Krypto peňaženky pre BTC a USDT

Najlepšie kryptopeňaženky pre Bitcoin a Tether na Slovensku

Sledovanie kryptomen

5 Dôležité ukazovatele, ktoré sa používajú pri technickej analýze – Podrobný sprievodca

Obchodovanie na finančných trhoch môže byť veľmi zložité, hlavne vtedy, keď sa musíte rozhodnúť, či kúpiť alebo predať konkrétny finančný nástroj. Našťastie existuje niekoľko indikátorov technickej analýzy, ktoré vám môžu pomôcť v tejto závažnej úlohe. Tieto indikátory sú nástroje, ktoré podľa historických dát odhaľujú vzorce a trendy, aby vám poskytli vzácny pohľad na budúce pohyby na trhu.

Jedným z najpopulárnejších indikátorov technickej analýzy sú pohyblivé priemery. Ide o priemery skupiny cenových hodnôt v určenom období. Môžu vám poskytnúť informácie o sile trendu a očakávanej výkonnosti dlhodobejšieho obchodu. Ďalším obľúbeným indikátorom je Bollingerov pás. Tento indikátor kombinuje pohyblivé priemerom s dvojitým štandardným odchýlkovým pásmom okolo priemeru. Pomáha odhaliť prevrchovane a prenákup fenomény a môže vám poskytnúť hodnotné informácie o budúcom vývoji ceny.

Existuje veľa ďalších indikátorov, ako je napríklad RSI (Index relatívnej sily), ktorý je používaný k zisteniu, či je trh prekúpený alebo predaný. RSI je obzvlášť užitočný vtedy, keď ceny rýchlo stúpajú alebo klesajú. Ďalším dôležitým indikátorom je MACD (Moving Average Convergence Divergence), ktorý kombinuje dve pohyblivé priemery a ukazuje vzťah medzi ich hodnotami. Pomocou MACD môžete získať dôležité informácie o trendoch a silách v pohybe cien.

Ak sa váš obchodný rozhodnutia zakladajú na technickej analýze, tieto indikátory vám môžu poskytnúť cenné informácie o budúcom pohybe cien. Kombinácia týchto indikátorov môže poskytnúť ešte jasnejší obraz, a tak vylepšiť vaše obchodné stratégie. Ak si chcete o nich dozvedieť viac a zlepšiť svoje know-how v oblasti technickej analýzy, navštívte náš web, kde nájdete podrobnejšie informácie o týchto indikátoroch a získate užitočné tipy na obchodovanie.

Využite technickú analýzu a získajte náskok pri obchodovaní na trhoch!

Autor: [Vaša menovka]

[Dátum]

Relative Strength Index (RSI)

Relatívny index sily (RSI) je jedným z najznámejších a najpoužívanejších technických indikátorov v analýze trhov. Je to oscilačný indikátor, ktorý poskytuje informácie o sile a smerovaní trendu. RSI sa používa na identifikáciu overených alebo prekúpených podmienok na trhu a poskytuje obchodníkom cenné náhľady na možné vstupné a výstupné body.

RSI pracuje medzi hodnotami 0 a 100 a je založený na priemernom zisku a priemerných stratach za určitý časový rámec. Ak RSI je nad 70, je to znak, že aktívum je overkúpené a môže nasledovať korekcia v dolnej strane. Naopak, ak RSI je pod 30, je to ukazovateľ, že aktívum je overpredávané a môže prísť k následnému oživeniu ceny.

Okrem týchto klasických signalizácií RSI môže poskytnúť aj ďalšie informácie o trhu. Napríklad, keď RSI pretne horný pás Bollingerových pásov, môže to byť náznak silného vzostupného trendu. Taktiež, keď RSI pretne dolný pás Bollingerových pásov, môže to znamenať vyhľadanie kúpnej príležitosti v silnom poklese trhu.

Indikátory, ako je RSI, sú veľmi užitočné, pretože ukazujú vzťah medzi silou trhu a cenou vďaka svojej oscilačnej pováhe. RSI tiež poskytuje signály o nadchádzajúcich zmenách trendu, čo je obzvlášť užitočné pre obchodníkov, ktorí sú neustále hladní po informáciách o trhu.

Popis

Technická analýza je důležitou součástí obchodování na finančních trzích a využívá různé ukazatele, které poskytují informace o budoucím vývoji cenové akce. Jedním z klíčových prvků, na které se analytici často zaměřují, jsou kombinace pěti základních ukazatelů. Tyto ukazatele pomáhají odhalit příležitosti pro nákup a prodej a poskytují důležitý přehled o tržních tendencích.

Jedním z nejpopulárnějších technických ukazatelů je průměrný kříž (moving average crossover). To je kombinace dvou nebo více pohyblivých průměrů, která signalizuje přechod jednoho průměru přes druhý. Tento přechod může naznačovat změnu trendu a často slouží jako signál k nákupu nebo prodeji. Například, pokud krátkodobý průměr překročí dlouhodobý průměr zespodu, může to naznačovat, že je čas koupit aktivum. Naopak, pokud krátkodobý průměr překročí dlouhodobý průměr shora, může to znamenat, že je čas prodat aktivum.

Dalším důležitým ukazatelem je oscilátor StochRSI, který kombinuje stochastický oscilátor a relativní sílu (RSI). Stochastický oscilátor měří rychlost a změnu cenových trendů, zatímco RSI měří velikost a sílu těchto trendů. Kombinace těchto dvou ukazatelů poskytuje lepší přehled o přeprodaných a překoupených trzích. Pokud je hodnota StochRSI nad 80, aktivum je považováno za překoupené a může být signalizován prodej. Pokud je hodnota StochRSI pod 20, aktivum je považováno za přeprodané a může být signalizován nákup.

Bandas de Bollinger jsou dalším technickým ukazatelem, který je obzvláště užitečný pro identifikaci přeprodaných a překoupených trhů. Bandy Bollinger se skládají z prostředního pohyblivého průměru a dvou pásů, které jsou standardní odchylky od tohoto průměru. Pokud cena aktivu klesne pod dolní pásmo, může to naznačovat, že aktivum je přeprodané a může být čas k nákupu. Naopak, pokud cena aktivu překročí horní pásmo, může to naznačovat, že aktivum je překoupené a může být čas k prodeji. Bandy Bollinger jsou tedy užitečným nástrojem pro identifikaci tržních extrémů.

MACD (moving average convergence divergence) je dalším oblíbeným ukazatelem technické analýzy, který kombinuje pohyblivé průměry s rychlostí změny ceny aktivu. MACD se skládá z dvou čar – MACD line a signal line. Když MACD line překročí signal line zespodu, může to naznačovat, že je čas k nákupu, zatímco překročení zeshora může naznačovat, že je čas prodat aktivum. MACD také poskytuje informace o síle a směru trendu a může být užitečným nástrojem při identifikaci trendů na trhu.

Pomocí těchto kombinací ukazatelů a dalších technik technické analýzy mohou obchodníci získat cenné informace o budoucím vývoji cenové akce. Je však důležité si uvědomit, že tyto ukazatele jsou pouze nástrojem a nemohou předpovědět budoucnost s 100% jistotou. Je proto důležité provést důkladný výzkum a správně interpretovat data, abyste se vyhnuli možnému klamu a získali nejlepší možnou představu o tržním vývoji.

Výpočet

Pri technickej analýze sú indikátory kľúčovými nástrojmi na vyhodnocovanie cenovej akcie na finančných trhoch. Existuje mnoho rôznych indikátorov, ktoré sa používajú na technickú analýzu, ale v tomto článku sa budeme zaoberať piatimi najdôležitejšími indikátormi. Dôležité je, aby sme pochopili, ako sa tieto indikátory vypočítavä, aby sme ich mohli správne interpretovať.

Jeden zo spôsobov, ako vypočítať indikátor, je priamočiary vzťah. To znamená, že hodnota indikátora sa priamo zväčšuje alebo zmenšuje v súlade s cenou. Napríklad, nástroj ako priemer True Range (ATR) pridáva hodnoty priemeru, keď sú vstupujúce údaje vyššie ako predchádzajúce dni. Podobne, indikátor relative strength index (RSI) zvyšuje hodnotu, keď je trh v silnom trende smerom nahor, zatiaľ čo sa znižuje, keď je trh v silnom trende smerom nadol.

Na druhej strane, niektoré indikátory sa vypočítavajú na základe vzťahov medzi dvoma alebo viacerými premennými. Napríklad, Bollingerove pásmá sú vypočítavané pomocou kombinácie priemeru a štandardnej odchýlky, kde stredný priemer je použitý na výpočet stredových pásiem a štandardná odchýlka na výpočet horného a dolného pásu. Prekročenie horného pásku môže byť interpretované ako signál pre predaj, zatiaľ čo prekročenie dolného pásku môže byť signálom na nákup.

Je dôležité tiež si uvedomiť, že niektoré indikátory môžu byť mätúce, ak sa používajú samostatne, bez ďalších nástrojov technickej analýzy. Často je najlepšie použiť kombináciu indikátorov a ďalších nástrojov, ako sú napríklad priemerné líniové prekročenia (MACD), stochRSI, alebo Bollingerove pásmá. Tieto kombinácie umožňujú lepšie vyhodnotenie silnejších signálov a môžu poskytnúť jasnejšiu predstavu o smerovaní trhu a obchodnej akcii.

V každom prípade, pri výpočte indikátorov je vždy dôležité, aby sme brali do úvahy charakteristiky trhu a časový horizont. Niektoré indikátory môžu byť viac vhodné pre krátkodobé obchodovanie, zatiaľ čo iné sa môžu lepšie hodí pre dlhodobý investovanie. Okrem toho, technickí analytici musia byť opatrní pri nastavovaní parametrov indikátorov, pretože nesprávne nastavenia môžu spôsobiť, že indikátor bude poskytovať zavádzajúce alebo nevýznamné signály.

Interpretácia

Pre technickú analýzu sú potrebné indikátory, ktoré poskytujú informácie o dianí na trhu a pomáhajú prognózovať budúce pohyby cien. Akonáhle ste tieto indikátory vypočítali a zobrazili na grafe, musíte ich správne interpretovať pre lepšie porozumenie. Interpretácia sa zakladá na analýze volatilít, výpočte signálov a identifikácii extrémnych hodnôt. Vaša schopnosť interpretovať tieto indikátory je veľmi dôležitá pre úspešné obchodovanie na trhu.

Existuje mnoho technických indikátorov, ktoré môžu poskytovať významné signály. Niektoré z najčastejšie používaných techník zahŕňajú Bollingerové pásy, ktoré zobrazujú obchodnú rozmanitosť, a MACD, ktorý meria smer a silu pohybu. Obaja tieto indikátory poskytujú cenné informácie o vývoji cien a môžu byť významnými nástrojmi pri technickej analýze trhu.

Kombinácia týchto indikátorov môže indikovať, aká akcia je vyhliadkou a aká je sila smeru. Napríklad, keď sa Bollingerove pásy zvolia a sú blízko nad sebou, toto môže znamenať, že trh je vo veľmi volatilnom stave a že cena je v blízkosti extrémnych hodnôt. Ak sa potom MACD kríži nad signálnou čiarou, môže to naznačovať, že cena sa bude zvyšovať a smer pohybu sa zosilní.

Je však dôležité si uvedomiť, že niektoré z týchto indikátorov by sa nemali používať samostatne, ale radšej by sa mali kombinovať s inými technikami a nástrojmi technickej analýzy. Napríklad, aj keď sa Bollingerove pásky môžu použiť na identifikáciu extrémneho volatilitu a MACD poskytuje silu a smer pohybu, tieto indikátory sa môžu vzájomne dopĺňať. V prípade, že MACD kríži svoju signálnu čiaru a Bollingerove pásky sa rozťahujú, dáva to silnejší signál o vzostupnom pohybe cien a existuje veľká pravdepodobnosť, že sa nástojčívajú nad extrémami.

Ak teda chcete lepšie porozumieť technickej analýze a interpretovať indikátory, musíte sa naučiť ako čítať tieto signály a určiť ich vzťah k iným údajom na grafe. Pohyb cez križovatky, vzdialenosti od Bollingerových pásov a krížovanie MACD cez signálnu čiaru sú veľmi populárne signály, na ktoré sa analytici často spoliehajú. Pri čítaní týchto indikátorov je vždy dôležité, aby sa pamätalo na vzťah medzi nimi, pretože vzájomné prekrytie a priblíženie sa niektorých hodnôt môže poskytnúť silnejší signál o vzostupnom alebo klesajúcom tlaku. Nezabudnite, že čím bližšie sú pásma Bollingerových pásov, tým väčšia je volatilita trhu a čím ďalej sú od seba, tým menej volatilná je trhová situácia. Pri obchodovaní s technickou analýzou je dôležité pochopiť túto vzájomnú závislosť a prispôsobiť nastavenie indikátorov podľa toho, čo indikujú.

Spolu tieto indikátory ponúkajú hodnotné nástroje pre technickú analýzu a poskytujú signály o budúcich pohyboch trhu. Ak ich správne interpretujete, môžete získať návrhy ku kúpe alebo predaju aktív a zlepšiť svoje obchodné stratégie.

Posúvaný priemer (MA)

Posúvaný priemer (MA) je jedným z najbežnejších technických indikátorov, používaných analytikmi na analýzu finančných trhov. MA je jednoduchým, ale výkonným nástrojom, ktorý pomáha analyzovať trend a identifikovať vstupné a výstupné body na trhu.

MA je vlastne priemer hodnôt aktívneho aktíva za určité obdobie času a je reprezentovaný čiarou na grafe. Táto čiara sa posúva vzhľadom k posledným hodnotám aktíva a tým sa vytvárajú oblasti, tzv. pásy, ktoré predstavujú možné podporné a odporové úrovne.

Analýza MA často používa porovnanie medzi dvoma rôznymi MA s rôznymi časovými horizontmi. Keď sa rýchlejší posúvací priemer (kratší časový horizont) pretne s pomalším posúvacím priemerom (dlhší časový horizont), môže to naznačovať zmenu v trende a vstupný bod na trhu.

Tak ako sú tieto úrovne podpory a odporu, prechody posúvajúcich sa priemerov môžu slúžiť aj ako signály na vstup alebo výstup z trhu. Keď sa rýchlejší MA vynorí nad pomalší MA, toto sa nazýva „zlatý kríž“ a znamená to kúpiť aktívum. Naopak, keď sa rýchlejší MA prekryje nad pomalším MA, toto sa nazýva „maškrta“ a signalizuje predaj aktíva.

Je však dôležité poznamenať, že prechody MA nie sú vždy úplne spoľahlivé signály. V období s väčšou volatilitou alebo trhovej stagnácie môžu byť falošné signály časté. Preto analytici zvyčajne kombinujú MA s ďalšími technickými indikátormi alebo používajú iné metódy na potvrdenie pokynov získaných pomocou MA.

Okrem použitia prechodov MA, analytici tiež často sledujú prekročenie hodnoty aktíva a pásy, ktoré vytvára. Keď sa aktívum dostáva na hornú pás, považuje sa to za nadkúpené a môže to naznačovať možný výpredaj aktíva. Na druhej strane, keď sa aktívum dostane na spodný pás, považuje sa to za prekúpené a môže to naznačovať možnosť nákupu aktíva.

Posúvaný priemer sa vypočíta jednoducho priemerovaním hodnôt aktíva za určité obdobie. Napríklad pretrvávajúci priemer za 50-dňové obdobie zahrnie posledných 50 dní hodnôt aktíva a vypočíta priemer. Tento údaj sa potom použije na vytvorenie úrovne posúvajúceho sa priemeru okolo poslednej hodnoty aktíva na grafe.

Môžme tvrdiť, že MA je jedným z najužitočnejších technických indikátorov používaných na finančných trhoch. Je to veľmi jednoduchý, ale spoľahlivý nástroj, ktorý môže poskytnúť cenné signály týkajúce sa trendov a vstupov na trh. Je to určite jeden z najpopulárnejších indikátorov medzi technickými analytikmi a je dôležitým nástrojom pri obchodovaní na finančných trhoch.

Slovensko: Definícia

Sily a prekúpené alebo prekoupené stredné hodnoty

Technická analýza je súbor nástrojov, ktoré sa používajú na stanovenie budúceho vývoja cien na základe minulých dát. Jedným z najpopulárnejších technických indikátorov sú priemerné premiestňovacie priemery (MA). Priemerné premiestňovacie priemery sú jednoduchým spôsobom určovania trendu na trhu pomocou výpočtu priemeru cien v určenom časovom období.

MACD je ďalší dôležitý technický indikátor, ktorý sa používa na meranie sily a smeru trendu na trhu. MACD sa skladá z dvoch priemerných premiestňovacích priemerov a histogramu, ktorý ukazuje rozdiel medzi týmito dvoma priemernými hodnotami. Kedykoľvek sa linka MACD pretne smerom nahor cez signálnu linku, považuje sa to za nákupný signál a naopak, keď sa linka MACD pretne smerom nadol cez signálnu linku, je to predajný signál.

Voľatilita trhu je ďalším dôležitým faktorom, ktorým sa technickí analytici zaoberajú. Štruktúra Bollingerových pásov umožňuje identifikovať extrémy na trhu a určiť, či je trh prekúpený alebo prekúpený. Šírka pásu Bollingerových pásov sa mení v závislosti na volatilite trhu. Ak sa šírka pásov zvyšuje, znamená to, že trh je vo veľmi volatilnom období, a naopak, ak sa šírka pásov zmenšuje, znamená to, že trh je v menej volatilnom období.

StochRSI a inú technickú analýzu

StochRSI a inú technickú analýzu

StochRSI je indikátor kombinujúci Stochastic Oscillator a Relative Strength Index. Tento indikátor poskytuje obchodníkom zaujímavý pohľad na silu trhu a overkúpujem alebo predávaných hodnôt. Kým RSI sa pohybuje medzi hodnotami 0 a 100, StochRSI predstavuje hodnoty v intervale 0 a 1. Kedykoľvek StochRSI prechádza cez kritické hodnoty, napríklad 0,2 a 0,8, poskytuje to obchodníkom signály pre nákup alebo predaj. Prechod cez 0,2 zvráti predajný tlak na nákupný tlak, zatiaľ čo prekročením 0,8 prebieha opačná konverzia zo silnej kupujúcej sily na predajnú silu.

Technická analýza je dôležitým nástrojom pri obchodovaní na finančných trhoch. Súbor indikátorov a nástrojov, ako sú priemerné premiestňovacie priemery a Bollingerove pásky, sa často používajú v kombinácii na identifikáciu trendov a určenie možných vstupných a výstupných bodov. Tieto technické indikátory poskytujú obchodníkom a investorom všetky potrebné informácie na posúdenie sily trhu a nájdenie obchodných príležitostí.

Závery

Technická analýza je nástroj, ktorý umožňuje obchodníkom vyhodnotiť minulé dáta a trendy na trhu a použiť tieto informácie na predpovedanie budúcich pohybov cien. Sady indikátorov sú kľúčovým nástrojom technickej analýzy a umožňujú obchodníkom identifikovať trend, hodnotiť silu trhu a určiť potenciálne obchodné príležitosti. Ak sú tieto nástroje správne interpretované a použité v správnom kontexte, môžu poskytnúť obchodníkom vysokú mieru presnosti a zlepšiť ich obchodné stratégie.

Typy ukazovateľov technickej analýzy

Technická analýza je metóda, ktorú používajú obchodníci na predpovedanie cien aktív na finančných trhoch. Na dosiahnutie tejto predpovede sa používajú rôzne typy ukazovateľov, ktoré poskytujú informácie o trendoch a sile trhu. V tomto článku sa pozrieme na niektoré z najpopulárnejších ukazovateľov technickej analýzy.

Pohyblivé priemery

Pohyblivé priemery

Pohyblivé priemery sú jedným z najjednoduchších a najefektívnejších ukazovateľov technickej analýzy. Sú to čiary, ktoré sa vypočítavajú z priemeru cien aktíva za určité obdobie. Tieto čiary môžu poskytnúť obchodníkom informácie o trendoch a pomocou nich môžu identifikovať vstupné a výstupné body pre obchodovanie.

Bollingerove pásy

Bollingerove pásy sú iným typom ukazovateľa technickej analýzy, ktorý sa používa na meranie volatility cien. Skladajú sa z troch čiar – horného pásmu, strednej čiary a dolného pásmu. Keď cena prekročí horné pásma, je to indikátor prekúpenosti trhu a môže naznačovať pokles ceny. Naopak, keď cena prekročí dolné pásma, môže to naznačovať prekúpenosť trhu a pokles ceny.

MACD

MACD je skratka z anglického „Moving Average Convergence Divergence“ a je ukazovateľom, ktorý kombinuje rôzne pohyblivé priemery. Je veľmi populárnym ukazovateľom technickej analýzy, ktorý môže poskytnúť obchodníkom užitočné informácie o trendoch a silách trhu.

StochRSI

StochRSI

StochRSI je ukazovateľ, ktorý kombinuje koncepty stochastického oscilátora a RSI (Relative Strength Index). Tento ukazovateľ je často používaný na meranie sily a slabosti trhu a môže poskytnúť obchodníkom informácie o prekúpenosti alebo prekúpenosti aktíva.

Tieto ukazovatele sú iba niektoré z najpopulárnejších ukazovateľov technickej analýzy, ale existuje mnoho ďalších techník, ktoré obchodníci berú do úvahy pri analyzovaní trhu. Je dôležité si uvedomiť, že každý ukazovateľ poskytuje rôzne druhy údajov a môže poskytnúť rôzne typy informácií. Preto je dôležité porozumieť týmto ukazovateľom a ich vzťahom k trhu.

– Aplikácia

Technická analýza používa rôzne indikátory na predpoveď trhového vývoja. V tomto článku sa zameriame na päť základných ukazovateľov, ktoré sú považované za nevyhnutné pri technickej analýze: Relatívna sila (RSI), Stochastický oscilátor (Stoch), Priemer True Range (ATR), Bollingerove pásy a StochRSI. Každý z týchto ukazovateľov poskytuje rôzne informácie o trhu a môže byť použitý samostatne alebo v kombinácii s inými ukazovateľmi pre lepšie porozumenie a predpoveď trhového vývoja.

RSI je indikátor, ktorý sa používa na meranie sily a smeru trhového trendu. Keď RSI stúpa nad hodnotu 70, trh je považovaný za precedentne prekúpený a môže sa očakávať pokles ceny. Naopak, keď sa RSI klesne pod hodnotu 30, trh je považovaný za precedentne predaný a môže sa očakávať zvýšenie ceny.

Stochastický oscilátor je podobný RSI, ale poskytuje viac informácií o extrémnych hodnotách. Keď sa stochastický oscilátor nachádza nad hodnotou 80, trh je považovaný za precedentne predkúpený a keď klesne pod hodnotu 20, trh je považovaný za precedentne prekúpený. StochRSI je kombináciou RSI a stochastického oscilátora a poskytuje ešte presnejšie signály o sile trhu.

Priemer True Range (ATR) je indikátor, ktorý meria priemernú pohyblivosť ceny aktíva. Tento ukazovateľ je zvlášť užitočný pri obchodovaní s volatilnými trhmi, kde bývajú väčšie pohyby ceny. ATR je vypočítaný ako priemer maximálnej rozdielu medzi vysokou a nízkou cenou aktíva v danom období.

Bollingerove pásy sú iným populárnym nástrojom technickej analýzy, ktorý poskytuje informácie o cenovej volatilite aktíva. Tieto pásy sú vytvorené pomocou priemeru cenovej hodnoty a štandardného odchýlky. Keď je cena aktíva blízko horného pásma, môže to naznačovať, že je prekúpené a je čas na predaj. Naopak, keď je cena blízko spodného pásma, môže to naznačovať, že je predané a je čas na nákup.

Každý z týchto ukazovateľov poskytuje jedinečné informácie o sile a smeru trhu. Použitie týchto ukazovateľov v kombinácii môže poskytnúť ešte silnejšie signály o trhovom vývoji. Je dôležité sa naučiť tieto techniky a skúsiť ich v reálnom obchodovaní, aby sme získali bližší pohľad na to, aký nástroj najlepšie funguje pre naše investičné potreby.

 • RSI poskytuje informácie o sile a smeru trhu.
 • StochRSI poskytuje ešte presnejšie signály o sile trhu.
 • ATR môže byť užitočný na analýzu volatilitu aktíva.
 • Bollingerove pásy často poskytujú signály o prekúpení a predaní trhu.
 • Kombinácia týchto indikátorov poskytuje lepšiu predstavu o sile a smeru trhu.

Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Moving Average Convergence Divergence (MACD) je jedným z najobľúbenejších technických indikátorov používaných analytikmi na predikciu trhového vývoja. Tento indikátor je často využívaný pre odhad smerovania trhu, identifikáciu silných trendov a zistenie, kedy je vhodné vstúpiť alebo opustiť obchod.

MACD je vypočítaný z kombinácie troch klúčových prvkov: signálnej línie, MACD línie a histogramu.

Signálna línia je vyrovnávacia kĺzavý priemer MACD línie a slúži na určenie smeru trendu. Ak MACD línia prekročí signálnu líniu smerom nahor, to je potenciálne znamenie, že je čas vstúpiť do obchodu.

MACD línia je rozdielom medzi dvoma vypočítanými kĺzavými priemermi, ktoré sú od seba vzdialené určitý počet dní. Táto línia je často porovnávaná s Kĺzavým priemerom Bollingerových pásiem na identifikáciu nadkúpených alebo nadpredaných trhových podmienok.

Histogram je vizuálny ukazovateľ rozdielu medzi MACD líniou a signálnou líniou. Kladné hodnoty histogramu indikujú silný rast ceny, zatiaľ čo záporné hodnoty signalizujú silné poklesy.

Keď MACD línia pretne nad signálnu líniu smerom nahor, to môže byť signálom na nákup, zatiaľ čo pretínanie MACD línie pod signálnu líniu smerom nadol môže naznačovať predajný signál.

MACD je teplotou trhu, takže je dôležité sledovať hodnoty jeho rastu alebo poklesu, pretože to môže poskytnúť dôležité informácie o sile a smerovaní trendu.

Přehled

Ve světě technické analýzy je důležité používat indikátory ke sledování chování trhu a identifikaci signálů, které mohou naznačovat budoucí pohyb cen. Existuje mnoho různých indikátorů, které analytikové používají, ale v tomto článku se podíváme na pět nejzákladnějších.

 • Průměrná klouzavá (moving average): Tento indikátor se používá k vyhlazování cenových dat a poskytuje pohled na průměrnou cenu aktivního nástroje za určitý časový úsek. Průměrná klouzavá také ukazuje trendový směr a může být kombinována s dalšími indikátory pro potvrzení signálů.
 • Bollingerovy pásky (Bollinger Bands): Tyto pásky ukazují míru volatility cenových pohybů. Jsou tvořeny středním průměrem a dvěma pásmy nad a pod ním, která se přizpůsobují volatilitě trhu. Pohyb cen nad horní páskou může naznačovat překoupení aktivního nástroje, zatímco pohyb cen pod dolní páskou může naznačovat přeprodání.
 • MACD (Moving Average Convergence Divergence): Tento indikátor měří sílu trendu pomocí porovnání dvou klouzavých průměrů. Když MACD lince překročí signální linku nahoru, to může být signál k nákupu aktivního nástroje, zatímco pokles pod signální linku může indikovat prodej.
 • RSI (Relative Strength Index): RSI ukazuje relativní sílu nebo slabost aktivního nástroje. Měří se na škále 0 až 100, přičemž hodnoty nad 70 jsou typicky považovány za překoupené a hodnoty pod 30 za přeprodané. RSI může pomoci identifikovat obratové body a potvrdit jiné signály.
 • StochRSI: Tento indikátor je kombinací RSI a stochastického oscilátoru. Ukazuje překoupení nebo přeprodaní aktivního nástroje v průběhu času. Když je hodnota vyšší než 0,8, aktivní nástroj se považuje za překoupený, zatímco hodnota pod 0,2 naznačuje, že je přeprodaný.

Tyto indikátory poskytují hodnotné informace o stavu trhu a mohou být použity k identifikaci obchodních příležitostí. Je však důležité si uvědomit, že žádný indikátor není infalibilní a mohou poskytnout také klamné signály. Proto je důležité používat tyto indikátory ve spojení s jinými analýzami a pečlivě sledovat práci na trhu.

Spočítaniu

V technickom obchodovaní existuje mnoho indikátorov, ktoré sa používajú na analýzu pohybu cien a predpovedanie budúcich trendov. Medzi najlepšie a najčastejšie používané patrí priemer rýchlosti relatívnej sily (StochRSI), priemer prevrátenosti, priemer klesajúcich rezistencií (MACD) a Bollingerove pásy.

StochRSI je indikátor, ktorý kombinuje Stochastický oscilátor a RSI (Relatívna sila indexu) a poskytuje obchodníkom informácie o sile a smerovaní trendu. Jeho výpočet je založený na cenách aktív a je veľmi užitočný pre hodnotenie, či je aktívum nadhodnotené alebo podhodnotené.

Priemer rýchlosti je ďalším populárnym nástrojom, ktorý sa používa pri technickej analýze. Je to jednoduchý indikátor, ktorý poskytuje obchodníkom informácie o tom, ako sa pohybuje cena aktíva v čase. Jeho hodnoty sa často používajú na identifikáciu trendu a určenie bodov vstupu a výstupu z obchodu.

MACD je ďalší populárny indikátor používaný na technickú analýzu. Jeho výpočet sa zakladá na rozdieli medzi dvomi Exponenciálne klesajúcimi priemermi a poskytuje informácie o sile a smerovaní trendu. Jeho siny sú často považované za silové nástroje na určenie trendu.

Bollingerove pásy sú ďalším dôležitým nástrojom technickej analýzy. Pomáhajú určiť, či je aktívum nadhodnotené alebo podhodnotené. Výpočet Bollingerových pásov je založený na smerodajnej odchýlke a poskytuje obchodníkom informácie o volatilite trhu. Ich pásy sú často považované za úrovne podpory a rezistencie.

Tieto nástroje sú silné technické indikátory, ktoré môžu obchodníkom poskytnúť dôležité informácie o trhu a pomôcť im robiť lepšie obchodné rozhodnutia. Dôležité je však mať na pamäti, že žiadny indikátor nie je 100% presný a treba ich používať s ostatnými technikami analýzy na získanie čo najpresnejších informácií o trhu.

Časté otázky:

Ako vykonávať zložité výpočty?

Pri zložitých výpočtoch je vhodné používať kalkulačku alebo počítačový program, ktorý je schopný spracovať veľké množstvo matematických operácií. Je dôležité mať správne zadané vstupné údaje a postupovať podľa matematických pravidiel.

Existuje rýchle spôsob prepočtu meny?

Áno, existujú rôzne online prevodníky mien, ktoré dokážu rýchlo prepočítať hodnotu jednej meny na inú. Stačí zadať východzí a cieľovú menu a prevodník vykoná výpočet podľa aktuálnych kurzov.

Ako vypočítať obsah kruhu?

Obsah kruhu sa vypočíta pomocou vzorca S = π * r^2, kde r je polomer kruhu. Stačí zadať hodnotu polomeru do vzorca a vykonať výpočet. Konštantou π sa v praxi často používa aproximácia 3,14.

Ako vypočítať percentáge z hodnoty?

Percentá zo základnej hodnoty sa vypočítajú pomocou vzorca P = (H / 100) * Z, kde P je percento, H je základná hodnota a Z je percentuálna hodnota. Stačí teda zadať hodnoty do vzorca a vykonať matematickú operáciu.

Videá:

The Calculation

34 COMMENTS

  • Ahoj Andrea23, teším sa, že sa ti článok páčil! Na otázku týkajúcu sa pohyblivých priemerov by som odporučil, že najvhodnejšie obdobie pre ich výpočet závisí od požadovanej časovej perspektívy a obchodných cieľov. Pre krátkodobých obchodníkov sa zvyčajne používa kratšie obdobie, napríklad 5 až 20 dní. Pre strednodobých a dlhodobých obchodníkov môže byť vhodné použiť dlhšie obdobie, ako 50 až 200 dní. Je však dôležité experimentovať a prispôsobiť tieto hodnoty konkrétnym trhom a stratégiám.

 1. Tento článok je veľmi užitočný. Rôzne indikátory technickej analýzy sú skvelými nástrojmi na predpovedanie budúcich pohybov na trhu. Pohyblivé priemery a Bollingerov pás sú moje obľúbené indikátory. RSI a MACD tiež poskytujú dôležité informácie o trhu. Odporúčam ich použiť pri rozhodovaní o obchodovaní na finančných trhoch.

 2. Podľa môjho názoru sú tieto ukazovatele veľmi dôležité pre technickú analýzu. Pohyblivé priemery a Bollingerov pás mi poskytujú hodnotné informácie o trendoch a očakávanom vývoji ceny. RSI a MACD tiež pomáhajú určiť, kedy je trh prekúpený alebo predaný. S týmito indikátormi môžem robiť informované obchodné rozhodnutia.

 3. Tieto indikátory sú veľmi užitočné pri technickej analýze. Pomáhajú mi predvídať budúce pohyby na trhu a robiť informované obchodné rozhodnutia. Pohyblivé priemery a Bollingerov pás sú mojimi obľúbenými indikátormi, keďže mi poskytujú hodnotné informácie o trendoch a očakávanej výkonnosti ceny. Tiež mi teší, že článok spomenul RSI a MACD, oboje sú veľmi dôležité indikátory, ktoré pomáhajú vyhodnocovať prekúpenie alebo predanie trhu.

  • Investiční profesionáli sa zvyčajne rýchlo osvoja používanie týchto ukazovateľov, pretože im pomáhajú zlepšiť ich rozhodovací proces. Avšak, samozrejme, je dôležité mať na pamäti, že úplné ovládnutie týchto ukazovateľov si vyžaduje čas a skúsenosti. Čím viac ich budete používať a analyzovať, tým viac sa stanete odborníkom v technickej analýze a budete schopní ich efektívne interpretovať.

  • Ahoj, Ana1978! Okrem uvedených indikátorov v článku existuje aj veľa ďalších dôležitých ukazovateľov, ktoré sa používajú v technickej analýze. Napríklad, Stochastic Oscillator sa používa na identifikáciu prekúpeného alebo prepredaného trhu. Ďalším veľmi populárnym indikátorom je Fibonacci retracement, ktorý pomáha určiť úrovne podpory a odporu. Potom je tu aj ich niekoľko iných, ako napríklad Relative Vigor Index, Average Directional Index, Ichimoku Clouds a mnoho ďalších. Dúfam, že ti to pomohlo!

  • Tieto ukazovatele môžu byť tiež veľmi užitočné pri analýze akciového trhu. Pri použití pohyblivých priemerov napríklad môžete sledovať priemernú cenu akcií v určitom období a identifikovať trendy, ako je napríklad stúpanie alebo klesanie ceny. Bollingerov pás vám potom môže poskytnúť informácie o tom, ako sa ceny akcií vyvíjajú vzhľadom k ich priemeru a štandardnému odchýlkovému pásu. RSI a MACD potom môžu byť užitočné pri posúdení prekúpenosti alebo predanosti akcií. S týmito ukazovateľmi môžete mať lepší prehľad o trhu a podporiť vaše investičné rozhodnutia.

 4. Veľmi sa mi páči tento článok. Technická analýza je skvelým nástrojom na predvídanie budúcich pohybov na trhu. Pohyblivé priemery a Bollingerov pás určite patrí medzi najobľúbenejšie indikátory. RSI a MACD tiež prinášajú hodnotné informácie o situácii na trhu. Odporúčam každému investorovi sa s nimi bližšie oboznámiť!

 5. Návod je veľmi užitočný a obsahuje skvelé informácie o týchto dôležitých ukazovateľoch. Verím, že pomocou týchto nástrojov budem schopný lepšie predvídať budúce pohyby na trhu a robiť múdre obchodné rozhodnutia. Ďakujem za zdieľanie!

 6. Tieto ukazovatele sú skutočne nápomocné pri obchodovaní na finančných trhoch. S ich pomocou možno lepšie predvídať pohyby na trhu a robiť dôsledné obchodné rozhodnutia. Myslím si, že technická analýza je nevyhnutná pre investičných profesionálov ako ja.

 7. Tento článok je veľmi informatívny a poučný. Ako investičná profesionálka musím súhlasiť s tým, že pohyblivé priemery a Bollingerov pás sú skutočne dôležité indikátory v technickej analýze. Pomáhajú mi predvídať budúce pohyby na trhu a robiť informované obchodné rozhodnutia. Okrem toho, RSI a MACD sú veľmi užitočné pri odhalovaní prekúpených alebo predaných trhových trendov. Odporúčam toto čítanie všetkým, ktorí chcú mať lepšiu predstavu o technickej analýze.

  • Pre naučenie sa správneho používania týchto indikátorov by bolo vhodné venovať technickej analýze nejaký čas. Odporúčam každý deň pravidelne študovať a skúšať tieto ukazovatele na reálnych finančných dátach. Čím viac času a úsilia do toho vložíte, tým lepší budete v ich používaní. Nezabudnite, že technická analýza je umenie a vyžaduje trpezlivosť a skúsenosti. Veľa šťastia pri hľadaní správnych obchodných signálov!

  • Ďalšie dôležité ukazovatele v technickej analýze zahŕňajú napríklad Stochastic Oscillator, Fibonacci retracement, Ichimoku Cloud a volume indicators. Tieto nástroje sú užitočné pri analýze trhového správania a pomáhajú investičným profesionálom vyhodnocovať potenciálne obchodné príležitosti.

 8. Podľa mňa sú indikátory technickej analýzy veľmi užitočné pri obchodovaní na trhoch. Pohyblivé priemery vám môžu poskytnúť cenné informácie o trendoch a budúcich pohyboch cien, zatiaľ čo Bollingerov pás vám pomáha rozpoznať prenákup a prevrchovanie. Okrem toho, RSI a MACD sú tiež veľmi dôležité indikátory pri zisťovaní, či je trh prekúpený alebo predaný. Všetky tieto ukazovatele mi pomáhajú urobiť informované obchodné rozhodnutia.

 9. Tento článok je veľmi užitočný! Získané informácie o jednotlivých indikátoroch mi určite pomôžu pri mojich investičných rozhodnutiach. Mám skúsenosti s používaním pohyblivých priemerov a MACD a som rád, že sa dozviem aj o ďalších indikátoroch, ako RSI a Bollingerovom páse. Ďakujem za podrobný sprievodca!

  • Ahoj Marína123, teší ma, že sa ti článok páčil! Pre začiatočníkov odporúčam začať s pohyblivými priemermi a Bollingerovým pásom, pretože sú relatívne jednoduché na pochopenie a poskytujú dobrý základ pre technickú analýzu. Keď sa budeš cítiť pohodlnejšie, môžeš sa pozrieť na ďalšie indikátory ako RSI a MACD. Veľa šťastia pri učení sa!

 10. Obchodovanie na finančných trhoch je naozaj náročné, ale tieto ukazovatele technickej analýzy vám môžu skutočne pomôcť pri predvídání budúcich pohybov na trhu. Je fascinujúce pozerať sa, ako sa vzorce a trendy odhaľujú pomocou nich, poskytujúc cenné informácie pre obchodné rozhodnutia.

  • Technická analýza a fundamentálna analýza sú dve odlišné metódy, ktoré sa často vzájomne dopĺňajú pri rozhodovaní sa na finančných trhoch. Zatiaľ čo technická analýza sa zameriava na historické ceny a objemy obchodov, fundamentálna analýza sa pozera na základné faktory ako ziskovosť spoločností, ekonomické ukazovatele a podobne. Nie sú teda navzájom konkurenčné, ale môžu sa skvelo dopĺňať. Mnoho investorov kombinuje obidve metódy pre lepšie porozumenie trhu a zlepšenie svojich obchodných rozhodnutí.

 11. Obchodovanie na finančných trhoch môže byť veľmi náročné. Som presvedčená, že pohyblivé priemery a Bollingerov pás sú neoceniteľné nástroje pre predpovedanie budúcich pohybov. RSI a MACD sú tiež dôležité indikátory, ktoré mi pomáhajú robiť informované obchodné rozhodnutia. Vďaka nim som schopná analyzovať trh s väčšou istotou.

 12. Obchodovanie na finančných trhoch môže byť veľmi náročné, ale s pomocou správnych indikátorov technickej analýzy sa dá predvídať budúci vývoj. Pohyblivé priemery a Bollingerov pás sú len niektoré z nástrojov, ktoré mi pomáhajú v rozhodovaní o obchodných krokoch. RSI a MACD sú tiež neoceniteľné pri určovaní stavu trhu. Veľmi sa teším na ďalšie tipy a informácie!

 13. Obchodovanie na finančných trhoch môže byť veľmi zložité, hlavne vtedy, keď sa musím rozhodnúť, či kúpiť alebo predať konkrétny finančný nástroj. Našťastie existujú niekoľko indikátorov technickej analýzy, ktoré mi môžu pomôcť v tejto závažnej úlohe. Tieto indikátory sú nástroje, ktoré podľa historických dát odhaľujú vzorce a trendy, aby mi poskytli vzácny pohľad na budúce pohyby na trhu.

  • Pre začiatočníkov v obchodovaní na finančných trhoch je najvhodnejší začať s pohyblivými priemermi. Tieto indikátory sú jednoduché na pochopenie a poskytujú dobrý pohľad na vývoj cien. Postupne, keď sa zoznámia s nimi, môžu preskúmať ďalšie zložitejšie nástroje ako Bollingerov pás, RSI alebo MACD. Dôležité je začať jednoduché a postupne sa zdokonaľovať.

 14. Obchodovanie na finančných trhoch môže byť veľmi zložité, hlavne vtedy, keď sa musíte rozhodnúť, či kúpiť alebo predať konkrétny finančný nástroj. Našťastie existujú niekoľko indikátorov technickej analýzy, ktoré vám môžu pomôcť v tejto závažnej úlohe. Tieto indikátory sú nástroje, ktoré podľa historických dát odhaľujú vzorce a trendy, aby vám poskytli vzácny pohľad na budúce pohyby na trhu.

 15. Obchodovanie na finančných trhoch môže byť náročné, avšak s technickou analýzou a správnymi ukazovateľmi je možné lepšie predvídať budúce pohyby na trhu. Pohyblivé priemery a Bollingerov pás sú len niektoré z nástrojov, ktoré mi pomáhajú robiť informované investičné rozhodnutia.

LEAVE A RESPONSE

Matej Lipták
Krypto-expert. Matej je skúsený konzultant a autor článkov o kryptomenách, ktorý má rozsiahle znalosti o tom, ako kryptomeny fungujú a ako ich využívať na dosiahnutie investičného úspechu. Jeho články sú plné praktických rád a tipov pre nových aj pokročilých investorov v kryptomenách.