Krypto peňaženky pre BTC a USDT

Najlepšie kryptopeňaženky pre Bitcoin a Tether na Slovensku

Sledovanie kryptomen

Rozumejte pokyny „Vyplnit alebo zahubiť FOK“ Úplná príručka

Zrozumienie zlecenia typu Fill Or Kill (FOK) to kluczowy element handlu na giełdach kryptowalutowych. W przypadku tego rodzaju zlecenia handlowego, inwestor ma pewne wymagania co do czasu i ilości wypełnienia.

Podczas gdy tradycyjne zlecenia handlowe mogą być realizowane w różnych częściach i różnych momentach, zlecenia typu FOK mają jedno wymaganie – muszą zostać zrealizowane w całości lub w ogóle nie zostać zrealizowane. Innymi słowy, jeśli zlecenie na zakup określonej ilości altcoinów nie zostanie w pełni wypełnione, zostaje anulowane.

Taki rodzaj zlecenia jest często wykorzystywany przez inwestorów, którzy nie chcą pozostawić otwartej pozycji na giełdzie na dłuższy czas. Na przykład, jeśli Alice chce kupić 1000 jednostek altcoinu, może złożyć zlecenie typu FOK, aby było możliwe wykonanie zlecenia na raz, bez czekania na wypełnienie różnych części zlecenia.

Ważne jest, aby zrozumieć, że zlecenie typu FOK musi być dostatecznie dużo, aby móc zostać wykonane w całości. Jeśli ilość altcoinów dostępna na giełdzie nie jest wystarczająca, aby w pełni wypełnić zlecenie, to zlecenie zostaje odrzucone. Inwestor ma również możliwość złożenia zlecenia typu FOK na sprzedaż określonej ilości altcoinów, z wymogiem, że musi to być wykonane w całości.

Jednym z najpopularniejszych sposobów przechowywania kryptowalut jest użycie portfela Cropty. Cropty to bezpieczny i zaawansowany portfel cyfrowy, który zapewnia bezpieczne przechowywanie i zarządzanie kryptowalutami. Użytkownicy mogą łatwo zarządzać swoimi cyfrowymi aktywami i mieć kontrolę nad swoimi transakcjami. Aby uzyskać więcej informacji na temat Cropty, odwiedź stronę internetową Cropty.

Čo je Fill Or Kill (FOK) objednávka?

Fill Or Kill (FOK) objednávka je druhom obchodnej objednávky, ktorá poskytuje obchodníkom možnosť presne určiť, kedy a za akých podmienok chcú nakupovať alebo predávať svoju kryptomenu. Týmto spôsobom môžu obchodníci zabezpečiť plnú výmenu svojho objemu kryptomeny bez možnosti čiastočných alebo nedokončených výmen.

Keď obchodník používa FOK objednávku, znamená to, že chce svoju objednávku plne vyplnenú okamžite pri prvej dostupnej príležitosti. Na rozdiel od tradičných objednávok, ktoré môžu byť čiastočne vyplnené alebo čakať na neskoršie vyplnenie, FOK objednávka vyžaduje okamžité vyplnenie celého objemu.

Táto objednávka je obzvlášť užitočná, keď obchodník má veľký počet kryptomien alebo chce kúpiť alebo predať veľké množstvo kryptomeny naraz. V prípade obchodu so značným objemom je dôležité zabezpečiť plné vyplnenie objednávky vopred, aby sa predišlo stratám alebo rizikám spojeným so čiastočným vyplnením objednávky.

FOK objednávky sa môžu používať na rôznych kryptomenových burzách a sú populárne medzi skúsenými obchodníkmi, ktorí majú jasné požiadavky na svoje obchody. Tieto objednávky sa často používajú pri obchodovaní s alternatívnymi kryptomenami, ako sú altcoiny, ale môžu byť použité aj na obchodovanie s bežnými kryptomenami ako Bitcoin či Ethereum.

Vyplen alebo zrušiť /VyZ/ objednávka – definícia

Vyplen alebo zrušiť (FOK) je druh obchodných objednávok, ktoré sa používajú na kryptomenových burzách, aby sa zaistilo, že objednávka bude vyplnená v plnej veľkosti alebo zrušená úplne. Toto obmedzenie je dôležité pre obchodníkov, ktorí sa zaujímajú o presné výkony obchodných objednávok, najmä pri obchodovaní s altcoinsi.

Tento typ objednávok je vhodný pre prípady, keď obchodník chce kúpiť alebo predať viacero jednotiek určitej kryptomeny a chce, aby sa toto uskutočnilo naraz, bez čiastočných vykonaní.

Keď sa obchodná objednávka typu Vyplen alebo zrušiť (FOK) použije, objednávka sa vykoná, iba ak môže byť plne uspokojená. Inak sa neuskutoční žiadna časť objednávky a je zrušená. To znamená, že keď sa nejaká časť objednávky nemôže uskutočniť kvôli nedostatku ponuky alebo dopytu na trhu, objednávka je zrušená bez čiastkového uspokojenia.

Tento druh objednávky je užitočný najmä na kryptomenových burzách, kde obchodníci môžu mať vysokú likviditu rôznych kryptomien. Obchodníci si môžu vyžiadať, aby sa všetky objednávky uviedli naraz, a tým sa vyhnúť čiastočným vykonaniam a možným stratám vzniknutým rôznymi cenovými pohybmi pri čiastočnom vykonaní objednávky.

Kľúčové vlastnosti zákazu alebo okamžitého vykonania objednávky Fill Or Kill (FOK)

Objednávka Fill Or Kill (FOK) je špeciálnym typom objednávky na trhu s kryptomenami, ktorá sa líši od bežných objednávok v tom, že musí byť vykonaná za určitý časový limit.

Klúčovou vlastnosťou tohto typu objednávky je jej okamžitý charakter. Ak nie je možné vykonať objednávku v celej jej hodnote, automaticky sa zruší.

Objednávka FOK je ideálna pre tých obchodníkov, ktorí majú časovo citlivé pozície alebo potrebujú rýchlo a efektívne vykonať obchod. Táto vlastnosť je mimoriadne užitočná, keď obchodník má k dispozícii iba dočasný prístup k svojim finančným prostriedkom.

Ďalšou dôležitou vlastnosťou objednávky FOK je možnosť vykonávať čiastočné vyplácania. To znamená, že ak objednávka nie je možné vykonať celá, môže byť vykonaná časť z nej. FOK objednávka sa teda stáva flexibilnou voči súčasnej dostupnosti finančných prostriedkov na obchodovanie.

Ďalšou výhodou tohto typu objednávky je možnosť vykonávať objednávky na viacerých burzách a získať tak výhody z rôznych ponúk. Ak je napríklad dostupný altcoin na viacerých burzách, obchodník môže vybrať tú najlepšiu ponuku z rôznych burz a vykonať túto objednávku prostredníctvom objednávky FOK.

Všeobecne platí, že objednávka FOK je najvhodnejšia pre tých obchodníkov, ktorí majú istotu, že chcú vykonať objednávku v plnej hodnote a nie sú ochotní akceptovať žiadne kompromisy v čase jej vykonávania. Táto objednávka im umožňuje presne definovať podmienky vykonávania objednávky a zabezpečiť, aby bola vykonaná v čo najkratšom čase a za najlepšiu možnú cenu.

Výhody objednávky Fill Or Kill (FOK)

Výhody objednávky Fill Or Kill (FOK)

Jednou z hlavních výhod objednávky Fill Or Kill (FOK) je úspora času. Když obchodník chce určitý obchod vykonat okamžitě bez zbytečného čekání, může použít FOK objednávku. Tímto způsobem může obchodník snadno splnit své obchodní požadavky.

Pro ukázku si vezměme příklad Alice, která chce začít investovat do alternativní kryptoměny, tzv. altcoinu. Alice se rozhodne koupit určité množství altcoinu pomocí svého exchange účtu. Místo toho, aby provedla více oddělených objednávek, které by vyžadovaly čas na vyplnění, Alice může pouze zadat FOK objednávku, která za ní vyplní všechny potřebné úkoly okamžitě.

Další výhodou FOK objednávky je, že obchodník může dosáhnout svých obchodních cílů s minimálním projevem na trhu. Když obchodník používá objednávky FOK, může vyhnout se vystavení trhu příliš dlouhou dobu nebo zbytečnému počtu řádků na trhu. Tím minimalizuje svůj vliv na trh a snižuje riziko nedobrých obchodních podmínek.

Dalším benefitem FOK objednávky je možnost koupit nebo prodat masternodové mince, které často vyžadují značné množství prostředků. Obchodník může použít FOK objednávku, aby okamžitě vyplnil svou objednávku na akciích masternodových mincí a minimalizoval riziko, že mu část obchodu nebude vyplněna.

Ako funguje Fill Or Kill (FOK) Order?

Fill Or Kill (FOK) Order je typ obchodného príkazu, ktorý sa používa na finančných trhoch. Kedykoľvek investori zadávajú svoje obchodné príkazy, často majú istý časový rámec, v ktorom chcú, aby bola ich transakcia vykonaná. Napríklad Alice, ktorá vlastní čiastočne vyplnený masternode, chce pred vypršaním platnosti svojho príkazu nakúpiť ďalšie kryptomeny s použitím viacerých burzových trhov. Pre dosiahnutie svojho cieľa používa FOK príkaz.

FOK príkaz funguje tak, že vyžaduje, aby bol obchod vykonaný okamžite a celý. To znamená, že ak sa čiastočný obchod dosiahne, zvyšné časti obchodu sa automaticky zrušia. Alice zadá FOK príkaz na viacerých burzových trhoch, aby mohla zabezpečiť vykonanie svojho obchodu v krátkom časovom rámci. Ak príkaz nie je vykonaný celý v požadovanom časovom okne, automaticky sa zruší a Alice si môže vybrať inú stratégiu.

Tento typ obchodného príkazu je užitočný najmä v prípade, keď investor chce mať istotu, že jeho obchod bude vykonaný bez ohľadu na aktuálnu likviditu alebo ochotu na trhoch. FOK príkaz umožňuje investorom maximalizovať svoje obchodné možnosti tým, že súčasne zadávajú viacero príkazov na rôznych burzách. Takto majú väčšiu pravdepodobnosť, že ich obchody budú vykonané v nastolenom časovom rámci a ich investičné stratégie budú môcť pokračovať bez oneskorenia.

Proces uskutočnenia objednávky Fill Or Kill (FOK)

Fill Or Kill (FOK) objednávky sú špecifickým typom objednávok, ktoré majú svoj vlastný spôsob uskutočňovania. Pri FOK objednávkach sa celá objednávka musí uskutočniť okamžite a kompletná, alebo vôbec.

Ak je objednávka FOK čiastočne uskutočnená, zbývajúce kúsky sa automaticky zrušia a neprejdú do obchodovania. Čas je kľúčovým faktorom, pretože objednávka FOK musí byť vykonaná v obmedzenom časovom rámci, inak bude zrušená.

Keďže kryptomeny a altcoiny sa obchodujú na viacerých burzách, objednávka FOK môže byť naplnená z viacerých miest. Ak chce Alice, ktorá má objednávku FOK, aby sa jej táto uskutočnila na viacerých burzách naraz, jej objednávka musí byť naplnená z viacerých miest súčasne.

Ak sa dostanú na rôzne burzy objednávky protistrany, ktoré sa zhodujú s objednávkou Alice, táto môže byť úplne vyplnená múltiplikovanými objednávkami. To znamená, že objednávka Fill Or Kill bude vyplnená všetkými prípustnými a zhodnými objednávkami na rôznych burzách, kým nebude vyplnená celá objednávka Alice.

Umístění Fill Or Kill (FOK) objednávky

Pokud máte zájem o rychlé a úplné provedení vašich obchodních objednávek na různých burzách s kryptoměnami, můžete využít možnosti umístit Fill Or Kill (FOK) objednávku. Tento typ objednávky vám umožňuje zabezpečit úplné zpracování objednávky, bez ohledu na její velikost nebo hodnotu.

Pokud máte například více altcoinů na různých burzách a chcete provést obchod, který vyžaduje současnou směnu více měn, můžete použít FOK objednávku k uskutečnění těchto obchodů a získat požadovanou kryptoměnu.

Představme si situaci, kdy Alice má několik různých altcoinů na různých burzách a chce provést objednávku na nákup konkrétního masternodu. Avšak, aby mohla vytvořit masternode, potřebuje vlastnit určitý počet specifických altcoinů. Alice může umístit FOK objednávku s cílem nakoupit potřebný počet altcoinů na různých burzách. Tímto způsobem může zajistit, že všechny její objednávky budou úplně provedeny zároveň.

Výhoda použití FOK objednávky spočívá v tom, že vám umožňuje minimalizovat čas potřebný k provedení obchodů a zajistit, že všechny objednávky budou zpracovány najednou a úplně. Tento typ objednávky dává obchodníkovi kontrolu nad tím, kdy a jak jsou jeho objednávky prováděny, což zvyšuje efektivitu obchodování na kryptoměnových burzách.

Monitorovanie stavu objednávky

Pri obchodovaní s kryptomenami je monitorovanie stavu objednávky dôležité. Ak chce Alice investovať do FOK objednávky na viacet kryptoburz, bude chcieť mať prehľad o tom, kedy sa jej objednávka vykoná.

Keďže objednávka FOK vyžaduje, aby sa objednávka vykonala okamžite a v plnom rozsahu, Alice bude sledovať, či jej objednávka bola úspešne vykonaná alebo nie. Mohla by mať aj viaceré objednávky, ktoré sú čiastočne vykonané na rôznych burzách, preto je dôležité mať prehľad o každej objednávke zvlášť.

Ak Alice sleduje výkon objednávky FOK pre jej masternode altcoin, bude sa snažiť zistiť, kedy budú všetky úplne vykonané. Akcia môže byť pre Alice kritická, pretože ak objednávka nie je plne vykonaná, jej masternode nemusí byť spustený a jej zisky sa môžu znížiť.

Preto Alice monitoruje stav objednávky na každej burze, na ktorej zadal svoju FOK objednávku. Ak je objednávka vykonaná iba čiastočne, Alice bude musieť prijať rozhodnutie, či ju napríklad zruší alebo počká na jej úplné vykonanie. Ak má Alice viacero objednávok FOK na rôznych burzách, môže to byť ešte zložitejšie, pretože bude musieť zabezpečiť, aby všetky objednávky boli úplne vykonané.

Automatické zrušenie objednávky

Automatické zrušenie objednávky je funkcia, ktorá umožňuje hráčovi zrušiť svoju objednávku, ak je vykonaný určitý počet výmienok.

Keď hráč zadá objednávku na nákup alebo predaj viacerých kryptomien na rôznych burzách, táto funkcia automaticky zruší objednávku, ak nie je vykonaná v predpísanom čase.

Je to užitočná funkcia, ktorá ušetrí čas a energiu hráča, pretože nemusí sledovať objednávky a ručne ich rušiť. Namiesto toho sa objednávka automaticky zruší, keď je splnený stanovený časový limit.

Táto funkcia je veľmi užitočná pre hráčov, ktorí majú viacero zapísaných objednávok na rôznych burzách a majú aj iné činnosti, ako je napríklad správa masternode alebo obchodovanie s altcoinmi. Môžu si byť istí, že ich objednávky sa automaticky zrušia, keď časový limit uplynie a objednávka nie je vykonaná.

Ak hráč chce, aby bola jeho objednávka vyplnená časom, môže použiť aj čiastočné vykonávanie objednávok. To znamená, že ak sú k dispozícii len niektoré výmenné miesta, v ktorých je objednávka vyplnená, zvyšné objednávky sa automaticky zrušia.

Výhody používania Fill Or Kill (FOK) Orderu

Fill Or Kill (FOK) je typ obchodného príkazu, ktorý je často používaný na kryptomenových burzách. Existuje niekoľko výhod, ktoré sa dajú získať pomocou tohto typu objednávky.

 • Rýchlosť: Fill Or Kill (FOK) objednávky sú plne vykonávané okamžite alebo vôbec. Toto znamená, že obchodník nemusí čakať na čiastočné vykonanie objednávky, čo je zvlášť užitočné pri obchodovaní s altcoinmi, ktoré majú menší objem.
 • Znížené riziko: Pre obchodníka, ktorý používa Fill Or Kill (FOK) objednávky, je riziko čiastočne vykonaných objednávok minimalizované. Ak by sa použil bežný trhový príkaz, existuje možnosť, že objednávka sa vykonáva po častiach s rôznymi cenami. S FOK objednávkou môže obchodník minimalizovať tento riziko a získať väčšiu istotu pri obchodovaní.
 • Riadne fungovanie: S Fill Or Kill (FOK) objednávkou obchodník dostane plnú kontrolu nad vykonaním svojich obchodov. Ak objednávka nie je vediteľná, nebude vykonaná vôbec. To umožňuje obchodníkovi mať lepší prehľad o svojich finančných prostriedkoch a slúži ako ochrana pred nezmyselnými obchodmi.

Pre Alice, ktorá má viacero čiastočných kúpnych objednávok na rôznych burzách, môže Fill Or Kill (FOK) objednávka pomôcť zjednodušiť jej obchodovanie. Ak chce mať plný objem svojich prostriedkov v danom čase, môže použiť FOK objednávku, ktorá buď vykoná všetko alebo nič. Týmto spôsobom sa zbavuje časovej spotreby a zabezpečuje si maximálnu efektivitu pri vykonávaní svojich obchodných stratégií.

Minimalizácia rizika posunu ceny

Riziko posunu ceny (slippage risks) je neoddeliteľnou súčasťou obchodovania s kryptomenami a môže mať vplyv na výslednú cenu obchodu. Existuje niekoľko spôsobov, ako minimalizovať toto riziko pri použití Fill Or Kill (FOK) orderu.

Jedným zo spôsobov je zvoliť vhodnú platformu alebo burzu. Niektoré burzy majú väčší objem obchodov a menší rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou, čo môže zabrániť veľkému posunu ceny. Zvlášť ak obchodujete s menšími altcoinmi, dôležité je vybrať si overenú burzu s dostatočným objemom.

Ďalším spôsobom minimalizácie rizika posunu ceny je rozdelenie veľkých objednávok na menšie. Ak chcete kúpiť alebo predať väčšie množstvo kryptomeny pomocou FOK orderu, môže mať vplyv na trhovú cenu. Tento efekt je výraznejší pri menších objemoch obchodov. Rozdelenie objednávky na viacero menších častí umožňuje minimalizovať vplyv na trhovú cenu.

Ďalším spôsobom, ako minimalizovať riziko posunu ceny, je použiť Masternode stratégiu. Táto stratégia sa zakladá na tom, že kryptomeny nákupného a predajného orderu sú zhromažďované a posielané súčasne na viacero burz, čo minimalizuje riziko posunu ceny. Masternode stratégia je najmä pre pokročilých obchodníkov a vyžaduje technické znalosti a skúsenosti.

Ak sa obávate vplyvu posunu ceny, môžete tiež použiť Limit order namiesto FOK orderu. Limit order vám umožní určiť maximálnu cenu, za ktorú ste ochotní kúpiť alebo predať kryptomenu. Týmto spôsobom môžete minimalizovať riziko nežiaducich posunov cien.

Vo svete kryptomien je riziko posunu ceny neoddeliteľnou súčasťou obchodovania. Avšak, kombináciou správnej platformy, rozdelením objednávok a použitím vhodných stratégií, môžete minimalizovať toto riziko a dosiahnuť lepšie výsledky pri obchodovaní s FOK ordermi.

AKO Fill Or Kill (FOK) objednávka znižuje posunutie

Fill Or Kill (FOK) objednávka je typ objednávky na burze, ktorá sa používa na minimalizáciu posunutia, ktoré môže nastať pri vykonávaní obchodov. Táto objednávka poskytuje obchodníkom možnosť získať plný objem, ktorý si žiadajú, alebo vôbec nevykonať obchod.

Keď obchodník vytvorí FOK objednávku, vyžaduje sa, aby všetky jednotky objednávky boli vykonané vo veľmi krátkom časovom rámci. Ak nie je možné vykonať celú objednávku okamžite, burza systém automaticky zruší celý obchod. Tým sa zabraňuje čiastočnému vykonaniu objednávky, čo môže viesť k významnému posunutiu ceny.

Tento typ objednávky je obzvlášť užitočný pri obchodovaní s rýchlymi zmenami cien. Napríklad, keď investor Alice chce kúpiť veľké množstvo jednej kryptomeny, alebo v tomto prípade altcoin, môže použiť FOK objednávku na zabezpečenie okamžitého a úplného vykonania jej obchodu. To jej umožní minimalizovať riziko posunutia ceny medzi jednotlivými časťami objednávky.

Je tiež dôležité poznamenať, že obchodníci môžu využiť možnosti vykonávať FOK objednávky na rôznych trhových burzách alebo masternode sieťach. Týmto spôsobom majú možnosť súčasne vykonať viacero objednávok a minimalizovať čakací čas. Je však dôležité mať na pamäti, že administratívne alebo technické oneskorenie na niektorej z burz môže viesť k čiastočnému vykonaniu FOK objednávky a tým aj posunu ceny.

Výhody vyhnutej praskliny

Výhody vyhnutej praskliny

Použitím fill or kill (FOK) objednávky môžete minimalizovať riziko, že vaša transakcia bude vykonaná za horší cenu, než ste pôvodne očakávali. Týmto spôsobom môžete predišielom strate hodnoty svojich altcoinov alebo iných aktív. Napríklad keď binance excahnge plni objednávky na výmenu ponúka systém FOK. Ak je váš limit objednávky naplnený, vaša časť alebo celá objednávka bude vykonaná ihneď. Ak je však niektorá časť objednávky neprepustená, vaša objednávka bude zrušená okamžite.

Existuje viacero výhod pri použití tohto druhu objednávky. Jednou z hlavných výhod je minimalizácia klzkosti. Klzkosť sa týka rozdielu medzi cenou, ktorú ste si vybrali pre svoju objednávku, a skutočnou cenu, za ktorú je objednávka vykonaná. Pri niektorých exchanges môžu byť rozdiely v cenách pomerne vysoké, a preto je dôležité minimalizovať tento rozdiel a predchádzať stratám hodnoty. Použitím fill or kill objednávky sa vyhnete riziku, že vaša objednávka bude vykonaná za nevýhodnú cenu.

Ďalšou výhodou je lepšia kontrola nad vašimi obchodnými stratégiami. Pri použití FOK objednávky môžete presne určiť podmienky, za akých chcete uskutočniť obchod. Nemusíte sa obávať, že vaša objednávka nebude vykonaná načas alebo že sa zdrží kvôli iným objednávkam. Získate tak lepšiu kontrolu nad svojimi investíciami a vyhnute sa nechceným rizikám.

Zabezpečenie okamžiteho vykonania

Ak chcete dosiahnuť okamžité vykonanie obchodu, je dôležité poznať niekoľko kľúčových faktorov. Po prvé, musíte mať dostatočnú likviditu v burze, aby ste mohli rýchlo uskutočniť obchod. V prípade, že nemáte dostatočnú likviditu na burze, môžete si vytvoriť masternódu pre danú kryptomenu, čo vám umožní vykonávať transakcie okamžite s minimálnymi oneskoreniami.

Ďalším spôsobom, ako zabezpečiť okamžité vykonanie, je použitie čiastočného plnenia objednávky. Ak máte veľmi veľkú objednávku, nemusíte ju čakať, kým sa vykryje celá. Môžete zvoliť možnosť čiastočného vykonania, čo umožňuje časť objednávky vykonať okamžite, a zvyšok postupne dokončiť.

Pre bežného obchodníka v kryptomene, ak chce mať zabezpečené okamžité vykonanie, je nevyhnutné mať svoje prostriedky už na burze. Alex chce predávať altcoin a mať istotu, že jeho objednávka bude vykonaná v danom momente. To znamená, že musí mať dostatočný počet platforiem, ktoré vykonávajú predaj jeho vybranej kryptomeny, aby sa zvýšila pravdepodobnosť jej okamžitého vykonania. V prípade, že Alex vykonáva objednávku cez viacero obchodných platform, je dôležité sledovať všetky vykonané obchody a zabezpečiť, aby bola každá objednávka vykonaná presne podľa jeho pokynov.

Dohmat, prečo je dôležité okamžité vykonanie

Okamžité vykonanie je kľúčovým faktorom pri obchodovaní na burze. Keď investor chce mať istotu, že jeho obchodný príkaz bude vykonaný okamžite, musí zvoliť okamžitý príkaz.

Pri výbere okamžitého vykonania je kľúčové, aby bol obchodovací príkaz vykonaný bezodkladne a plne. Ak to investor nedosiahne, môže trpieť stratami. To je dôvod, prečo sú na trhu dostupné rôzne možnosti vykonania príkazu, aby investorom bolo umožnené získať okamžitý prístup ku svojim obchodným investíciám.

Tento okamžitý spôsob vykonania je najmä dôležitý v prípade, ak sa investor zúčastňuje na rýchlo meniacom sa trhu. Ak investor napríklad vlastní veľké množstvo akcií a chce ich predať alebo dokonca kúpiť v čo najkratšom čase, môže byť použitie okamžitého vykonania podstatné. Na burze môže dôjsť k zmenám v cene a investori potrebujú mať možnosť vykonať svoje príkazy bez obáv z odkladu, čo im spôsobí stratu.

Okamžité vykonanie je tiež veľmi dôležité, keď investor chce vykonať viacero príkazov naraz. Ak investor má viacero obchodovacích príkazov, ktoré chce vykonať súčasne, musí byť schopný zrealizovať ich všetky rýchlo a efektívne. Krátke časové okno môže byť rozhodujúce pre investorov, keďže každá minúta môže znamenať rozdiel v ziskoch alebo stratách.

Výhody okamžitého provedení

Okamžité provedení orderu je pro mnoho obchodníků důležité, a to z několika důvodů. Zaprvé, pokud obchodník chce rychle získat konkrétní kryptoměnovou jednotku, může využít možnosti okamžitého provedení orderu a tím zajistit, že jeho order bude proveden okamžitě za aktuální tržní cenu.

Druhým důvodem je možnost okamžitého provedení částečného orderu. Když obchodník zadá FOK order na nákup určitého množství kryptoměny, může se stát, že bude provedena pouze část orderu. V takovém případě je důležité, aby část, která byla již provedena, byla provedena okamžitě, aby obchodník nemusel čekat na provedení zbytku orderu.

Třetí důvod je, že okamžité provedení orderu může být důležité při obchodování na různých burzách nebo s různými kryptoměnami. Pokud obchodník chce nákup jedné kryptoměny a současně prodej jiné kryptoměny, může zadat okamžitý FOK order na obou burzách a zajistit tím, že se obě části orderu provedou současně a okamžitě.

Okamžité provedení může být také výhodné pro obchodování s alternativními kryptoměnami, které mají nižší objemovou likviditu a vyšší volatilitu. Pro obchodníka je důležité, aby se jeho order stal součástí burzovního obchodního páru a byl okamžitě proveden za aktuální tržní cenu, aby minimalizoval riziko změn v ceně altcoinu.

Závěrem, okamžité provedení orderu umožňuje rychlé provedení transakce a minimalizuje čekací dobu. Pro obchodníky, kteří mají krátkodobý investiční horizont a chtějí okamžitě vstoupit do pozice nebo vyjít z ní, může být okamžité provedení klíčové.

Pre vhodné obchody s veľkým objemom

Pre vhodné obchody s veľkým objemom

Pre vykonanie veľkých obchodov je vhodné použiť FOK (Fill Or Kill) príkaz. Tento príkaz vyžaduje, aby sa všetky objednávky, ktoré sa vykonajú, vykonali ihneď. To znamená, že ak nie je možné vykonať celú objednávku, vykonanie sa vôbec neuskutoční a objednávka bude zrušená.

Tento príkaz je vhodný najmä pre veľké transakcie, pretože umožňuje minimalizovať riziko čiastočného vykonania objednávky. Klasické burzy sú často náchylné na čiastočné vykonanie, čo môže viesť k nežiaducim účinkom ako sú vyššie poplatky za obchod alebo vplyv na cenu trhu. Preto sa odporúča použiť FOK príkaz, pretože zabezpečuje úplné vykonanie objednávky alebo žiadne vykonanie.

Pri obchodovaní s objemnými obchodmi je tiež dôležité brať do úvahy časovú efektívnosť. FOK príkaz umožňuje vykonať objednávku okamžite, čím minimalizuje časové oneskorenie a zabezpečuje, že obchod bude vykonaný v požadovanom čase. To je obzvlášť dôležité pri obchodovaní s kryptomenami, kde ceny rýchlo kolíšu a riziko straty zisku môže byť vysoké.

Ako sa spracúva veľké objemy pomocou Fill Or Kill (FOK) objednávky

Alice je aktívnym obchodníkom s kryptomenami a vlastní mnoho altcoinov. Keď chce Alice predať alebo kúpiť veľký objem altcoinov rýchlo a za najlepšiu cenu, používa Fill Or Kill (FOK) objednávku.

FOK objednávka je špeciálny typ objednávky na kryptomene, ktorá bola navrhnutá na to, aby spracovala veľké objemy rýchlo a efektívne. Po vyplnení objednávky sa buď vykoná celá, alebo vôbec.

Aby sa zabezpečilo vykonanie FOK objednávky so všetkými altcoinmi, ktoré Alice chce predať alebo kúpiť, používa niekoľko burz. Na každej burze sa vytvára samostatná objednávka s cieľom zabezpečiť vykonanie tejto FOK objednávky. Ak sa podarí nájsť vhodné nakupujúcich alebo predávajúcich s dostatočným objemom altcoinov na viacerých burzách, FOK objednávka bude vyplnená celá.

Ak sa na jednej z burz nepodarí nájsť dostatočný objem altcoinov, aby sa vyplnila FOK objednávka, môže byť vyplnený len čiastkový objem. Toto je dôvod, prečo je dôležité, aby Alice mala účet na viacerých burzách a rozdelila svoju FOK objednávku na viacero objednávok na rôznych burzách.Alice by mala byť opatrná pri použití FOK objednávky na výmenu altcoinov, ktoré majú nízky objem obchodovania na burzách. V takom prípade môže byť ťažké nájsť dosť nakupujúcich alebo predávajúcich na uskutočnenie celej FOK objednávky.

Výhody používania Fill Or Kill (FOK) objednávky pre veľké objemy

Používanie Fill Or Kill (FOK) objednávky pre veľké objemy má niekoľko výhod. Jednou z hlavných výhod je schopnosť mať objednávky naplnené okamžite.

Keď investor s veľkým objemom objednávok vie, že kúpna alebo predajná objednávka musí byť naplnená v celej výške, Fill Or Kill objednávka zabezpečí, že všetky objednávky budú buď naplnené v plnej výške, alebo vôbec. Toto umožňuje investorovi ušetriť čas a odstrániť potrebu manuálne sledovať a upravovať objednávky.

Keď investor chce kúpiť alebo predať veľké množstvo určitej kryptomeny, Fill Or Kill objednávka umožňuje eliminovať riziko čiastočného naplnenia objednávky. Napríklad, ak investor chce kupovať 1000 mesačných objednávok kryptomeny, Fill Or Kill objednávka zabezpečí buď všetkých 1000 objednávok alebo vôbec žiadnu z nich.

Ďalšou výhodou používania Fill Or Kill objednávky pre veľké objemy je možnosť využívania viacerých burz s rôznymi altcoinmi. Investor, ktorý má vybudovaný masternode a chce investovať do rôznych altcoinov, môže mať otvorené objednávky na viacerých burzách. Fill Or Kill objednávka zabezpečí, že všetky objednávky budú buď naplnené alebo vôbec, bez ohľadu na to, na ktorej burze budú.

Časté otázky:

Aké sú výhody použitia Fill Or Kill (FOK) objednávky pre veľké objemy?

Výhodou použitia Fill Or Kill (FOK) objednávky pre veľké objemy je, že umožňuje obchodníkom vykonávať veľké transakcie rýchlo a efektívne. Tento typ objednávky vyžaduje, aby boli všetky kúpne alebo predajné jednotky naplnené okamžite a v plnej veľkosti, inak sa objednávka zruší. To zabezpečuje, že obchodník dostane požadovaný objem za požadovanú cenu bez rizika čiastočného vykonania alebo vystavenia menovým fluktuáciám.

Ako funguje Fill Or Kill (FOK) objednávka pre veľké objemy?

Fill Or Kill (FOK) objednávka pre veľké objemy funguje tým spôsobom, že obchodník ustanovuje požadovaný objem a cenu, za ktorú chce nakúpiť alebo predať aktívum. Ak nie je možné vykonať objednávku okamžite a v plnej veľkosti, objednávka sa automaticky ruší. Tento druh objednávky zabezpečuje, že obchodník dostane požadovaný objem bez rizika čiastočného vykonania alebo vystavenia menovým fluktuáciám.

Kedy je vhodné používať Fill Or Kill (FOK) objednávku pre veľké objemy?

Fill Or Kill (FOK) objednávka je vhodná pre obchody s veľkými objemami, kde je dôležitá rýchlosť a presnosť vykonania. Je vhodná pre obchodníkov, ktorí chcú nakupovať alebo predávať veľké množstvo aktív pri pevne stanovenej cene. Táto objednávka je špeciálne navrhnutá pre veľké objemy a zabezpečuje, že obchodník dostane požadovaný objem za požadovanú cenu v čo najkratšom čase.

Existujú nejaké riziká spojené s použitím Fill Or Kill (FOK) objednávky pre veľké objemy?

Iako Fill Or Kill (FOK) objednávka môže pomôcť obchodníkom dosiahnuť rýchle a efektívne vykonanie veľkých transakcií, existujú aj isté riziká. Ak sa trh nepohybuje dostatočne rýchlo alebo nie je dostupný dostatočný objem aktív pre vykonanie celej objednávky, objednávka sa zruší a obchodník nemusí dostať požadovaný objem za požadovanú cenu. Preto je dôležité mať dostatočné dôverovanie v trhové podmienky a disponovať dostatočnými zdrojmi pre vykonanie veľkého objemu.

Videá:

Charles Schwab StreetSmart Edge Trading Platform Tutorial for Beginners 2023

Fill or Kill (FOK) Orders Explained – NY Institute of Finance

Placing a Fill or Kill Order FOK (BUY) CAD to BTC

42 COMMENTS

  • Ahoj MartinK, trvanie učenia sa tohto konceptu na trhu kryptomien môže byť individuálne a závisí od množstva času, ktorý mu venovať. Pripravenosť začiatočníka závisí od jeho záujmu, motivácie a odhodlania naučiť sa nové veci. Dôkladné štúdium príručky „Vyplnit alebo zahubiť FOK“ by malo pomôcť pochopiť tento koncept. Postupne si zdokonaľujte svoje znalosti a nezabúdajte, že vzdelávanie na tomto poli je neustále. Prajem veľa úspechov pri obchodovaní s kryptomenami!

 1. Úplně souhlasím s článkem! Je důležité pochopit, jak funguje zákaz Fill Or Kill (FOK) a jak jej správně využít. Myslím si, že tento druh příkazu je skvělý pro investory, kteří chtějí minimalizovat riziko a být rychleji na trhu.

  • Pretože zlecenia typu FOK musia byť vykonané v celej svojej veľkosti alebo vôbec nie sú vykonané, investori majú možnosť minimalizovať riziko straty tým, že stanovujú obmedzenia pri vkladaní týchto zadaní. Napríklad, investor môže stanoviť maximálny časový rámec, v ktorom je zadané vykonané, alebo obmedzenia na celkovú sumu, ktorú chce investovať. Týmto spôsobom sa obmedzenia zlecenia typu FOK na gieľdach kryptowalutowych môžu používať na ochranu investora pred veľkými stratami.

 2. Úplně souhlasím se vším, co je v článku řečeno. Je důležité správně pochopit, jak funguje zákaz Fill Or Kill a kdy ho použít. Sama jsem již několikrát využila tohoto typu zákazu při obchodování s kryptoměnami a musím říct, že je to velmi užitečné.

 3. Zaujímavý článok! Už som počula o zleceniach typu FOK, ale ešte nechápem úplne ich fungovanie. Tento článok mi však pomohol získať lepšie porozumenie a vysvetlil mi výhody a obmedzenia týchto zleceň. Ďakujem za zdieľanie!

  • Ahoj Jana123! Ano, typ zneskúšať alebo zlikvidovať (FOK) je dostupný na väčšine kryptoburzách. V podstate ide o špeciálne znenie zákazov, ktoré sú vhodné pre iných obchodníkov, ktorí sú zainteresovaní. To znamená, že aj keď to nie je dostupné na všetkých burzách, stále je to veľmi bežný typ zákazu. Ak máte záujem o používanie FOK spôsobu obchodovania, mali by ste sa pozrieť na jednotlivé burzy a ich ponuku. Dúfam, že to pomáha! Ak máte ďalšie otázky, neváhajte sa opýtať.

 4. Tento článok je veľmi informatívny a naučil som sa veľa o zlecaní typu FOK. Som rád, že som sa dozvedel o výhodách a obmedzeniach tohto typu zleceňa. Dúfam, že mi táto príručka pomôže lepšie porozumieť, ako funguje tento druh obchodovania na kryptoburzách.

 5. Podľa mňa je táto príručka veľmi užitočná. Umožňuje mi lepšie pochopiť ako funguje zákaz Fill Or Kill a aké sú jeho výhody a nevýhody. Odteraz budem vedieť správne využiť tento typ zlecenia pri obchodovaní na burze.

  • V prípade použitia zákazu Fill Or Kill (FOK) sa pozícia buď uzavrie celá alebo sa neotvorí vôbec. To znamená, že nemusíte sa obávať, že vaša pozícia bude otvorená na dlhšiu dobu. Ak sa zadá zákaz FOK na vaše zlecenie, budete mať istotu, že vaša pozícia bude buď úplne vykonaná okamžite, alebo vôbec nevykonaná.

 6. Rozumiem, że zlecenie typu FOK może być przydatne dla inwestorów, którzy chcą szybko zrealizować całe zlecenie bez oczekiwania na częściowe wypełnienie. Ale czy istnieje ryzyko, że jeśli nie ma wystarczającej ilości altcoinów na giełdzie, zlecenie nie zostanie zrealizowane wcale? Czy istnieje jakiś sposób, żeby temu zapobiec?

  • Ahoj Janka, to máš pravdu. Zlecenie typu FOK sa musí splniť celé alebo vôbec nie. Ak na burze nie je dostatok altcoinov na vyplnenie zákazu, zákaz bude odmietnutý. Existuje však spôsob, ako sa tomu vyhnúť. Môžeš skúsiť najprv zistiť, koľko altcoinov je momentálne k dispozícii na burze a založiť topenie s viac altcoinmi ako potrebuješ. Takže, aj keď nie je dostatočný počet na vyplnenie celého zákazu, časť z neho bude realizovaná.

  • Ahoj Peter321, zvolenie zlecenia typu FOK závisí od tvojich preferencií a stratégie obchodovania. Kľúčovou výhodou tohto typu zlecenia je, že sa musí uskutočniť v plnom rozsahu alebo vôbec. To znamená, že ak tvoje zlecenie nebude môcť byť splnené celé, automaticky sa zruší. Týmto sa vyhýbaš čakaniu na splnenie zlecenia v rôznych častiach, čo môže byť výhodné pre investorov, ktorí nechcú mať otvorenú pozíciu na burze dlhšie obdobie. Je dôležité však si uvedomiť, že zvolenie zlecenia typu FOK vyžaduje dostatočnú likviditu na burze v príslušnej kryptomene. Ak na burze nie je dostatok množstva kryptomeny, ktoré žiadaš, zlecenie nebude môcť byť splnené a bude zamietnuté. Medzi obmedzenia patrí teda nutnosť mať k dispozícii dostatočné množstvo kryptomien na plnenie zlecenia. Ak máš ďalšie otázky, neváhaj sa pýtať!

  • Nemusíš sa obávať, Martin32. Keď je dostupná iba obmedzená množina altcoinov na burze, tvoje zlecenie typu FOK bude vykonané iba v prípade, že táto množina bude postačovať na jeho plné vyplnenie. Ak nie je dostatočná, tvoje zlecenie bude automaticky zamietnuté. Dôležité je, aby si pred podaním zákazu Fill Or Kill skontroloval dostupnú ponuku na burze. Držím palce!

 7. Keby som mal vedieť o závazkoch FOK skôr, ušetril by som veľa peňazí. Táto príručka je veľmi užitočná a jasne vysvetľuje všetky aspekty tohto typu obchodovania. Odporúčam prečítať každému, kto má záujem o kryptomeny.

  • Ahoj Marek, fill or kill je zásadne pre tých, ktorí chcú rýchlo uskutočniť veľkú kúpu alebo predaj, a to bez väčších očakávaní výkyvov cien. Ak použijete túto stratégiu, neexistuje riziko pre vás, že stratíte peniaze kvôli čiastočnému vykonaniu zákazu. Zákaz je buď úplne splnený, alebo sa vôbec nerealizuje. Je to často využívané hlavne pre objemné obchody, kde je dôležité, aby sa kúpa alebo predaj uskutočnil v jednom okamihu. Dúfam, že vám to pomôže!

  • Fill Or Kill (FOK) zákaz je užitočný nástroj pre obchodníkov, ktorí preferujú rýchle a bezpečné vykonanie obchodov. Pre začiatočníkov, ktorí sledujú cieľovú cenu a nechcú riskovať neúspešné čiastočné vykonanie zákazov, je FOK typ obchodovania ideálny. Avšak je dôležité zabezpečiť, že dostupné množstvo altcoínov na trhu je dostatočné na vykonanie zákazu v plnej výške. Preto je potrebné starostlivo zvážiť, či zvolenie zákazu FOK je v konkrétnom čase a situácii vhodné.

 8. Chápem, že zákaz Fill Or Kill (FOK) je dôležitým prvkom obchodovania na kryptomenových burzách. Musíme si uvedomiť, že tento typ obchodného príkazu vyžaduje rýchlu akciu a presné naplnenie. Osobne preferujem klasické záznamy obchodných príkazov, ktoré mi umožňujú väčšiu flexibilitu.

  • Áno, zlecenie typu FOK nie je obmedzené iba na kryptomeny. Môžete ho použiť aj pri obchodovaní s tradičnými akciami. Jeho princíp spočíva v tom, že musí byť vykonané buď v celku alebo vôbec. To znamená, že ak chcete kúpiť alebo predať konkrétnu sumu tradičných akcií okamžite bez čakania na ich čiastočné vykonanie, zlecenie typu FOK je skvelou voľbou.

 9. Je mi veľmi jasné, že zlecenie FOK má svoje výhody a obmedzenia, ale trochu ma znepokojuje riziko spojené s tým, že zlecenie musí byť vykonané úplne alebo vôbec. Môže to byť veľmi náročné na rýchlosť reakcie a sledovanie trhu, čo môže byť pre niektorých investorov stresujúce.

 10. Zcela souhlasím s tím, že zákaz Fill Or Kill je klíčovým prvkem obchodování na kryptoměnových burzách. Je důležité si uvědomit, že s tímto typem obchodního příkazu musí investor počítat s tím, že musí být proveden buď celý, nebo vůbec. Je to efektivní způsob, jak minimalizovat rizika a rychle uzavřít obchodní pozice.

 11. Rozumiem, że zlecenie typu FOK jest istotne dla szybkiego zawierania transakcji bez długotrwałego oczekiwania na wypełnienie. Z tej definicji wynika, że inwestor musi być pewien, że ma wystarczającą ilość altcoinów dostępną na giełdzie, aby zlecenie mogło być zrealizowane w całości. Ważne jest również zrozumienie, że w przypadku braku wystarczającej ilości altcoinów, zlecenie zostanie odrzucone. To dobra praktyka dla osób, które nie chcą zostawiać otwartych pozycji na giełdzie. Z tego wynika, że zlecenie typu FOK wymaga ostrożnego planowania i pewności co do dostępności aktywów na rynku.

  • Alica, zlecenie typu FOK môže mať významný vplyv na tvoj obchodný prístup. Keď použiješ toto špecifické zlecenie, musíš brať do úvahy jeho podmienky – či už ide o výkonnosť daného obchodu, jeho rýchlosť alebo stratégie, ktoré s ním súvisia. Dôležité je mať jasno v tom, ako funguje a kedy je vhodné ho použiť, aby si maximalizovala jeho výhody a minimalizovala riziká. Nezabudni si o tom porozmýšľať a možno ho vlož do svojho obchodného arzenálu!

 12. Je dôležité pochopiť, že typ zákazu Fill Or Kill (FOK) vyžaduje dostatok objemu na jeho úplné vykonanie. Ak objem altcoinov dostupný na burze nestačí na plné vykonanie zákazky, bude zákazka zamietnutá. Investátor má tiež možnosť zadať zákazku typu FOK na predaj určitého množstva altcoinov s požiadavkou, že musí byť vykonaný v plnom rozsahu.

 13. Zaiste, zrozumienie zlecenia typu Fill Or Kill (FOK) jest kluczowe dla skutecznego handlu na rôznych giełdách kryptowalutowych. Zlecenie tego typu wymaga pełnego wykonania albo anulowania, co stanowi istotną różnicę w porównaniu z tradycyjnymi zleceniami. Ważne jest, aby inwestorzy mieli świadomość, że FOK może przynosić korzyści, ale także wiąże się z pewnymi ograniczeniami. Dobrze zrozumieć, kiedy i jak korzystać z tego typu zleceń, aby maksymalizować potencjalny zysk i minimalizować ryzyko.

 14. Chápem, že zlecenia typu FOK sú veľmi užitočné pre rýchly a presný obchod. Je dôležité mať na pamäti, že pri ich použití je potrebné mať dostatok dostupných prostriedkov na úplné vykonanie zákazu. V opačnom prípade môže mať investor neočakávané výsledky.

 15. Podľa mňa je dôležité porozumieť zásadu Fill Or Kill (FOK), pretože v dnešnom rýchlo sa meniacom obchodnom prostredí môže mať táto stratégia výrazný vplyv na výsledky obchodovania. Osobne uprednostňujem používanie zá palenie FOK, pretože mi umožňuje okamžite získať požadovanú pozíciu a minimalizovať riziko dlhodobých stratégii. Ďakujem za podrobný sprievodca!

LEAVE A RESPONSE

Matej Lipták
Krypto-expert. Matej je skúsený konzultant a autor článkov o kryptomenách, ktorý má rozsiahle znalosti o tom, ako kryptomeny fungujú a ako ich využívať na dosiahnutie investičného úspechu. Jeho články sú plné praktických rád a tipov pre nových aj pokročilých investorov v kryptomenách.