Krypto peňaženky pre BTC a USDT

Najlepšie kryptopeňaženky pre Bitcoin a Tether na Slovensku

Kryptomeny v praxi

Ethereum na Proof-of-Stake: Čo potrebujú vedieť držitelia Ethereumu

V posledných rokoch je Ethereum jednou z najvýznamnejších kryptomien na svete. Jeho popularitu si získalo najmä svojou flexibilitou a možnosťou vytvoriť vlastné inteligentné zmluvy. Ethereum používa algoritmus Proof-of-Work (dôkaz práce) na overenie transakcií a tvorbu blokov v blockchainu. Však teraz prichádza nový spôsob overovania transakcií – Proof-of-Stake (dôkaz podielu), ktorý by mal byť ešte výhodnejší.

S ukončením bývalého systému, založenom na ťažení realizovanom horníkmi, musia používatelia Ethereum čeliťm zmenám. Proof-of-Stake je novým algoritmom pre overovanie blokov. Namiesto toho, aby boli bloky overované ťažbu, pomocou tohto algoritmu, používatelia, ktorí držia kryptomenu Ethereum v ich peňaženkách budú mať príležitosť overovať bloky, ktoré stoja na overenie.

Táto nová technológia prináša mnoho otázok. Mnohí sa pýtajú, čo to znamená pre horníkov pre Ethereum a aký bude vplyv tohto pohybu k Proof-of-Stake na systém Ethereum. Existuje mnoho sietí, ktoré už prevádzkujú algoritmus Proof-of-Stake, dokonca aj sieť Bitcoin taktiež prechádza z Proof-of-Work na Proof-of-Stake. Tieto otázky sú dôležité pre používateľov Ethereum a všetkých, ktorí investovali do tohto blockchainu.

Ak máte Ethereum a stále máte nezodpovedané otázky o overovaní blokov pomocou Proof-of-Stake, mali by ste byť informovaný. Používanie vhodných peňaženiek na uchovávanie a správu kryptomien je nevyhnutné. Pre bezpečnosť a jednoduchosť správy ETH je najlepšie využiť peňaženku Cropty. Viac informácií nájdete na https://www.cropty.io.

Ako sa Ethereum presúva na Proof of Stake?

Ethereum, druhá najväčšia kryptomena na svete, sa práve chystá prejsť na novú verziu svojho protokolu, ktorá sa nazýva Proof of Stake (dôkaz o stávke). Táto zmena bude mať veľký vplyv na celý ekosystém Ethereum a všetky jeho používateľov.

Proof of Stake sa líši od súčasného protokolu, ktorý sa nazýva Proof of Work (dôkaz o práci). V súčasnom systéme sú transakcie overované množstvom počítačov, ktoré sa nazývajú ťažiarne. Títo ťažiari sú motivovaní zostaviť bloky a overiť transakcie výmenním systémom bitcoinov, kde sa odmeňujú novými bitcoinmi. Ethereum chce presunúť tento proces na Proof of Stake systém, kde používatelia spolupracujú a overujú transakcie v závislosti od svojho podielu kryptomeny Ethereum, ktorú vlastnia.

Tento prechod na Proof of Stake má mnoho výhod. Po prvé, tento systém je energeticky efektívnejší, pretože nevyžaduje veľké množstvo výpočtových zdrojov. V súčasnosti je ťaženie Ethereum veľmi energeticky náročné, a tak sa očakáva, že prechod na Proof of Stake ho zníži. Po druhé, zmena na Proof of Stake umožní viac používateľom platiť nižšie poplatky za transakcie, pretože overovanie je decentralizované a používatelia môžu navrhnúť nižšie poplatky na overenie transakcií.

Presun na Proof of Stake bude mať najväčší vplyv na ťažiarov, ktorí v súčasnosti získavajú výhody z overovania a potvrdenia transakcií. S presunom na Proof of Stake už nebudú ťažiari potrební a ich úloha bude nahradená používateľmi, ktorí budú držať istú sumu Ethereum v ich peňaženkách. Týmto sa zvyšuje účasť používateľov a decentralizuje sa overovací proces.

Mnoho ľudí sa pýta, čo sa stane s kryptomenou Bitcoin, keď sa Ethereum presunie na Proof of Stake. Ethereum a Bitcoin sú dve odlišné kryptomeny a ich zmena protokolu nie je navzájom prepojená. Bitcoin zostane naďalej na Proof of Work systéme, zatiaľ čo Ethereum sa presunie na Proof of Stake. Toto je dôležité vedieť, aby sme neprehliadali túto dobu zmeny v blockchainových sieťach a skúmali, čo to bude mať za následky pre oba systémy.

Presun Ethereum na Proof of Stake je jedným z najdôležitejších krokov, ktoré táto kryptomena urobila. Tento prechod umožní viac decentralizácie a efektívnejšie využitie zdrojov. Už teraz sme videli mnoho projektov vytvorených na Ethereum blockchain, vrátane inteligentných zmlúv a deťom, a presun na Proof of Stake by mal posilniť túto sieť a umožniť jej ďalšie rozšírenie a inovácie.

Porozumenie prechodu Etherea

Ethereum, jedna z najväčších kryptomien, uskutočňuje v súčasnosti veľkú zmenu – prechod na systém Proof-of-Stake (dôkaz o stávke). Tento prechod je dôležitým krokom pre Etherových držiteľov a celú kryptomenovú komunitu. Ak chcete pochopiť tento proces, musíte pochopiť, čo je to systém Proof-of-Stake a ako sa líši od systému Proof-of-Work, ktorý používa napríklad bitcoin.

Harnessing the power of blockchain technology, Ethereum has become one of the most widely used networks in the cryptocurrency space. However, its current proof-of-work system is not scalable enough to handle the growing number of users and transactions. This has raised the question of how Ethereum can scale effectively while maintaining security and decentralization.

Proof-of-stake offers a potential solution to this problem. Instead of relying on miners to validate transactions and secure the network, proof-of-stake allows users to „stake“ their Ethereum by locking it up as collateral. These validators, known as „stakers,“ are then randomly selected to create new blocks and validate transactions based on the amount of Ethereum they have staked.

This transition to proof-of-stake also has implications for Ethereum’s smart contracts and decentralized applications (DApps). While these applications currently rely on miners to process and execute code, the move to proof-of-stake means that validators will take on this role. This could potentially make the system more efficient and cost-effective, as validators have a financial incentive to process transactions quickly. Additionally, proof-of-stake allows for the creation of validator pools, where multiple users can pool their Ethereum together to increase their chances of being selected as validators.

While the transition to proof-of-stake may seem complex, it is an important step towards making Ethereum more scalable and secure. It also aligns with the overall trend in the cryptocurrency industry towards more energy-efficient and environmentally friendly consensus mechanisms. By moving away from the energy-intensive process of mining, Ethereum has the potential to become one of the most sustainable and widely adopted blockchain networks in the future.

Key Features of Proof of Stake

Key Features of Proof of Stake

Proof of Stake (PoS) is a consensus mechanism used by cryptocurrencies like Ethereum to secure their blockchain. Unlike Proof of Work (PoW), which is used by Bitcoin, PoS does not rely on miners solving complex mathematical problems to validate transactions. Instead, PoS works by allowing users to „stake“ their cryptocurrency, holding it in a wallet for a certain period of time, in order to participate in the consensus process.

One of the key features of PoS is that it requires a significantly lower amount of energy compared to PoW. This is because PoS does not rely on computational power to validate transactions, but rather on the amount of cryptocurrency a user is willing to stake. This makes PoS a more sustainable and environmentally friendly option for securing a blockchain.

Another important feature of PoS is that it allows for faster transaction confirmations. In PoW systems, miners compete to solve the mathematical problems and add a new block to the blockchain. This can sometimes result in a backlog of transactions, causing delays. With PoS, the process is more streamlined, as the network selects a validator based on the amount of stake they hold. This means that transactions can be confirmed more quickly, improving the overall user experience.

PoS also promotes decentralization by reducing the concentration of power in large mining pools. In PoW systems, miners with more computational power have a higher chance of solving the mathematical problems and earning the block reward. This often leads to centralization, as large mining pools emerge and control a significant portion of the network. With PoS, the validation process is based on the amount of stake a user holds, rather than computational power. This means that even users with a smaller amount of cryptocurrency have the opportunity to participate and earn rewards.

Overall, PoS offers several key advantages over PoW, including lower energy consumption, faster transaction confirmations, and increased decentralization. These features make it a compelling option for the future of blockchain networks, and Ethereum’s transition to PoS is highly anticipated by the cryptocurrency community.

Aké sú dôsledky pre držiteľov Ethereum

Pre držiteľov Ethereum bude prechod na Proof-of-Stake (systém dôkazu podielu) mať niekoľko dôležitých dôsledkov. V súčasnom systéme Ethereum je ťažba blokov zabezpečená pomocou dôkazu práce (Proof-of-Work), čo znamená, že mánožstvo výpočtových zdrojov a elektrickej energie je potrebné na overenie transakcií a tvorbu nových blokov na blockchaine. S prechodom na systém Proof-of-Stake, tento proces sa zmení. Namiesto ťažby bude potrebné mať istú sumu Etheru, ktorú budete musieť „vložiť“ do siete ako zálohu.

Veľa držiteľov Ethereum vlastní iba menšie množstvo Ethereov, takže je pre nich ťažšie dosiahnuť potrebnú výšku „požičania“ siete. Dokonca aj tí, ktorí majú viac Etherov, sa môžu cítiť skrátka, pretože záloha bude potrebná dočasne zamknúť a nebudú k dispozícii na iné účely. Táto záloha sa nazýva stak. Pre túto funkciu budú existovať aj staking pooly, ktoré vám umožnia staviť Ether spolu s inými používateľmi, čo by mohlo byť výhodnejšie pre tých, ktorí nemajú dostatok Etheru na samostatné staviaci stak.

Zmena na systém Proof-of-Stake bude mať aj vplyv na tých, ktorí využívajú smart kontrakty na Ethereum blockchainu. Ak máte niektoré kontrakty, ktoré vyžadujú ťažbu blokov, môžete sa stretnúť s problémom, pretože nový systém nebude mať ťažbu blokov v tradičnom zmysle. Toto môže znamenať potrebu úpravy alebo migrácie týchto kontraktov na nový systém.

Systém Proof-of-Stake môže tiež zmeniť ekonomický model Ethereum. Zatiaľ čo Bitcoin využíva systém Proof-of-Work, kde ťažba blokov prináša odmenu vo forme nového Bitcoínu pre ťažiarov, Ethereum na Proof-of-Stake nezavádza nové mince do obehu. Namiesto toho, tí, ktorí majú staking stak (zálohu), budú odmenení poplatkami za transakcie vykonané na sieti. To môže viesť ku zmene hodnoty Ethereov a celkovej ekonomickej dynamike siete.

Je ešte otázkou, ako presne bude systém Proof-of-Stake fungovať a aké budú jeho dopady na držiteľov Ethereum. Ethereum sú jednou z najväčších decentralizovaných blockchainových sietí, preto to, čo sa stane s nimi bude sledovať celá kryptomenová komunita. Budeme sa musieť pozrieť, akým spôsobom minery a používatelia zareagujú na túto zmenu, a jaký vplyv to bude mať na budúcnosť Ethereov. Zakrátko sa dozvieme, čo je v obchode pre Ethereum po prechode na Proof-of-Stake.

Prečo Proof of Stake?

Prečo Proof of Stake?

Proof of Stake (PoS) je alternatíva k algoritmu Proof of Work (PoW), ktorý je používaný v väčšine blockchainových sietí, vrátane Bitcoínu. Tento algoritmus je náročný a vyžaduje veľké množstvo výpočtového výkonu od ťažiarov (miners), čo vedie k vysokým energetickým nákladom.

PoS ponúka úplne iný prístup k tomu, ako blockchainová sieť funguje. Namiesto toho, aby sa ťažitelia snažili vyriešiť ťažký matematický problém, ako vo PoW, v PoS je vytvorená „hierarchia dôvery“. Užívatelia, ktorí vlastnia väčšie množstvo Etheru (ETH), majú väčšiu šancu byť vybraní na vytváranie blokov a potvrdzovanie transakcií.

Tento spôsob vytvárania blokov môže byť pre mnohých užívateľov výhodnejší, pretože nemusia investovať do drahých ťažiarov a spotreby energie. Vyhliadky na zisk sú tiež vyššie, pretože užívatelia ziskov majú viac, ako tých, ktorí vlastnia len malé množstvo Etheru.

Okrem znížených nákladov a vyšších vyhliadok na zisk má PoS potenciál zabezpečiť decentralizáciu a odstrániť monopol ťažiarov na vytváranie blokov. V PoW systémoch je ťažké pre mnohých užívateľov súťažiť s veľkými baníkmi, ktoré majú veľké množstvo prostriedkov na investície do ťažiarov a elektroenergetickými zdrojmi. V PoS majú všetci užívatelia rovnakú šancu byť vybraní, čo podporuje spravodlivú a decentralizovanú sieť.

Výber PoS pre Ethereum je veľmi aktuálnou témou a mnoho vývojárov a nadšencov kryptomeny sa zaujíma o to, čo to znamená pre budúcnosť siete a pre ľudí, ktorí držia Ethereum. PoS môže priniesť mnoho výhod, ale tiež obsahuje otázky a výzvy, ktoré je potrebné vyriešiť, aby sa zabezpečila bezpečnosť a spoľahlivosť siete.

Výhody důkazu o podílu

Důkaz o podílu (Proof of Stake) je alternativní konsensuální mechanismus, který může sloužit k ověřování transakcí a udržování blockchainu. Narozdíl od mechanismu důkazu o pracovním výkonu (Proof of Work), který používá sílu výpočtu, důkaz o podílu spoléhá na stávající držení kryptoměny. Existuje několik výhod, které důkaz o podílu přináší.

 • Snížené energetické nároky: Důkaz o podílu nepotřebuje velké množství výpočetního výkonu jako důkaz o pracovním výkonu. To znamená, že síť může fungovat s menší spotřebou energie a méně zátěže na životní prostředí.
 • Více decentralizace: Důkaz o podílu umožňuje větší decentralizaci sítě. Namísto toho, aby těžaři soutěžili o těžbu bloků, uživatelé s větším množstvím kryptoměny mají větší šanci na získání výdělků za těžbu.
 • Menší nebezpečí útoků: Díky tomu, že útočník musí ovládat většinu kryptoměny v síti, aby mohl provádět útoky, je důkaz o podílu odolnější vůči různým útokům, jako je například útok na 51%.
 • Snížení blokování: S důkazem o podílu je pravděpodobnost vzniku “forků” menší. To znamená, že systém je stabilnější a méně náchylný k duplicitním útokům.
 • Více motivace pro uživatele: Uživatelé, kteří mají větší množství kryptoměny, mají větší motivaci udržovat a podporovat síť. To může vést k lepšímu zabezpečení a stabilitě celé sítě Ethereum.

Tyto výhody důkazu o podílu jsou jen některými důvody, proč je Ethereum na Proof of Stake (důkaz o podílu) bráno jako budoucnost kryptoměny. Tento nový mechanismus se ukázal jako mnohem efektivnější a méně nákladný pro uživatele a sítě, což přináší výhody pro všechny zúčastněné strany.

Riešenie problémov spojených s pracou na dokazovaní práce (Proof of Work)

Dokazovanie práce (Proof of Work) je kľúčovým konceptom v systéme Bitcoin a iných kryptomenách. Však takéto systémy v posledných rokoch čelia rôznym problémom. Jedným z nich je vysoká spotreba energie, ktorú vyžaduje ťažba nových blokov a overovanie transakcií. Tento proces je extrémne náročný a vyžaduje výpočtový výkon z tisícov počítačov na celom svete.

Ethereum, ako jedna z najznámejších kryptomien na svete, sa snaží adresovať tieto problémy a prejsť na nový konsenzusný algoritmus Proof of Stake (dokazovanie podielom). Namiesto ťaženia nových blokov a overovania transakcií pomocou energie a výpočtového výkonu, tento nový systém funguje na základe niečoho, čo sa nazýva „stake“ (podiel).

Pri dokazovaní podielom majú používatelia, ktorí vlastnia Ethereums, možnosť dať do zálohy časť svojho zdroja. Tí, ktorí majú väčší podiel, majú väčšiu šancu na získanie možnosti ťažiť nový blok a overovať transakcie. Toto je v rozpore so starým systémom, kde boli väčšie šance na ťažbu nových blokov pre tých, ktorí mali viac výpočtového výkonu.

Budúcnosť blockchain technológie s dôkazom o vlastníctve

Blockchain technológia sa neustále vyvíja a jedným z najdôležitejších vývojov je prechod od siete Ethereum z dôkazom o práci (Proof of Work) na dôkaz o vlastníctve (Proof of Stake).

Doteraz, v sieti Ethereum, ťažobné pody a tisíce ťažiarov boli zodpovední za overovanie transakcií a tvorenie nových blokov v blockchain sieti. Avšak, s prechodom na Proof of Stake, tento systém sa zmení.

Vďaka dôkazu o vlastníctve, používatelia Ethereum s veľkým množstvom kryptomeny budú mať možnosť vytvoriť bloky na základe svojho podielu na sieti. Týmto spôsobom, Ethereum sa presunie z veľkého množstva ťažiarov na menší počet ľudí, ktorí majú „stake“ vo forme svojej vlastníckej účasti.

Tento prechod prináša viaceré výhody. Po prvé, nie je potrebné značné množstvo výpočtového výkonu, ako to bolo v prípade Proof of Work, pretože stavitelia môžu vytvárať bloky na základe svojho stávajúceho podielu vo vlastníctve. To prináša menej nákladov a energetickú účinnosť do systému.

Ďalšou výhodou je väčšia bezpečnosť siete. Vďaka dôkazu o vlastníctve, útočníci by museli vlastniť väčšinu kryptomeny, aby mohli podviesť systém, čo je veľmi nákladné a takmer nemožné. To znamená, že sieť je menej náchylná na rôzne útoky a zabezpečuje vyššiu spoľahlivosť pre používateľov.

Čo sa týka otázky, ako tento prechod ovplyvní používateľov Ethereum, je dôležité si uvedomiť, že väčšina bežných používateľov nebude priamo zapojených do procesu tvorby blokov. Ich úloha sa bude sústrediť na vlastníctvo kryptomeny a plnenie transakcií v sieti.

Pre väčšinu používateľov nebude zmena veľmi viditeľná, a to je dobrou správou. Proces posunutia od ťažby k dôkazu o vlastníctve je navrhnutý tak, aby sieti zabezpečil efektívnejšiu a bezpečnejšiu prevádzku bez výrazných nárokov na používateľov.

Pre tých, ktorí sa o ťažbu starali a získavali odmeny za svoju prácu, táto zmena môže byť ťažšie stráviteľná. Avšak, Ethereum uverejňuje nové nástroje a možnosti pre týchto ťažiarov a verí, že budú mať nové možnosti zarobiť a získať odmeny.

Zmena z dôkazu o práci na dôkaz o vlastníctve je dôležitým vývojom vo svete blockchain technológie a prináša viac efektivity a bezpečnosti do systému. Ethereum bola jednou z prvých kryptomien, ktorá túto zmenu iniciovala a iné siete, ako napríklad Bitcoin, možno sledovať jej príklad.

Ako funguje tkz. Proof of Stake

Jednou z hlavných otázok v oblasti blokchain technológií je, ako pracuje systém Proof of Stake (PoS). V porovnaní s tradičným systémom Proof of Work (PoW), ktorý používa väčšina kryptomien vrátane Bitcoinu, PoS prináša značné zmeny v spôsobe validácie blokov a zabezpečovania siete.

V PoS sieti sa bloky nie sú validované prostredníctvom ťaženia podobne ako v PoW, ale zahrnujú sa do bloku vlastníctvom a stávkou kryptomien, ktoré patria jednotlivcom alebo skupinám. To znamená, že čím viac kryptomien vlastníte a stavíte, tým väčšiu šancu máte na validáciu nového bloku a získanie odmeny.

Tento systém je výhodný z niekoľkých dôvodov. Po prvé, je energeticky efektívnejší, pretože už nie je potrebné vynakladať veľké množstvo elektrickej energie na riešenie matematických úloh, ako je tomu v prípade PoW. To znamená, že PoS sieť je priateľskejšia k životnému prostrediu a šetrí zdroje.

Po druhé, PoS umožňuje decentralizáciu siete. V PoW sieti existuje tendencia k centralizácii, keďže ťažba je najvyššou prioritou a veľké miningové pály vytvárajú zoskupenia. S PoS sa tento problém rieši tým, že validátori bloku sú vyberaní náhodne zo všetkých účastníkov siete, čo zaručuje spravodlivejší a decentralizovanejší systém.

Okrem toho, PoS zahŕňa aj mechanizmus pokutovania, ktorý dodáva sieti dodatočnú ochranu pred nežiaducimi aktérmi. Ak by niekto skúšal podvádzať alebo sa správať nezodpovedne, stratil by časť alebo celé svoje stávky, čo vytvára motiváciu pre správne fungovanie siete.

V súčasnosti existuje množstvo kryptomien, ktoré používajú PoS alebo plánujú prejsť na tento systém v budúcnosti. Ethereum, jedna z najväčších kryptomien, plánuje prechod na PoS v rámci svojej 2.0 verzie. To by mohlo viesť k zvýšeniu rýchlosti a efektívnosti siete Ethereum, čo by umožnilo viac transakcií a smart kontraktov.

Napriek mnohým výhodám PoS však stále existujú otázky a obavy týkajúce sa jeho bezpečnosti a rovnováhy siete. Viacerí poukazujú na možnosť monopolu veľkých hráčov, ktorí majú najväčší podiel kryptomien a tak získajú najväčší vplyv na validáciu blokov. To je však otázka, na ktorú je potrebné nájsť odpoveď a zaradiť do zodpovedajúceho rámca pravidiel siete.

Úloha validátorov v dôkaze o podiely

V Proof of Stake (PoS) systéme, ktorým sa Ethereum chystá nahradzovať súčasný Proof of Work (PoW) systém, hrájú dôležitú úlohu validátori. Validátori sa starajú o overovanie a zabezpečenie transakcií v blokchaine a výrobu nových blokov.

V PoW systéme Ethereum, najmä vidíme ťažiarov, ktorí riešia matematické puzzle, aby mohli pridať blok do blockchainu. V PoS systéme sa však tieto úlohy presúvajú na validátorov, ktorí namiesto ťaženia vkladajú do siete svoje stavy.

PoS systém je menej náročný na spotrebu energie a umožňuje efektívnejšie spracovanie transakcií. Validátori majú tiež motiváciu, aby správne vykonávali svoju úlohu, pretože straty ich vkladu môžu mať vážne finančné následky. Toto je významný rozdiel oproti PoW systému, kde sa validátorom nezáleží na stavu ich ťažobného hardvéru.

Keďže PoS systém presúva väčšiu časť práce na validátorov, otvára sa otázka, čo sa stane so súčasnými ťažiarmi a ťažobnými bazénmi. Väčšina z nich by mohla byť nahradená validátormi, ktorí budú mať silnejšiu výzvu a budú sa zamerať na správne vykonávanie transakcií a kontrolu stavu siete.

S PoS systémom sa tiež otvára cesta pre vytváranie inteligentných zmlúv a decentralizovaných aplikácií. Ethereum je už teraz vodca v tomto smere, ale s PoS systémom môžu byť tieto aplikácie efektívnejšie a spoľahlivejšie.

Výber validátorov môže byť aj voľne dostupný pre používateľov, čo umožňuje väčšiu decentralizáciu siete. Zároveň však otvára otázku, aký počet validátorov je potrebný pre efektívne fungovanie siete a aké sú pravidlá pre ich výber.

Vzájomná interakcia medzi validátormi v PoS systéme je viac komplexná ako v PoW systéme, čo môže byť pre niektorých používateľov zložité pochopiť. Je však dôležité si uvedomiť, že PoS systém prináša výrazné výhody, ako sú nižšie náklady na energiu, rýchlejšie spracovanie transakcií a širšia možnosť vytvárania inteligentných zmlúv a decentralizovaných aplikácií.

– Porovnávanie Proof of Stake s Proof of Work

Proof of Stake (PoS) a Proof of Work (PoW) sú dva rôzne spôsoby, ako operuje blockchain technológia a siete digitálnych mien ako Bitcoin a Ethereum. Zatiaľ čo Bitcoin využíva PoW, Ethereum sa chystá presunúť sa na PoS.

V PoW systéme, každý blok je ťažený rudári, ktorý musí vyriešiť zložitú matematickú úlohu, aby bol blok overený a pridelený do blockchainu. Táto úloha tiež zabezpečuje, že každý blok je spoľahlivý a nezmenený. Zložitosť tejto úlohy sa v čase zvyšuje, čo spôsobuje náročnosť pre ťažiarov a spravidla vedie k vytváraniu veľkých ťažebných bazénov.

PoS systém na druhej strane funguje na základe vkladu, tzn. že ťažko určuje, kto bude ťažiarom na základe množstva daného aktívneho počas procesu. To znamená, že osoba s väčším vkladom, t.j. viac prostriedkami, bude mať väčšiu šancu byť vybratá ako ťažiar a overiť blok. To je výhodou v prípade Ethereum-u, pretože umožňuje lepšie škálovanie a efektívnejšie transakcie.

Zatiaľ čo PoW systém bol najviac bežný, s PoS systémom sme videli zaujímavé pokroky, čo kladie otázku, či by PoS systém mohol byť lepšou možnosťou pre Bitcoin v budúcnosti. Rôzne kryptomenové a blockchainové projekty preskúmali tento systém, aby zabezpečili efektívnejší a rýchlejší spôsob prevádzky svojich sietí. S viac ľudí zapojených do týchto sietí a s narastajúcim počtom transakcií, PoS môže byť sľubným riešením pre budúcnosť digitálnych mien.

Časté otázky:

Ako sa líši Proof of Stake od Proof of Work?

Proof of Stake (PoS) je konsenzusný algoritmus používaný v blockchainovej technológii, kde je vyťažovanie nových blokov a riešenie transakčných konfliktov založené na určitom množstve kryptomeny, ktorú používateľ drží. Naopak, Proof of Work (PoW) je algoritmus, v ktorom sú nové bloky vyťažované prostredníctvom riešenia matematických úloh, ktoré vyžadujú výpočtovú silu a energiu.

Ktorý algoritmus je efektívnejší – PoS alebo PoW?

Efektivita algoritmu závisí od konkrétnej situácie a potrieb blockchainovej siete. PoS môže byť efektívnejší, pretože nevyžaduje veľké množstvo energetických zdrojov, ako je tomu u PoW. PoS tiež zabezpečuje vyrovnanú distribúciu kryptomeny medzi držiteľmi, čo môže byť výhodou. Avšak, PoW má výhodu minimálneho možného zneužitia siete, pretože útočník by musel kontrolovať väčšinu výpočtových zdrojov.

Ako funguje Proof of Stake algoritmus?

Proof of Stake funguje na základe stávok. Používatelia musia uložiť určité množstvo kryptomeny do siete ako ich stávku. Na základe toho je vybraný stávkujúci, ktorý je poverený vyťažiť a overiť nové bloky. Vybraný stávkujúci má motiváciu robiť správne a bezchybné rozhodnutia, pretože ak sa jeho blok ukáže ako neplatný, môže stratiť svoju stávku.

Ako funguje Proof of Work algoritmus?

Proof of Work vyžaduje od používateľov, nazývaných ťažiadne, aby vyriešili matematickú úlohu. Táto úloha je náročná na výpočtovú silu a energia. Prvý používateľ, ktorý vyrieši úlohu, je odmenený novým blokom a transakčnými poplatkami. Tento nový blok sa potom pridáva do blockchainu. Ťažitelia sú motivovaní investovať veľké množstvo zdrojov do výpočtov, aby mali šancu vyťažiť nový blok a získať odmenu.

Aké sú výhody a nevýhody PoS a PoW?

Výhody PoS zahŕňajú nižšiu spotrebu energie, vyššiu škálovateľnosť a vyrovnanú distribúciu kryptomeny. Nevýhody PoS môžu byť problémy s centralizáciou, ak veľké množstvo kryptomeny držia len niektorí používatelia. Výhody PoW zahŕňajú robustnosť a minimálne riziko zneužitia siete. Nevýhodou je vysoká energetická náročnosť a potreba škálovateľných výpočtových zdrojov.

Videá:

What is Proof of Stake – Explained in Detail (Animation)

Proof-of-Stake (vs proof-of-work)

Proof of Work vs Proof Stake – What’s The Difference? [ PoW and PoS Explained With Animations ]

38 COMMENTS

 1. Táto nová technológia je veľmi zaujímavá. Myslím si, že prechod na Proof-of-Stake môže priniesť veľa výhod pre vlastníkov Ethereumu. Som zvedavý, ako to ovplyvní výkon a bezpečnosť siete. Tento článok mi poskytol veľa užitočných informácií.

  • Ahoj Marcelka,
   vplyv pre horníkov pre Ethereum pri prechode na Proof-of-Stake by mal byť pozitívny.
   S novým algoritmom horníci už nebudú potrební, pretože overovanie blokov bude realizované prostredníctvom držiteľov Ethereum.
   To bude znamenať zmenu v získavaní ziskov pre horníkov, pretože už nebudú môcť ťažiť nové bloky a zarábať na tom.
   Interpretujúc aktuálny stav na trhu, možno predpokladať, že tento prechod môže mať negatívny dopad na ich zisky.
   Odporúčam sledovať vývoj tejto problematiky a eventuálne upraviť investičnú stratégiu.
   Ďakujem za otázku!

 2. Podľa mňa je prechod Ethereumu na Proof-of-Stake veľmi dôležitý krok pre jeho budúcnosť. Horníci môžu mať obavy, ale s novým algoritmom budú mať aj držitelia Ethereumu viac možností a vplyvu. Teším sa, ako sa toto nové riešenie osvedčí!

  • Ahoj Janka1987, vďaka za otázku! S prechodom Ethereum na algoritmus Proof-of-Stake (dôkaz podielu) by mali transakcie byť rýchlejšie. Tento nový algoritmus by mal umožniť rýchlejšie overovanie transakcií a tvorbu blokov v blockchainu. To by malo mať pozitívny vplyv na celkovú rýchlosť transakcií v Ethereum sieti. Dúfam, že ti to pomohlo!

 3. Táto nová technológia prináša veľa otázok. Pýtate sa, čo to znamená pre horníkov pre Ethereum a aký bude vplyv tohto pohybu na Proof-of-Stake na systém Ethereum. Mám radosť z tohto vývoju a teším sa, ako sa bude tento nový algoritmus vyvíjať. Verím, že prechod na Proof-of-Stake môže priniesť viac efektivity a udržateľnosti pre celý blockchain Ethereum. Môj používateľský zážitok s Ethereum je vynikajúci a som si istá, že tento krok len umocní jeho výhody. Som zvedavá, ako sa to bude ďalej rozvíjať a ako to ovplyvní celú kryptosféru.

  • Pre horníkov pre Ethereum to znamená, že už nebudú musieť ťažiť bloky, ale budú mať možnosť overovať bloky na základe množstva Ethereumu, ktoré držia v svojich peňaženkách. Tento prechod na Proof-of-Stake by mal mať pozitívny vplyv na systém Ethereum tým, že znižuje spotrebu energie potrebnú na ťažbu a zvyšuje rýchlosť overovania transakcií. Je to výhodný krok vývoja Ethereumu.

 4. Ak máte Ethereum a stále máte nezodpovedané otázky o overovaní blokov, nebojte sa. Prechod na Proof-of-Stake je krok správnym smerom. Toto znamená, že budem mať možnosť overovať bloky, čo je vzrušujúce. Verím, že toto je efektívnejší spôsob overovania a prinesie viac výhod pre používateľov Ethereum. Som nadšená a teším sa na túto zmenu.

 5. Táto nová technológia je veľmi zaujímavá! Už sa teším, keď budem môcť overovať bloky vo svojej peňaženke a prispievať tak k celkovej bezpečnosti siete Ethereum. Verím, že prechod na Proof-of-Stake bude mať pozitívny vplyv na systém a zlepší ho ešte viac!

 6. Myslím si, že prechod na Proof-of-Stake môže byť veľmi výhodný pre vlastníkov Ethereumu. Bude to znamenať, že nemusím investovať do ťažobných zariadení a môžem jednoducho vyslať svoje Ether do peňaženky a začať overovať bloky. Som zvedavý, ako sa to bude vyvíjať a aký to bude mať vplyv na celý ekosystém Ethereumu.

 7. Ak mám Ethereum a stále mám nezodpovedané otázky o overovaní blokov, je dobré byť informovaný o prechode Ethereum na Proof-of-Stake. Musím vedieť, aký bude vplyv tohto pohybu na systém Ethereum a čo to znamená pre vlastníkov. Je dôležité byť pripravený na zmeny a ich dôsledky.

  • Áno, určite. Existuje veľa komunitných zdrojov, ktoré vám môžu pomôcť porozumieť novému algoritmu Proof-of-Stake. Môžete sa obrátiť na rôzne fóra, sociálne médiá alebo priamo na oficiálnu stránku Ethereum. Tam nájdete veľa užitočných informácií a diskusií od skúsených používateľov. Nebojte sa pýtať a zdieľať svoje otázky, komunita je tu pre vás!

  • Ahoj Otaznik98. Keď prejde Ethereum na Proof-of-Stake, váš majetok zostane bezpečný a bude možné ho stále používať. Namiesto ťažby budete mať príležitosť overovať bloky, čo vám umožní zarobiť odmeny na základe množstva Ethereumu, ktoré vlastníte. Tento prechod by mal priniesť viac efektívnosti a odstrániť potrebu drahého hardvéru pre ťažbu. Ak máte ešte ďalšie otázky Ohľadom tohto procesu, neváhajte sa spýtať.

 8. Ak mám Ethereum a stále mám nezodpovedné otázky o overovaní blokov, je dôležité sa včas informovať a porozumieť dôsledkom pre vlastníkov Ethereum. Je mi trochu ľúto horníkov, ale verím, že Proof-of-Stake je lepší a efektívnejší spôsob overovania transakcií.

 9. Táto nová technológia prináša veľa otázok a som zvedavý, čo to bude znamenať pre horníky Ethereum. Myslím si, že prechod na Proof-of-Stake môže mať veľký vplyv na celý systém Ethereum a dúfam, že to bude mať pozitívne dôsledky pre všetkých držiteľov Ethereumu.

 10. Ak mám Ethereum a stále mám nezodpovedané otázky o overovaní blokov, môžem vám povedať, že prechod na Proof-of-Stake je nevyhnutný krok, ktorý prináša mnoho výhod. Nový algoritmus by mal byť efektívnejší a udržateľnejší ako starý systém. Verím, že sa dáme dohromady ako komunita a spoločne sa pripravíme na túto zmenu.

  • Na cenu Ethereumu na trhu by nový algoritmus mohol mať vplyv. Zvyčajne zmeny algoritmov ovplyvnia trh a cenu danej kryptomeny. Taktiež je dôležité poznamenať, že prechod na Proof-of-Stake je zásadná zmena, ktorá môže ovplyvniť dôveru investorov. Investícia do Bitcoinu, ktorý má tiež plány pre zmenu algoritmu, si vyžaduje robí kvalitný výskum a poznanie trendov trhu.

 11. V článku som našla veľa užitočných informácií. Myslím si, že prechod na Proof-of-Stake môže priniesť zaujímavé zmeny do ekosystému Ethereumu. Je dôležité sledovať vývoj tejto novinky a byť pripravený na prípadné úpravy vo vlastníctve Ethereum v peňaženke.

 12. Ethereum na Proof-of-Stake: Skutočne si myslím, že tento prechod na nový algoritmus je veľmi dôležitý a nesmierne zaujímavý. Myslím si, že vlastníci Ethereumu budú mať veľa výhod z tohto nového systému overovania transakcií. Je skvelé sledovať, ako sa mení kryptomenový priestor a ako sa technológie neustále vyvíjajú. Som zvedavá, aké bude mať tento krok vplyv na samotného Ethereumu a jeho komunitu.

 13. Ethereum na Proof-of-Stake je veľký krok vpred. Verím, že prechod na nový algoritmus prinesie výhody nielen vlastníkom Ethereum, ale aj celej komunite. Dúfam, že sa podarí čo najhladšie realizovať túto zmenu.

 14. Eterum na Poof-of-Stake: Čo potrebujem vedieť držitelia Ethereumu? Myslím si, že tento prechod na nový algoritmus je dôležitý a môže priniesť zaujímavé zmeny. Som zvedavá, aký dopad to bude mať na všetkých používateľov a investičných partnerov.

  • Eterum na dôkaz podielu: Čo potrebujem vedieť držitelia Ethereumu? Myslím si, že tento prechod na nový algoritmus je dôležitý a môže priniesť zaujímavé zmeny. Som zvedavý, aký dopad to bude mať na všetkých používateľov a investičných partnerov.

   • Prechod Ethereumu na nový algoritmus je skutočne dôležitý a môže priniesť zaujímavé zmeny v kryptosvete. Verím, že zmena na Proof-of-Stake bude prospešná pre všetkých, ktorí držia Ethereum. Je dôležité sledovať vývoj a prípadné dopady na investíciu.

 15. Ethereum bude mať veľkú výhodu s prechodom na algoritmus Proof-of-Stake. Verím, že držitelia Ethereumu budú mať s týmto novým systémom ešte väčšie možnosti na overovanie blokov a zarábanie. Som zvedavá, ako sa nový algoritmus presadí v praxi.

 16. Ethereum na Proof-of-Stake je veľká zmena, ale myslím si, že môže priniesť pozitívne výhody pre vlastníkov Ethereumu. Mala by som záujem o viac informácií o tom, ako sa bude tento nový algoritmus líšiť od pôvodného Proof-of-Work.

  • Pre horníkov aj horníčky bude prechod na Proof-of-Stake znamenať zmenu v spôsobe overovania blokov. Nový algoritmus bude mať vplyv na celkovú dynamiku systému Ethereum a jeho ekosystému. Je dôležité sledovať túto transformáciu a prispôsobiť sa novým podmienkam.

 17. Ethereum je skvelá platforma a tento prechod na Proof-of-Stake sa mi zdá veľmi sľubný. Verím, že táto zmena môže priniesť niekoľko výhod a investori by sa mali pripraviť na novú éru vývoja tejto kryptomeny.

LEAVE A RESPONSE

Jana Krajčírová
Kryptomenová novinárka. Jana je odborníčka na kryptomeny s očarujúcim pohľadom na ich vývoj a budúcnosť. V jej článkoch sa dozviete o najnovších trendoch a informáciách v kryptosvete.