Krypto peňaženky pre BTC a USDT

Najlepšie kryptopeňaženky pre Bitcoin a Tether na Slovensku

Sledovanie kryptomen

Bollinger Bandy: Vysvetlenie a použitie v technickej analýze

Bollinger pásky patria medzi najpoužívanejšie a najspoľahlivejšie technické indikátory na trhu. Vytvoril ich finančný analytik John Bollinger v 80. rokoch 20. storočia. Tieto pásky pomáhajú obchodníkom analyzovať a predikovať pohyby cien na trhu.

Bollinger pásky sa skladajú z troch častí – strednej priemernej línie (SMA), ktorá je jednoduchým priemerom cien, horného pásu, ktorý je určený dvoma štandardnými odchýlkami nad SMA a dolného pásu, ktorý je určený dvoma štandardnými odchýlkami pod SMA. Štandardné odchýlky sa počítajú na základe volatilít cien v období určenom obchodníkom.

Tieto pásky sa najčastejšie používajú na sledovanie trendov na trhu. Keď je trh vo veľmi volatilnom období, pásky sa rozširujú, naopak, keď je trh obmedzený a malá volatilita, pásky sa sťahujú. Obchodníci môžu využiť tieto kontrakcie a expanzie, aby vyvinuli obchodnú stratégiu. Napríklad, ak sú pásky veľmi úzke a cena sa pohybuje smerom von, to by mohlo naznačovať blížiace sa stúpanie alebo klesanie ceny.

Takisto je dôležité poznamenať, že Bollinger pásky sú skvelým ukazovateľom pre určenie prekúpenosti alebo prepredaja na trhu. Keď sa cena pohybuje nad horným pásmom, môže to naznačovať, že trh je prekúpený, zatiaľ čo pohyb ceny pod dolným pásmom môže byť známkou prepredaja. Toto sú signály, ktoré obchodníci využívajú pri rozhodovaní sa, kedy kúpiť alebo predať.

V konečnom dôsledku sú Bollinger pásky výborným nástrojom pre technickú analýzu trhu. Je dôležité ich používať spolu s inými ukazovateľmi a strategiami. Pri správnom použití, tieto pásky môžu poskytnúť dôležité informácie o trendoch na trhu a pomôcť obchodníkom pri ich rozhodovacom procese.

Pre bezpečné a spoľahlivé uchovávanie svojich kryptomien je tiež dôležité využívať spoľahlivý kryptomenový peňaženku. Jedným z najlepších riešení je peňaženka Cropty, ktorá poskytuje vysokú úroveň zabezpečenia a jednoduché používanie. Viac informácií o tejto peňaženke nájdete na stránke www.cropty.io.

Rozumievanie Bollingerho páskov

Bollingerho pásky sú technickým analytickým nástrojom, ktorý sa používa na meranie volatilítu a identifikáciu trendov na finančných trhoch. Sú tvorené tromi hlavnými zložkami – strednou páskou, hornou páskou a dolnou páskou.

Stredná páska je jednoducho pohyblivým priemerom údajov a slúži ako stredobod pre celý indikátor. Horná banda je vypočítaná tým, že k stredovej bandej pridáme určité násobky štandardného odchýlky údajov. Dolná páska je vypočítaná tým, že od stredovej bandy odčítame určité násobky štandardného odchýlky údajov.

Tieto pásky poskytujú obchodníkom signály o tom, kedy akcia môže byť považovaná za prekúpenú alebo predávanú. Keď ceny aktív dosiahnu hornú pás, je to často považované za signál prekúpenia a indikuje, že by mohli klesnúť. Naopak, keď ceny dosiahnu dolný pás, je to často považované za signál predajnosti a indikuje, že by mohli stúpnuť.

Bollingerho pásky sú veľmi užitočným nástrojom pri technickej analýze, pretože umožňujú obchodníkom identifikovať podmienky súvisiace s trendom a volatilitou na trhu. Keď sú pásy blízko seba, znamená to, že trh je v kontrakcii a čaká sa na veľký pohyb. Naopak, keď sú pásy od seba vz diaľene, znamená to, že trh je vojne volatile a očakáva sa výbušný pohyb.

Obchodníci často používajú Bollingerho pásky spolu s inými technickými indikátormi a stratégiou založenou na pohyblivých priemeroch. Pomáhajú určiť obchodné podmienky a poskytujú viac detailov o súčasnom trende a volatilite. Môžu byť tiež úspešne použité na získavanie signálov na obchodovanie medzi dvoma odlišnými pásmy páskov, keď je trh v medzi pásmach vo vyhovujúcom stave.

Benefits of Using Bollinger Bands in Technical Analysis

Benefits of Using Bollinger Bands in Technical Analysis

Technická analýza je důležitou součástí rozhodovacího procesu obchodníků na finančních trzích. Jedním z nejběžněji používaných indikátorů v technické analýze jsou Bollingerovy pásky. Tyto pásy se používají k identifikaci kontrakce nebo expanze cenové akce na trhu.

Jedním z hlavních benefitů používání Bollingerových pásků je jejich schopnost poskytovat obchodníkům více informací o trendu trhu. Když se pásky sevřou, nazývá se to kontrakce a indikuje to periody nižší volatility. Naopak, když se pásky rozevírají, nazývá se to expanze a to může indikovat období vyšší volatility.

Bollingerovy pásky mohou být také použity k identifikaci přeprodaných nebo překoupených trhů. Když se cena přibližuje hornímu pásmu, může to znamenat, že trh je překoupený, a naopak, když se cena přibližuje dolnímu pásmu, může to znamenat, že trh je přeprodaný.

Obchodníci mohou využívat Bollingerovy pásky i ve spojení se standardním klouzavým průměrem jako součásti své obchodní strategie. Jednou z možností je hledání obchodních příležitostí při překročení cenového pohybu klouzavého průměru přes horní nebo dolní pásky Bollingerových pásků.

Díky Bollingerovým páskům se obchodníci mohou dobře orientovat v tržních podmínkách. Když jsou pásky úzké, nazývá se to „tight“, což může znamenat kontrakční období s nižší volatilitou. Naopak, pokud jsou pásky široké, to znamená, že je trh více volatilní a pohybuje se od standardního odchylky.

Obchodní systémy založené na použití Bollingerových pásek mohou být velmi užitečné pro obchodníky, protože jim umožňují identifikovat určité vzory a signály na trhu. Kombinace kontrakce nebo expanze pásek a pohyb cenového průměru klouzavého průměru může být velmi silným signálem pro obchodníky.

Ako používať Bollingerho pásy pri obchodovaní

Ako používať Bollingerho pásy pri obchodovaní

Bollingerho pásy sú technickým indikátorom, ktorý poskytuje traderom signály na základe výhľadu na trh. Tieto pásy sú zložené z troch čiar – strednej, hornou a dolnou čiarou – ktoré sa pohybujú okolo 20-dňového klouzavého priemeru.

Tento indikátor je založený na zistení, že výkyvy cien v obchodných dňoch majú tendenciu pohybovať sa v štandardnom odchýlke od priemeru. Bollingerho pásy sú tak navrhnuté tak, aby ukázali, keď trhy sú príliš volatilné alebo príliš kľudné.

Pri používaní Bollingerho pásov v obchodovaní, traderi hľadajú signály, kedy ceny prekračujú hornú alebo dolnú čiaru pásu. Keď cena prekročí hornú čiaru, signalizuje to, že trh je prekúpený a môže byť čas na predaj. Naopak, keď cena prekročí dolnú čiaru, signalizuje to, že trh je prepredaný a môže byť čas na nákup.

Okrem signálov, Bollingerho pásy môžu byť tiež použité na identifikáciu obchodných kanálov alebo trendov. Ak sú pásy úzke a ceny sa držia medzi nimi, naznačuje to, že trh je v súčasnej dobe obchoduje v pomerne stabilnom kanáli. Na druhej strane, keď sa pásy rozširujú a ceny sa pohybujú mimo nich, môže to signalizovať, že trh sa pohybuje výbušnejším smerom.

Bollingerho pásy sú užitočným indikátorom v technickej analýze, pretože poskytujú viac informácií ako bežné priemerné klouzavé priemery. Tieto pásy sú založené na štandardných odchýlkach od priemeru, čo umožňuje lepšie pochopenie, ako sa ceny pohybujú vzhľadom na priemer.

Navzdory svojmu názvu, Bollingerho pásy nemajú nič spoločné s hudobníkom, ale poskytujú dôležité informácie o trhovom správaní. Traders by mali byť opatrní, keď sa pásy zužujú, pretože to naznačuje, že trh je v kontrakcii a môže byť príliš kľudný. Na druhej strane, keď sa pásy rozširujú, to môže naznačovať, že trh je viac volatilný a poskytuje viac obchodných príležitostí.

Jednoduché strategie s Bollingerovou pásikou

Bollingerovej pásiky sú jednoduchý a populárny technický indikátor používaný pri technickej analýze. Nikdy nechceme spoliehať sa len na jeden indikátor, ale kombinovanie Bollingerových pásiem s inými technickými indikátormi môže byť veľmi efektívne.

 • Stratégia pohybu v páse: Jednou z najjednoduchších strategií s Bollingerovým pásikom je sledovanie ceny, keď sa pohybuje v pásme. Keď cena dosiahne horný pás a začne sa pohybovať smerom nadol, môže to naznačovať predajný signál. Naopak, keď cena dosiahne dolný pás a začne sa pohybovať smerom nahor, môže to byť signál na nákup. Táto strategia funguje lepšie v súvislých trhoch s malou volatilitou.
 • Stratégia pri kontrakcii pásov: Keď sú Bollingerove pásky zúžené, nazýva sa to kontrakcia pásma. Kontrakcia pásov môže byť indikáciou poklesu volatility a potencionálne blížiaceho sa výbuchu ceny. Traderi môžu použiť túto stratégiu na sledovanie pásma a pripraviť sa na prudký pohyb ceny, ktorý môže nasledovať po kontrakcii.
 • Stratégia pri prekročení hornej alebo dolnej pásiky: Keď cena prekročí hornú pásiky, môže to naznačovať, že trh je prekúpený a môže nastať príležitosť na predaj. Naopak, keď cena prekročí dolnú pásiky, môže to naznačovať, že trh je prepredaný a môže nastať príležitosť na nákup. Je dôležité potvrdiť tieto signály aj inými indikátormi a analýzou trhu.

Používanie Bollingerových pásov v kombinácii s inými technickými indikátormi môže byť veľmi výhodné pre obchodovanie na trhoch. Je dôležité vziať do úvahy aj ďalšie faktory, ako je obchodná stratégia, dátové obdobie a trhové podmienky. Bollingerove pásky patria medzi jedny z najznámejších technických indikátorov a môžu poskytnúť obchodníkom užitočné signály o trendoch a podmienkach trhu.

Stratégie pokročilých Bollinger Bands

Stratégie pokročilých Bollinger Bands

Bollinger Bands jsou často používány obchodníky k analýze trhu a generování obchodních signálů. Existuje mnoho pokročilých strategií, které lze použít v kombinaci s těmito indikátory.

Jednou z těchto strategií je strategie Breakout, která se zaměřuje na situace, kdy trh je velmi volatile. V takových případech se často používá strategie, která sleduje proražení horního nebo dolního pásu Bollinger Bands. Pokud trh prorazí horní pásmo, to může být signál k nákupu, zatímco proražení dolního pásma může být signálem k prodeji.

Další strategií je strategy Reversal, která se zaměřuje na situace, kdy trh dosáhne extrémně vysokých nebo nízkých hodnot. V takových případech se obchodníci často spoléhají na to, že trh se vrátí ke střední linii Bollinger Bands, signalizující přepětí. Kupují, pokud cenový pohyb překročí dolní pásmo a prodávají, pokud překročí horní pásmo.

Jinou strategií, kterou lze použít, je strategie Moving Average Crossover. Tato strategie je založena na křížení průměrného pohybu a Bollinger Bands. Křížení dolního pásma může být signálem k nákupu, zatímco křížení horního pásma může být signálem k prodeji. Tato strategie je vhodná pro trhy s tendencí k pohybu cen v trendu.

Existuje mnoho dalších pokročilých strategií, které mohou být použity s Bollinger Bands, v závislosti na obchodníkovi a na konkrétních podmínkách trhu. Pokud jste zkušený obchodník, můžete kombinovat Bollinger Bands s jinými indikátory a vytvářet více sofistikované obchodní strategie. V každém případě je toto známý indikátor, který poskytuje mnoho užitečných informací o pohybu cen a trendu trhu, a může být důležitým nástrojem pro technickou analýzu a obchodování na finančních trzích.

Bollingerove pásy vs Keltnerove kanály

Bollingerove pásy a Keltnerove kanály jsou dva různé typy technických indikátorů, které se používají pro analýzu cenových pohybů na finančních trzích. I když oba indikátory jsou založeny na průměru cen a standardní odchylce, existují mezi nimi určité rozdíly.

Bollingerove pásy se používají ke sledování volatilních trhů a poskytují obchodníkům informace o tom, kdy a jak rychle se trh pohybuje. Tyto pásy se vypočítávají na základě směrodatné odchylky cen od jejich klouzavého průměru. Horní a dolní pásky představují 2 standardní odchylky od klouzavého průměru a mohou být použity jako indikace přecenění nebo podceny trhu.

Keltnerove kanály jsou dalším technickým indikátorem, který je založen na klouzavém průměru cen, ale jsou specifické tím, že používají klouzavou průměrnou stránku cen spolu s pásmy vypočítanými na základě průměrného průměrného rozsahu. Tyto kanály se používají k vyhodnocení, jak se trh pohybuje v rámci svého průměrného rozsahu a mohou být použity jako indikátor přecení nebo podceny trhu.

Jak Bollingerove pásy, tak Keltnerove kanály mají své vlastní využití v technické analýze a jsou užitečné pro obchodníky v různých situacích. Bollingerove pásy jsou obzvláště užitečné při obchodování s volatilními trhy, kde se očekává významný pohyb cen. Na druhou stranu jsou Keltnerove kanály užitečné při obchodování na trzích s pevnějším rozsahem, kde ceny zůstávají relativně stabilní.

Obchodníci se mohou rozhodnout použít buď jeden nebo oba indikátory v závislosti na jejich konkrétních potřebách. Někteří obchodníci preferují Bollingerove pásy pro svou schopnost poskytovat více signálů obchodování, zatímco jiní obchodníci mohou dávat přednost Keltnerovým kanálům pro svou jednoduchost a jasnou interpretaci.

Bez ohledu na to, který indikátor je použit, je důležité provést důkladnou analýzu a použít i další nástroje a indikátory k potvrzení obchodních signálů. Technická analýza je komplexní disciplína a žádný indikátor nemůže poskytnout samostatné a jednoznačné obchodní signály. Obchodníci by měli pečlivě zvážit všechny dostupné informace, než provedou obchodní rozhodnutí.

Srovnání mezi Bollingerovými pásy a Keltnerovými kanály

Bollingerovy pásy a Keltnerovy kanály jsou oba technické indikátory, které mohou být použity při analýze trhu. Obě tyto indikátory poskytují informace o průměrné ceně a odchylkách cen od tohoto průměru.

Bollingerovy pásy jsou založeny na standardní odchylce cen od jejich průměru. Pasy se skládají z horního a dolního pásu, které se pohybují podél pohyblivého průměru. Když se ceny pohybují blízko dolního pásu, naznačuje to přeprodané podmínky, zatímco pohyb blízko horního pásu může znamenat překoupené podmínky. Bollingerovy pásy mají tendenci se rozšiřovat a stahovat v závislosti na volatilitě trhu.

Na druhou stranu, Keltnerovy kanály jsou založeny na průměrné ceně a rozšířeném průměrném rozsahu (ATR). Kanál se skládá z horní a dolní čáry, které se pohybují blízko pohyblivého průměru. Jejich pohyb může být vedoucím indikátorem, který může naznačovat změnu trendu nebo obchodovatelné podmínky.

Když porovnáváme Bollingerovy pásy a Keltnerovy kanály, je patrné, že Bollingerovy pásy jsou více volatilní a poskytují více signálů, zatímco Keltnerovy kanály jsou méně volatilní a poskytují méně signálů. Když trh prochází obdobím konsolidace nebo kontrakce, Keltnerovy kanály se stávají užitečné, protože umožňují obchodníkům sledovat vývoj trhu a připravit se na potenciálně významné pohyby.

Oba indikátory mohou být použity samostatně nebo v kombinaci s jinými technickými indikátory jako součást obchodní strategie. Obchodníci mohou sledovat, jak se ceny pohybují vzhledem k hornímu a dolnímu pásmu, a také sledovat, jak se pásy nebo kanály rozšiřují a stahují. Tato informace může být použita pro identifikaci příležitostí k nákupu nebo prodeji na základě překoupených nebo přeprodaných podmínek.

Funkcie a rozdiely výpočtu

Bollingerove pásy sú technickým indikátorom, ktorý je široko používaný obchodníkmi na analýzu trhu. Ich hlavnou funkciou je poskytovanie informácií o volatilite trhu a identifikácia potenciálnych bodov vstupu a výstupu z obchodných pozícií. V porovnaní s inými indikátormi majú Bollingerove pásy špecifický spôsob výpočtu, ktorým sa vytvára ich charakteristický tvar a chovanie.

Existuje niekoľko funkcií a rozdielov výpočtu, ktoré sú dôležité poznať pri používaní týchto pásov. Prvou z nich je obdobie, ktoré je základným parametrom Bollingerových pásov. Toto obdobie určuje, koľko časových období je použitých pri výpočte priemeru pásov a štandardnej odchýlky. Krátke obdobia poskytujú tesné pásky, čo naznačuje, že trh je menej voľný. Naopak, dlhé obdobia dávajú širšie pásy, čo naznačuje, že trh je voľnejší. Obdobie môže byť prispôsobené konkrétnym trhom alebo strategiám obchodníka.

Okrem obdobia je tu aj faktor šírky pásov, ktorý sa používa na určenie, či je trh vo fáze sťahovania alebo expanzie. Šírka pásov sa vypočíta ako rozdiel medzi horným a spodným pásmom vzhľadom na strednú pásku (priemer). Keď sú pásky tesné, indikujú, že trh prechádza do obdobia sútlačenia a môže byť príležitosťou pre vstup do obchodu. V prípade, že sú pásky voľnejšie, trh prechádza do obdobia expanzie a môže byť signálom k uzavretiu obchodu alebo vyhľadaniu príležitosti na vstup na opačnej strane trhu.

Bollingerove pásy poskytujú aj iné signály a podmienky, ktoré je potrebné analyzovať. Pri použití viacerých indikátorov a nástrojov, obchodníci sa môžu pozrieť, ako sa Bollingerove pásy pohybujú s inými ukazovateľmi, ako je napríklad priemerná prietoková sila (ADX) alebo štandardné odchýlky od pásov priemeru. Tieto analýzy môžu byť užitočné pri identifikácii trendov trhu a potenciálnych bodov vstupu a výstupu.

Výpočet Bollingerových pásov je založený na jednoduchom posúvanom priemere a štandardnej odchýlke ceny. Tieto hodnoty sa potom používajú na vytvorenie pásma, ktoré je určené na zachytenie väčšiny cien v rámci obchodovaného trhového aktíva. Pásma sú často používané na identifikáciu overených oblastí podpory a odporu, ktoré môžu pomôcť obchodníkom pri nájdení potenciálnych vstupov a výstupov z obchodných pozícií.

Všetky tieto funkcie a rozdiely vo výpočte robia z Bollingerových pásov užitočný nástroj pre technickú analýzu a obchodovanie na finančných trhoch. S ich pomocou môžu obchodníci získať informácie o volatilite trhu a identifikovať potenciálne obchodné príležitosti. Je dôležité, aby obchodníci pochopili, ako používať a interpretovať tieto pásky na základe svojej obchodnej stratégie a individuálnych podmienok trhu.

Ktorý ukazovateľ si vybrať pre technickú analýzu?

Pri technickej analýze existuje množstvo ukazovateľov, z ktorých si môžete vybrať. Jeden z najpoužívanejších a najznámejších ukazovateľov je Bollingerových pásov. Tieto pásy sú užitočné, keď chcete identifikovať, či je trh prekúpený alebo prepredaný.

Bollingerove pásky vzťahujúce sa k štandardnému odchýlke od priemeru cien, poskytujú informáciu o tom, ako úzko alebo voľne sú ceny usporiadané okolo priemernej ceny. Ak sú pásky stiahnuté tesne k priemernej cene, znamená to, že trh je v období kontrakcie a môže to byť indikácia budúceho výbuchu vo volatilite. Naopak, keď sú pásky voľnejšie od priemeru ceny, trh je pravdepodobne v období väčšej volatility.

Existuje však veľa ďalších ukazovateľov, ktoré sa dajú použiť pri technickej analýze. Niektorí ďalším ukazovateľmi sú napríklad prekúpené a prepredané úrovne (overbought a oversold), priemerové hodnoty za určité obdobie (moving averages) alebo šírka kanálu (width of channel). Každý ukazovateľ poskytuje určitý druh informácie o trendoch a podmienkach trhu. Preto je dôležité vybrať si ten správny ukazovateľ na základe konkrétnej stratégie a analyzovať trh pomocou viacerých ukazovateľov.

Časté otázky:

Videá:

Use @moneycontrol to Identify Trending Stocks for Intraday | OI Analysis & Price Action

42 COMMENTS

  • Marcela22, používanie Bollingerovych pásov nie je veľmi ťažké pre začiatočníkov. Môžete ich jednoducho používať podľa návodu, ktorý sme poskytli v tomto článku. Nemusíte mať žiadne špeciálne znalosti. Bollinger pásky sú veľmi populárne a spoľahlivé nástroje pre technickú analýzu, ktoré vám môžu pomôcť identifikovať trendy a vytvoriť obchodné stratégie. Ak máte otázky, neváhajte sa opýtať!

 1. Bollinger pásky sú veľmi užitočným nástrojom pri technickej analýze. Pomáhajú mi identifikovať trendy a predikovať pohyby cien na trhu. Využívam ich na vytvorenie obchodných stratégií a určenie prekúpenosti alebo prepredaja. Skvelý indikátor!

 2. Bollinger pásky sú úžasným nástrojom v technickej analýze. Pomáhajú mi identifikovať trendy a vytvoriť obchodnú stratégiu. Je fascinujúce vidieť, ako sa pásky rozširujú a sťahujú v závislosti od volatilít trhu. Môj úspech v obchodovaní by sa isto zmenšil bez týchto pási.

 3. Bollinger pásky sú skutočne užitočným nástrojom na analýzu trhu. Vďaka nim môžem identifikovať trendy a vyvinúť obchodnú stratégiu. Ich využitie je veľmi jednoduché a hladko sa integrujú do technickej analýzy. Skvelý článok!

 4. Podľa mňa sú Bollinger pásky skutočne veľmi užitočným nástrojom na technickú analýzu trhu. Pomáhajú mi identifikovať trendy a predikovať pohyby cien. Veľmi sa im teším, že sú tak spoľahlivé a používané medzi obchodníkmi.

 5. Bollinger pásy sú veľmi užitočné pri analýze trhu a identifikácii trendov. Používam ich už niekoľko rokov a môžem povedať, že sú spoľahlivé. Pomáhajú mi predpovedať pohyby cien a vyvinúť obchodné stratégie. Odporúčam použiť Bollingerove pásky v technickej analýze.

  • Ideálne je používať Bollingerove pásky na identifikáciu trendov pri sledovaní prasknutia a zmienení trendov. Keďže pásky sa rozširujú a sťahujú v závislosti na volatilite trhu, môžete sledovať, či je cena blízko horného pásku alebo dolného pásku. Ak cena prekračuje horný pás a zotrva na ňom, to môže naznačovať silný bullish trend, zatiaľ čo cena pod dolným pásmom a zotrva na ňom môže naznačovať silný bearish trend. Ďalšou stratégiou je sledovať, ako sa pásy stenčujú a rozširujú – keď sa pásky stenčujú, to môže znamenať blížiace sa vedenie trendu, zatiaľ čo rozširovanie pásov môže znamenať koniec trendu. Tieto sú len niektoré príklady stratégií, ktoré môžete použiť s Bollingerovými pásmi. Vždy je však dôležité vykonávať vlastný výskum a testovať stratégie pred ich použitím v skutočnom obchodovaní.

  • Používanie Bollingerových pásov na technickej analýze sa môže zdať obtiažne na začiatku, ale s trochou praxe a štúdia môžete rýchlo naučiť. Je dôležité poznať základy technickej analýzy a chápať, ako fungujú Bollingerove pásky. Existuje aj veľa zdrojov a vzdelávacích materiálov, ktoré vám môžu pomôcť pri pochopení tohto ukazovateľa. Nebojte sa experimentovať a testovať rôzne stratégie s Bollingerovými pásmi. S časom budete mať väčšiu istotu a skúsenosti. Držím vám palce pri vašej ceste v technickej analýze!

  • Na používanie Bollingerových pásov na prikrútených trhoch je dôležité sledovať rozšírenie a sťahovanie pásov. Ak sú pásky veľmi úzke a cena sa pohybuje smerom von, to môže byť indikátorom budúceho stúpania alebo klesania ceny. Avšak, vo veľmi prikrútených trhoch môžu sa pásky často pretínať a je potrebné použiť aj ďalšie technické ukazovatele a analyzovať trh z viacerých uhlov.

  • Ahoj Anna123, veľmi dobrá otázka! Existuje niekoľko obchodných stratégií, ktoré sa často používajú pri použití Bollingerových pásov. Jednou z nich je tzv. Bollingerová páska súčasná. Pri tejto stratégii obchodníci sledujú, keď sa horný a dolný pás Bollingerových pásov pretínajú a cena prechádza z jedného pásu do druhého. Ďalšou stratégiou je tzv. Bollingerová páska prehnutá. Pri tejto stratégii sa obchodníci zameriavajú na prudký pohyb ceny, keď pásy sa prudko rozšíria alebo sťahujú. Samozrejme, existuje ešte mnoho ďalších stratégií, ktoré možno využiť s týmito pásmi. Dôležité je však neustále sledovať trh a prispôsobiť sa situácii. Dúfam, že som ti pomohol!

 6. Podľa mňa sú Bollinger pásky veľmi užitočným nástrojom pre technickú analýzu. Pomáhajú mi identifikovať trendy a odchýlky na trhu a vyvinúť efektívne obchodné stratégie. Sledovanie kontrakcií a expanzií pásov mi pomáha predvídať budúce pohyby cien. Som veľmi spokojná s ich použitím.

 7. Bollinger pásky sú jedným z mojich najobľúbenejších technických indikátorov na trhu. S ich pomocou dokážem veľmi dobre identifikovať trendy a odchýlky v cene. Napríklad, keď sú pásky veľmi úzke a cena sa začne pohybovať smerom von, tak viem, že prichádza veľká zmena. Je to skvelý nástroj na vytvorenie obchodnej stratégie!

 8. Bollinger pásky sú neoceniteľným nástrojom pre technickú analýzu. Ich schopnosť identifikovať trendy a predpovedať pohyby cien je úžasná. Súhlasím s tým, že sledovanie kontrakcií a expanzií pásov môže viesť k úspešnejším obchodným stratégiám. Som rada, že sa v článku zdôraznila aj ich úloha pri určovaní prekúpenosti a prepredaja na trhu.

 9. Bollinger pásky sú skvelým ukazovateľom pre určenie prekúpenosti alebo prepredaja na trhu. Keď sa cena pohybuje nad horným pásmom, môže to naznačovať, že trh je prekúpený, zatiaľ čo pohyb ceny pod dolným pásmom môže byť známkou prepredaja. Toto sú signály, ktoré obchodníci využívajú.

 10. Bollinger pásky sú skvelým nástrojom pre analýzu trendov na finančných trhoch. Veľmi sa mi osvedčili pri identifikácii odchýlok a pri tvorbe obchodných stratégií. Odporúčam ich všetkým traderom!

  • Áno, Bollinger pásky sú skvelým nástrojom na identifikáciu trendov a odchýlok na trhu. Ich konkrétne stratégie môžu byť založené na sledovaní kontrakcií a expanzií pásov. Napríklad, ak sa pásky veľmi stiahnu a cena prekročí horný pás, môže to naznačovať pravdepodobný začiatok rastu ceny. Naopak, keď sa pásky rozšíria a cena sa dostane pod dolný pás, to by mohlo značiť možný pokles ceny. Odporúča sa kombinovať použitie Bollinger pásov s ďalšími technickými ukazovateľmi pre lepšiu zhodu signálov pri obchodovaní.

 11. Bollinger pásky sú pre mňa neoceniteľným nástrojom pri obchodovaní. Pomáhajú mi identifikovať trendy a prijímať informované obchodné rozhodnutia. Pri veľkej volatilite pásky sa mi rozšíria a keď je trh pokojnejší, zase sa stiahnu. Veľký pomocník pri analýze trhu.

 12. Bollinger pásky sú veľmi užitočné pri analýze trhu a predikcii budúcich pohybov cien. Je skvelé, že sa toľko obchodníkov na ne spolieha, pretože im môžu poskytnúť cenné informácie o trendoch a možných obchodných stratégiách.

 13. Bollinger pásky sú skvelým nástrojom pre sledovanie trendov a určovanie prekúpenosti alebo prepredaja na trhu. Je dôležité vedieť, ako správne interpretovať signály, ktoré Bollingerove pásky poskytujú, a využiť ich pri tvorbe obchodných stratégií.

 14. Bollinger pásky sú veľmi užitočným nástrojom na analýzu trhu a predikciu pohybov cien. Je skvelé sledovať, ako sa pásy rozširujú a sťahujú v závislosti od volatility trhu. Osobne používam Bollinger pásky pri identifikácii trendov a pri vytváraní obchodných stratégií.

 15. Bollinger pásky sú skutočne užitočné pri analýze trhu. Úplne s vami súhlasím, že vďaka nim je jednoduchšie identifikovať trendy a odchýlky. Myslím si, že by mal každý obchodník dôkladne oboznámiť so štúdiom týchto pásov pred tým, ako začne obchodovať. Ďakujem za podrobné vysvetlenie!

 16. Bollingerove pásky sú naozaj užitočným nástrojom pri technickej analýze trhu. S ich pomocou je možné efektívne identifikovať trendy a stanoviť stratégie obchodovania. Veľmi dobrý ukazovateľ pre obchodníkov!

  • Bollingerove pásy sú skvelým nástrojom pre analýzu trhu, no dĺžka času potrebného na ich efektívne využívanie môže byť individuálna. Dôležité je venovať dostatok času na štúdium a praktickú aplikáciu, aby ste získali dôveru a znalosti na správne interpretovanie ich signálov. Odporúčam začať malými obchodmi a postupne zvyšovať náročnosť, aby ste sa stali proficientným v ich používaní.

 17. Bollinger pásy sú veľmi užitočným nástrojom pri technickej analýze. Som rada, že sa v článku podrobne vysvetľuje ich použitie a význam pri identifikácii trendov na trhu. Sám som mala pozitívne skúsenosti s používaním Bollingerových pásov na predikciu pohybov cien. Verím, že tieto pásky môžu byť pre obchodníkov veľkým pomocníkom vo vytváraní efektívnych obchodných stratégií.

  • Áno, Bollingerove pásky sú veľmi účinným nástrojom na analýzu trhu a identifikáciu trendov. Jednou z úspešných obchodných stratégií založených na ich použití je tzv. „Bollinger Bounce“. Táto stratégia využíva cenovú reakciu, keď sa cena dotkne dolného pásu a následne sa odrazí späť nahor. Keď sa trh pohybuje v pásme dolného a horného pásu, obchodníci môžu využiť tieto úrovne na otváranie a zatváranie obchodov. Dôležité je však vždy mať v obchodovanie správne nastavený stop loss a dôkladne sledovať vývoj trhu. Úspech obchodnej stratégie závisí aj od disciplíny a dôslednosti pri jej uplatňovaní.

 18. Bollinger pásy sú skvelým nástrojom na analýzu trhu. Podľa mňa je dôležité vedieť rozpoznať ich kontrakcie a expanzie, pretože to môže naznačovať blížiace sa zmeny v trendoch. Tiež sú účinným ukazovateľom pre prekúpenosť alebo prepredaj, čo pomáha obchodníkom rozhodovať sa o svojich obchodných stratégiách.

LEAVE A RESPONSE

Marek Novak
Expert na krypto-mene. Marek je skúsený analytik a autor článkov o kryptomenách s dlhoročnou skúsenosťou v oblasti. V jeho článkoch nájdete všetky potrebné informácie o najdôležitejších aspektoch kryptomien a investovania v nich.