa taktiež často používa v technickej analýze.

Pri identifikácii potenciálnych úrovní obratu je užitočné vyhľadávať konvergencie rôznych Fibonacciho pomerov a iných technických ukazovateľov. Mnohé z týchto úrovní môžu byť len dočasné, pričom iné sú dlhodobou rezistenciou alebo podporou. V prípade, že sa viaceré Fibonacciho pomeru zhodujú s inými technickými indikátormi, môže to byť silný signál o potenciálnom obrate trhu.

Je tiež dôležité poznamenať, že Fibonacciho retracement môže fungovať nielen na cenové údaje, ale aj na údaje o objeme obchodu, časové rámce alebo iné faktory. Toto nám poskytuje oveľa širšiu perspektívu pri použití tohto nástroja v technickej analýze.

Keďže Fibonacciho retracement je matematický nástroj, je veľmi dôležité použiť ho v spojení s inými technickými a fundamentálnym analýzou. Pri použití samotného Fibonacciho retracementu by sme si mali byť vedomí, že tieto úrovne obratu nemusia byť vždy spoľahlivé a nemusia fungovať vo všetkých prípadoch. Preto je dôležité používať stop-loss a iné obchodné stratégie na ochranu pred stratami.

Vytváranie vstupných a výstupných bodov

Používanie Fibonacciho retracement techniky je silným nástrojom pre technickú analýzu trhu. Po tom, ako ste vypočítali Fibonacciho retracement hladiny, budete potrebovať určiť vstupné a výstupné body pre svoje obchody.

Prvá vec, ktorú musíte urobiť, je pozorná analýza cenového grafu a identifikovanie oblastí, kde sa Fibonacciho retracement hladiny stretávajú s inými technickými indikátormi, ako je napríklad trendová línia alebo podporná úroveň. Tieto miesta sú silnými vstupnými alebo vstupno-výstupnými bodmi.

Aby ste mohli lepšie určiť tieto body, môžete sledovať aj vývoj cien inde v trhu. Ak vidíte, že cena má tendenciu búchať von z Fibonacciho retracement hladiny, môže to byť signál, že by ste mali vstúpiť do obchodu. Naopak, ak vidíte, že cena sa blíži k hladine retracementu a nevie ju prekonať, môže to byť signál na ukončenie vašej pozície.

Je dôležité poznamenať, že Fibonacciho retracement hladiny nie sú 100% spoľahlivé a že úroveň podpory alebo odporu môže byť prekročená. V takom prípade by ste mali mať stop-loss nariadenie, aby ste minimalizovali straty.

Pamätajte, že Fibonacciho retracement technika je založená na matematickom vzore a finančnom analytike. Preto ju môžete použiť aj v kombinácii s inými technickými indikátormi, ako sú napríklad RSI alebo MACD. Týmto spôsobom môžete získať silnejšie signály vstupu a výstupu a potenciálne zlepšiť svoje obchodovanie.

Ak sa chcete dostať ďalej v Fibonacciho retracement technike, odporúčame štúdium a porozumenie Fibonacciho retracement hladín, ako aj ich vzťahu s inými technickými indikátormi. Týmto spôsobom budete mať možnoj zvýšiť úspešnosť svojich obchodov a dosiahnuť lepšie výsledky.

Čo Fibonacci úrovne hovoria obchodníkom

Fibonacci úrovne sú jedným z najmocnejších nástrojov používaných v technickej analýze na trhu s finančnými nástrojmi. Mnohí obchodníci sa spoliehajú na tieto úrovne na identifikáciu kľúčových bodov podpory a odporu v cene aktív.

Leonardo z Fibonacci bol taliansky matematik, ktorý objavil Fibonacci sekvenciu, kde každé číslo je sčítaním predchádzajúcich dvoch čísel (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, atď.). Táto postupnosť má unikátne matematické vlastnosti a vzťahy medzi číslami, ktoré môžu byť aplikované na finančné trhy.

Fibonacci úrovne sú odvodené z pomerov medzi číslami v tejto postupnosti. Vďaka týmto pomerom sa Fibonacci úrovne môžu používať na určenie úrovne podpory a odporu ako aj možných cieľových bodov ceny vtrhnutia do trendu.

Klúčové Fibonacci úrovne, alebo takzvané „zlaté“ úrovne, sú 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% a 78,6%. Tieto úrovne majú špecifický význam a môžu demarkovať potenciálne bodové zlomy v cene aktív. Ich hodnota bude kolísať v závislosti od konkrétnej situácie na trhu a môže sa meniť medzi jednotlivými prípadmi obchodovania.

Fibonacci úrovne sú často v kombinácii s inými technickými indikátormi, aby sa overili ich potenciálne silné signály. Mnohí obchodníci používajú Fibonacci úrovne spolu s inými nástrojmi analýzy, ako sú trendové linky, priemery, oscillátory a podobne, pre lepšiu presnosť signálov.

Fibonacci úrovne môžu poskytnúť obchodníkom rôzne informácie. Môžu ukázať potenciálne body vstupu alebo výstupu na trhu, ukázať oblasti podpory a odporu a môžu poskytnúť rámec pre nastavenie Stop-Loss alebo Take-Profit úrovne.

Je dôležité si uvedomiť, že Fibonacci úrovne nie sú jednoznačné indikátory a mali by sa používať v kombinácii s ďalšími analýzami a faktormi trhu. Správne pochopenie ich významu a interpretácie môže byť kľúčovým faktorom pre úspešné použitie týchto nástrojov pri obchodovaní na finančných trhoch.

Význam klíčových úrovní retracementu

Při použití technických nástrojů, jako je Fibonacciho retracement, lze získat cenné informace o trhu a jeho potenciálním pohybu. Jedním z důležitých aspektů této metody jsou klíčové úrovně retracementu, které mají značný význam v analýze trhu.

S Fibonacciho retracementem jsme obeznámeni s různými úrovněmi od 23,6% až po 61,8%. Tyto úrovně jsou odvozeny z matematického řetězce čísel, kterým je Fibonacciho posloupnost. Vybraná čísla z této posloupnosti jsou převedena na procenta a používají se jako klíčové úrovně retracementu.

Klíčové úrovně retracementu poskytují odrazové body pro technickou analýzu trhu. Když trh dosáhne jedné z těchto úrovní, může dojít k reakci v podobě odrazu nebo posunu ceny. To může být užitečné v případě, kdy chcete nastavit stop-loss nebo najít vhodný vstupní bod na trh.

Význam klíčových úrovní retracementu spočívá v tom, že se jedná o úrovně, které jsou spjaty s významnými faktory trhu. Například zlatý poměr 61,8% je považován za jedno z klíčových čísel ve Fibonacciho retracementu. Tato úroveň je často využívána jako rezistence nebo podpora v průběhu obchodování na trhu.

Je důležité si uvědomit, že klíčové úrovně retracementu nejsou jedinými faktory, které ovlivňují trh. Existuje mnoho dalších technických i fundamentálních faktorů, které mohou mít vliv na pohyb ceny. Klíčové úrovně retracementu však mají svou vlastní sílu a mohou sloužit jako mocný nástroj při analýze trhu.

Pamatujte si, že nezávisle na klíčových úrovních retracementu byste měli vždy provádět další analýzu trhu a brát v úvahu i jiné faktory. Klíčové úrovně retracementu jsou dobrým vodítkem a mohou vám poskytnout potenciální místa, kde se cena může zastavit nebo odrazit, ale v konečném důsledku je důležité komplexně posoudit situaci na trhu.

Interpretácia cenového správania na Fibonacci úrovniach

Pri interpretácii cenového správania na Fibonacci úrovniach je dôležité pozorovať, ako cena reaguje na tieto úrovne. Fibonacci retracement je technický nástroj, ktorý je založený na matematickej postupnosti vytvorenej Leonardo Fibonacciho. Keď sú tieto úrovne zakreslené na grafe, môžeme pozorovať bod podpory a odporu, kde sa cena môže zastaviť alebo odraziť.

Ceny môžu reagovať na Fibonacci úrovne rôznymi spôsobmi. Niektorí obchodníci vyhľadávajú búšenie ceny z týchto úrovní, keď cena dosiahne určitý Fibonacci pomer. Iní obchodníci sledujú úrovne pre prelomiť a znovu testovať, aby potvrdili ich platnosť. Mnoho ďalších technických indikátorov a nástrojov sa tiež kombinuje s Fibonacci úrovňami na potvrdenie obchodných signálov.

Keď sa cena pohybuje medzi dvoma Fibonacci úrovňami, môže byť potenciálnym miestom pre zastavenie ceny alebo zmena trendu. Niektorí obchodníci používajú takéto úrovne ako miesta na otvorenie obchodov alebo umiestnenie stop loss objednávky. Fibonacci úrovne môžu tiež poskytnúť náhľad do možných cilových bodov, kde by cena mohla dosiahnuť, ak prekročí danú úroveň.

Pri interpretácii cenového správania na Fibonacci úrovniach je dôležité brať do úvahy aj ďalšie faktory. Napríklad, ak existujú iné technické indikátory, ktoré potvrdzujú signál Fibonacci, je to silným príspevkom k potvrdeniu platnosti. Niektorí obchodníci tiež sledujú správanie a zóny podpory a odporu, ktoré korelujú s Fibonacci úrovňami. Znalosť týchto faktorov môže pomôcť obchodníkom lepšie interpretovať a vyhodnotiť správanie trhu na týchto úrovniach.

Keďže Fibonacci retracement je založený na matematickej postupnosti a pomeroch, má veľký význam pre obchodníkov. Má vplyv nielen v tradičných finančných trhoch, ale aj v kryptomenách a iných trhoch. Je to nástroj, ktorý umožňuje identifikáciu potenciálnych bodov podpory a odporu, ako aj zón prekročenia ceny. S kombináciou ďalších technických indikátorov a nástrojov môže byť Fibonacci retracement veľmi silným nástrojom pri obchodovaní.

Čo je Fibonacciho retacement?

Fibonacciho retracement je technika, ktorú používajú obchodníci na trhu na analýzu cien a identifikáciu potenciálnych úrovní podpory a rezistencie. Je založený na Fibonacciho postupnosti, ktorú prvýkrát popísal taliansky matematik Leonardo z Pisy. Táto postupnosť je séria čísel, ktorá sa začína 0 a 1 a každé nasledujúce číslo je súčtom dvoch predchádzajúcich.

Podstata Fibonacciho retracement spočíva v tom, že sa používajú určité percentá Fibonacciho postupnosti – 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% a 78,6% – na identifikáciu úrovní, na ktorých by sa mohol trh otočiť alebo konsolidovať. Tieto percentá sa vyjadrujú ako zlomky z ľubovoľného vzdialenosti medzi dvoma cenovými bodmi na grafe. Týmto spôsobom sa Fibonacciho retracement používa ako nástroj na určenie oblastí, kde sa cena môže vrátiť späť a pokračovať v trende.

S Fibonacciho retracementom môžete identifikovať potenciálne oblasti podpory, kde by ste mohli otvoriť dlhé pozície, keď trh klesne, alebo oblasti rezistencie, kde by ste mohli otvoriť krátke pozície, keď trh stúpa. Mnoho obchodníkov používa Fibonacciho retracement ako nástroj na nastavenie zastavenia straty a cieľových úrovní. To znamená, že môžete vybrať čísla Fibonacciho retracementu, ktoré sú blízko k úrovni zastavenia straty alebo cieľovej úrovne a použiť ich na určenie vhodného miesta pre zastavenie straty alebo obchodného cieľa.

Záverečné myšlienky

Záverečné myšlienky

Ceny na finančných trhoch sa neustále menia a investorom môže byť ťažké udržať sa v šedých tónoch. V tejto súvislosti sa Fibonacciho retracement techniky ukazujú ako užitočný nástroj pre technickú analýzu trhu. Ich špecifikum spočíva v tom, že využívajú číselnú postupnosť, známu ako Fibonacciho postupnosť, ktorá je založená na matematických vzťahoch.

Fibonacciho retracement techniky pracujú na základe myšlienky, že konkrétna cena aktíva bude mať tendenciu vrátiť sa na určité percentáže medzi spodným a horným bodom danej vlny pohybu. Tieto percentáže sú vyjadrené pomocou Fibonacciho úrovní retracementu, ktoré sú plotted na grafe.

Hlavným cieľom Fibonacciho retracement techniky je identifikovať dôležité úrovne podpory a odporu, ktoré môžu mať významný vplyv na cenu aktíva. Tieto úrovne sú spojené s rôznymi číslami Fibonacciho postupnosti a majú potenciál fungovať ako oblasti, kde by mohlo prísť k odrazeniu ceny.

V praxi však táto teória nemusí vždy fungovať. Trhy sú komplexným prostredím a mnoho faktorov, vrátane fundamentálnych a emocionálnych aspektov, môže ovplyvniť pohyb cien. Preto je dôležité kombinovať Fibonacciho retracement techniky s ďalšími technickými indikátormi a nástrojmi na obchodovanie, aby sa zvýšila presnosť a účinnosť analýzy trhu.

Ak sa vám podarí použiť Fibonacciho retracement techniky správne, môžete získať výhodu a zvýšiť pravdepodobnosť úspechu pri obchodovaní na finančných trhoch. Bude však trvať veľa cvičenia, štúdia a skúseností, aby ste sa naučili, ako čísla Fibonacciho postupnosti súvisia a spájajú s trhovými pohybmi.

Celkovo zavŕšujúc, Fibonacciho retracement techniky majú potenciál byť silným nástrojom pre analýzu trhu a identifikáciu úrovní podpory a odporu. Je však dôležité si uvedomiť, že tak ako sú ostatné technické indikátory, aj Fibonacciho retracement techniky majú svoje obmedzenia a nie vždy môžu poskytnúť presné predpovede. Preto je dôležité kombinovať ich s inými analýzami a opierať sa aj o fundamentálne faktory pre lepšie pochopenie trhu.

Fibonacci Retracement

Fibonacci Extensions sú veľmi dôležitým nástrojom pre technickú analýzu finančných trhov. Sú veľmi silné a majú mnoho rôznych použití. Pri použití Fibonacci Extensions môžete sledovať ceny mimo klasického Fibonacciho pomeru a ďalšie body odporúčané pomocou Fibonacciho retracement nástroja.

Leonardo Fibonacci bol taliansky matematik, ktorý vyvinul Fibonacciho postupnosť a Fibonacciho retracement. Fibonacciho postupnosť je postupnosť čísel, kde každé nasledujúce číslo je súčtom dvoch predchádzajúcich čísel. Tieto čísla majú veľký význam pre technickú analýzu a traderov, ktorí ich používajú pri rozpoznávaní potenciálneho odporu a podpory na trhoch.

Pomocou Fibonacciho retracement si môžete vytvoriť rôzne úrovne odporu a podpory v závislosti od toho, ako sú použité. Tieto úrovne môžu byť potom použité na identifikáciu potenciálnych miest návratu trendu a potenciálneho odrazu ceny. Fibonacciho retracement úrovne sú často používané v spojení s inými technickými ukazovateľmi a nástrojmi, ako sú trendové čiary, indikátory obchodovania s finančnými trhmi alebo kĺzavé priemery.

Fibonacciho retracement môže byť účinným nástrojom na identifikáciu úrovní odporu a podpory na trhoch. Môže poskytnúť obchodníkom dôležité štatistické informácie o tom, kde sa pohyb trhu môže zastaviť alebo zmeniť smer. Fibonacciho retracement môže byť použitý na akomkoľvek trhu, od akcií a komodít po meny a kryptomeny.

Časté otázky:

Aké sú Fibonacciho rozšírenia?

Fibonacciho rozšírenia sú úrovne, ktoré sa používajú pri technickej analýze a sú založené na Fibonacciho postupnosti. Tieto rozšírenia sú používané pri predikovaní potenciálnych cenových úrovní na finančných trhoch. Sú to úrovne, ktoré sa vytvárajú výpočtom hodnôt Fibonacciho čísel a ich prenásobením alebo delením určitými percentami. Najčastejšie Fibonacciho rozšírenia sú 61,8%, 100%, 138,2% a 161,8%.

Ako sa používajú Fibonacciho rozšírenia?

Fibonacciho rozšírenia sa používajú pri technickej analýze na predpovedanie potenciálnych odrazových alebo rozšírených úrovní ceny. Keď cena dosiahne jeden z týchto Fibonacciho rozšírení, môže sa očakávať silná reakcia, či už v tvare odrazu alebo prelomenia úrovne. Obchodníci a investorovia používajú tieto úrovne pri stanovovaní stop loss, take profit alebo vstupných bodov do obchodov.

Ako sa vypočítavajú Fibonacciho rozšírenia?

Fibonacciho rozšírenia sa vypočítavajú pomocou Fibonacciho postupnosti čísel a ich násobenia alebo delenia určitými percentami. Čísla Fibonacciho postupnosti sú 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, atď. Na výpočet rozšírenia sa vyberie konkrétne percento (napr. 61,8%), ktoré sa násobí alebo delí posledným významným cenovým rozdielom. Výsledkom je úroveň, ktorá by mohla slúžiť ako potenciálna cieľová úroveň alebo úroveň odrazu ceny.

Koľko Fibonacciho rozšírení existuje?

Existuje niekoľko Fibonacciho rozšírení, ale najčastejšie sa používajú úrovne 61,8%, 100%, 138,2% a 161,8%. Každá z týchto úrovní má potenciál na odraz alebo rozšírenie ceny. Niektorí obchodníci a investorovia môžu používať aj ďalšie Fibonacciho rozšírenia, ako napríklad úrovne 23,6% a 78,6%, ale to závisí od individuálnych stratégií a preferencií obchodníka.

Videá:

Trading with the Fibonacci extensions

Ultimate Fibonacci Trading Guide (How To Draw & Trade Fibonacci)

28 COMMENTS

 1. Páči sa mi, ako Fibonacciho retracement poskytuje presné úrovne opory a odporu. Používam ho ako stratégiu stop-loss a tiež na identifikáciu potenciálnych bodov pre obrat ceny. Je to skutočne nevyhnutný nástroj pre úspešné obchodovanie.

 2. Úplný sprievodca, veľmi užitočné rady! Odporúčam všetkým obchodníkom využívať Fibonacciho retracement pri svojom obchodovaní. Vďaka nemu som zvýšil svoje zisky a dosahujem lepšie výsledky. Fibonacciho teória je naozaj silný nástroj, ktorý každý obchodník by mal mať na pamäti.

 3. Podľa môjho názoru je Fibonacciho retracement jedným z najužitočnejších nástrojov pre technickú analýzu. Jeho presnosť a spoľahlivosť mi pomáhajú identifikovať vhodné vstupy a výstupy pri obchodovaní. Odporúčam ho všetkým obchodníkom, ktorí chcú získať konkurenčnú výhodu.

 4. Fibonacciho retracement je skutočne neuveriteľný nástroj pre obchodovanie. Už dlho ho používam a je toľko presný! Pomáha mi identifikovať potenciálne body obratu ceny a zvyšuje moje zisky. Ak ho ešte nemáte vyskúšaný, určite to stojí za to!

 5. Úplný sprievodca! Veľmi zaujímavé a informatívne čítanie. Mám pocit, že s Fibonacciho retracementom by som mohla zlepšiť moje obchodovanie na finančných trhoch. Určite to vyskúšam a sledujem svoje zisky!

  • Áno, Fibonacciho retracement je presný a spoľahlivý nástroj, ktorý môžete využiť na všetkých trhoch a obchodných stratégiách. Predovšetkým je potrebné správne identifikovať úrovne retracementu a použiť ich na určovanie bodov vstupu a výstupu z obchodu. Je dôležité mať na pamäti, že žiadny nástroj nie je stopercentne presný, ale Fibonacciho retracement je pomerne spoľahlivý a často používaný obchodníkmi. Ak sa naučíte správne používať tento nástroj, môžete získať konkurenčnú výhodu pri analýze cien a obchodovaní na finančných trhoch.

  • Fibonacciho retracement je matematický nástroj, ktorý sa používa na identifikovanie potenciálnych úrovní opory a odporu na finančných trhoch. Pomocou postupnosti Fibonacciho čísel sa určujú percentuálne úrovne, ktoré môžu obchodníci využiť na analýzu cien a určenie bodov vstupu a výstupu pri obchodovaní. Tento nástroj poskytuje presné úrovne, ktoré sa graficky znázorňujú ako horizontálne čiary na grafe a sú neoceniteľné pre technickú analýzu. Využitie Fibonacciho retracement môže pomôcť obchodníkom zvýšiť úspešnosť ich obchodov a dosiahnuť lepšie výsledky na trhu.

 6. Úplný sprievodca ovládaním techník Fibonacciho retracementu je skvelým príspevkom! Som veľmi nadšený z toho, ako tieto nástroje môžu pomôcť pri úspešnom obchodovaní. Fibonacciho retracement je absolútna požiadavka pre každého obchodníka, ktorý chce dosiahnuť zisk. Ďakujem za túto informáciu!

  • Samozrejme! Pri obchodovaní je dôležité správne určiť Fibonacciho úrovne retracementu a potom na ne správne reagovať. Odporúčam analyzovať históriu cien a vývoj trhu, aby ste predvídali, kam sa ceny môžu pohybovať a ktoré Fibonacciho úrovne budú kritické pre ziskové obchody.

 7. Celkom súhlasím s týmto článkom. Fibonacciho retracement je naozaj veľmi užitočný nástroj pri obchodovaní na finančných trhoch. Používam ho už dlhé roky a môžem povedať, že jeho presnosť ma vždy prekvapuje. Pomáha mi identifikovať vhodné vstupy a výstupy a zvyšuje moje zisky. Ak si chcete získať konkurenčnú výhodu pri obchodovaní, odporúčam vám vyskúšať Fibonacciho retracement.

  • Áno, Fibonacciho retracement je nástroj s vysokou presnosťou a spoľahlivosťou, ktorý mnohí obchodníci považujú za nevyhnutný pre úspešné obchodovanie. Jeho schopnosť identifikovať potenciálne úrovne opory a odporu na základe zlatého pomeru ho robí jedným z najužitočnejších nástrojov v obchodovaní na finančných trhoch.

 8. Fibonacciho retracement je neuveriteľne silný nástroj pre technickú analýzu trhu. Jednoducho ho používam na identifikáciu potenciálnych vstupov a výstupov pri obchodovaní a zvyšujem tak svoje zisky. Verím, že pochopenie Fibonacciho úrovní môže byť kľúčom k úspešnému obchodovaniu.

 9. Fibonacciho retracement je skutočne účinný nástroj pre obchodovanie na finančných trhoch. Sám som ho používal pri analýze cien a musím povedať, že jeho spoľahlivosť ma veľmi prekvapila. Vrelo odporúčam všetkým obchodníkom, ktorí chcú zlepšiť svoje výsledky!

  • Fibonacciho retracement sa používa na identifikovanie potenciálnych úrovní opory a odporu pri obchodovaní. Napríklad, ak vidíte, že cena aktíva sa zastaví na úrovni, ktorá je blízko niektorého z Fibonacciho percentuálnych retracementov, môže to byť signál na to, že táto úroveň môže byť dôležitá pre ďalší vývoj ceny. Ďalší príklad je využitie Fibonacciho retracementu pri určovaní možných cieľových úrovní pre pohyb ceny. Vybrané Fibonacciho úrovne môžu byť tiež použité na nastavenie stratégií stop-loss a take-profit pre vaše obchodovanie.

  • Áno, Fibonacciho retracement je nástroj vhodný pre začiatočníkov v obchodovaní s finančnými trhmi. Jeho jednoduché použitie a následovanie horizontálnych úrovní mu robia obľúbeným nástrojom medzi novými obchodníkmi. Ak sa naučíte efektívne využívať Fibonacciho retracement, môžete získať cenné informácie o potenciálnych bodoch vstupu a výstupu a zlepšiť tak svoje obchodovacie výsledky.

 10. Fibonacciho retracement je neuveriteľne silný nástroj pri obchodovaní. Vyznačuje sa presnosťou a spoľahlivosťou, čo ho robí nevyhnutným pre úspešné obchodovanie. Ak sa naučíte efektívne využívať jeho úrovne retracementu, môžete zvýšiť svoje zisky a získať konkurenčnú výhodu na trhu.

 11. Fibonacciho retracement je skutočne silný nástroj, ktorý mi osobne veľmi pomohol pri obchodovaní. Vďaka nemu som dokázala efektívne identifikovať vhodné vstupy a výstupy, čo mi pomohlo zvýšiť zisky. Odporúčam ho každému, kto sa zaoberá obchodovaním na finančných trhoch.

LEAVE A RESPONSE

Jana Krajčírová
Kryptomenová novinárka. Jana je odborníčka na kryptomeny s očarujúcim pohľadom na ich vývoj a budúcnosť. V jej článkoch sa dozviete o najnovších trendoch a informáciách v kryptosvete.