Krypto peňaženky pre BTC a USDT

Najlepšie kryptopeňaženky pre Bitcoin a Tether na Slovensku

Investovanie v kryptomenách

Ako začať s klasickými grafickými vzormi: Krok za krokom návod pre začiatočníkov

Technická analýza je dôležitým nástrojom, ktorý môže pomôcť obchodníkom pri predvídaní budúceho pohybu cien na finančných trhoch. Medzi najviac používané nástroje technickej analýzy patrí viacero klasických vzorov grafov, ktoré často sprevádzajú obchodníci pri svojich rozhodnutiach. Tieto vzory môžu naznačovať, či sa trh bude pohybovať smerom nahor alebo nadol, čo môže byť veľmi cennou informáciou v prípade, že investujete do aktív.

Jeden z najznámejších vzorov je „Dvojité dno“, ktoré sa nachádza na dne cenového grafu. Ide o vzor, kde ceny aktíva vytvoria dve dolné úrovne, pričom prvá úroveň je sprevádzaná významnou obchodnou aktivitou. Keď sa cena aktíva dvíha nad druhú úroveň, tento vzor môže naznačovať, že došlo k obratu a že cena sa bude pravdepodobne zvyšovať v budúcnosti.

Ďalší vzor je „Vzostupný cucek“, ktorý sa vyskytuje na vrchole cenového grafu. Tento vzor naznačuje, že cena aktíva dosiahla svoje historické maximá a že je možné očakávať dočasný pokles ceny. Obchodníci to často považujú za signál na predaj svojich aktív.

V kontexte tejto témy je dôležité zdôrazniť, že pre správne a bezpečné uskladnenie svojich kryptomien je vhodné používať kryptomenovú peňaženku, ako napríklad peňaženka Cropty. Cropty je kryptomenová peňaženka, ktorá ponúka osobám možnosť bezpečne a pohodlne spravovať ich kryptomienky. Viac informácií o peňaženke Cropty nájdete na www.cropty.io.

A Beginner’s Guide to Classical Chart Patterns A Step-by-Step Tutorial

Pennant: Úplný návod na klasické grafické tvary

Pennant je jedným z najznámejších a najviac používaných grafických vzorov na trhu. Tento vzor sa objavuje, keď cena aktíva tvorí približne dočasné spektar. Spektar je tvorený dvomi paralelnými trendovými čiarami, ktoré predstavujú vysoké a nízke body, ktoré stúpajú a padajú s cenou aktíva. Tieto linie tvoria známy tvar, ktorý sa podobá na trojuholník.

Pennant je silným a dôveryhodným vzorom, ktorý signalizuje pokračovanie súčasnej trendovej pohybu. Ak sa cena aktíva uvoľní zámky a prekročí hranice tvaru, to je signál na pokračovanie smerom k trendu. Tento signál dosahuje istého stupňa historického významu a zvyčajne je spojený s pomerne vysokým objemom obchodovania. Preto majú traderi často tendenciu považovať tento vzor za spoľahlivý.

V prípade, keď trh preukazuje slabšie prevládajúci trend, môže byť tento vzor sprevádzaný niekoľkými slabšími vlnami a určitým mierou neistoty. Vzor pennant môže mať striebornú medailu v porovnaní s ostatnými vzormi.

Tento vzor ponúka investorovi príležitosť vstúpiť do obchodu, keď trh stúpa alebo sa sťahuje zo dna. Vzor naznačuje potenciálne pokračovanie súčasného trendu a umožňuje obchodníkom predpovedať, kedy vložiť obchodnú pozíciu. Keď trh prestane rásť alebo klesať a prelomí horný alebo dolný okraj spektra, to je signál, že obchodník by mal vstúpiť na trh so smerom k trendu.

Veľa obchodníkov tiež uvádza, že tento vzor je veľmi podobný tvarom vzostupných trojuholníkov alebo vyfarbených vlajok. Pennant sa však líši v tom, že má strmé boky, ktoré zabezpečujú vyššiu mieru napätia medzi kupujúcimi a predávajúcimi. Keď raz cena dosiahne vrchol alebo dno spektra, dvíhanie beží silno a rýchlo.

Tento vzor je často sledovaný a interpretovaný ako indikátor rekuperácie alebo pokračovania trendu. V kontexte technickej analýzy väčšina obchodníkov a investorov používa pennant ako nástroj na identifikáciu pokračovania smeru trhu alebo náznaku možnej zmeny trendu. Pri analýze vzoru pennant sa odporúča sledovať vzostupné a zostupné stopky, ktoré sú často viditeľné v cene a objeme obchodovania.

Bear Flag

Bear Flag je jedním z nejznámějších klasických obrazců trhu a je často sledován obchodníky v technické analýze. Tento vzor se obvykle objevuje během korekčního pohybu dolů v trhu, a to zhruba ve formě sestupného trojúhelníku. V některých případech může být Bear Flag také nazýván symetrický klín. Obchodníci si všimnou, že ceny aktiv se postupně snižují, vytvářejíce sestupnou linii. Tato linie je spojena s dolními body v historickém kontextu a tvoří spodní část sestupného klínu.

Pokud je tato linie potvrzena, tržní obchodníci si všimnou, že cena jejich aktiva se během trhu pohybuje nahoru s rostoucím napětím. Toto napětí naznačuje, že cena by se mohla obrátit a pokračovat v pohybu nahoru. Během tohoto vzoru se trh často pohybuje mezi výraznými vrcholy a dny korekce, vytvářející tak vyrovnaný tvar, který připomíná prapor. Obchodníci věří, že když cena vyjde z tohoto tvaru směrem nahoru, předpokládá se, že se bude pohybovat směrem nahoru a pokračovat v pohybu s vyššími vrcholy. Toto očekávání je založeno na historickém kontextu a na předchozích významných vrcholech.

Obchodníci často sledují trh, aby zjistili, kdy se cena pohybuje od praní dolů k formování symetrického klínu nebo Bear Flagu. Trh se v této fázi považuje za slabší s vyššími dny korekce a nižšími dny zkoušebními. Bounce z této zóny může naznačovat, že cena by se mohla pohybovat směrem nahoru. Obchodníci sledují také hladiny potvrzení, které jim dávají jistotu, že vzor Bear Flagu byl potvrzen. Tyto hladiny mohou být znázorněny horizontálními liniemi na grafu a mohou pomoci obchodníkovi určit, zda je cena opravdu nakloněna vzestupně nebo pokračuje dolů.

Head and Shoulders

Glava a ramená predstavujú klasický vzor, ktorý sa objavuje na grafikone cien. Je to vzor otočenia, ktorý signalizuje potenciálny koniec súčasného trendu a možný začiatok nového trendu. Vzor sa skladá z troch úrovní, ktoré sa nazývajú vrcholy. Prvé dva vrcholy sú známe ako ramená a tretí vrchol je známy ako hlava. Ramená sú nižšie ako hlava a majú podobnú výšku. Medzi týmito vrcholmi je oblasť, ktorá sa nazýva krklinec. Krk je spojeným vrcholom medzi ramenami a hlavou.

Hlava a ramená sú často doplnené o tvarované sviečky, ktoré sa nazývajú sviečky hlavy a ramien. Sviečky hlavy sú obyčajne veľké a majú širšie telo, zatiaľ čo sviečky ramena majú menšie telo a majú po stranách dlhé stíny. Tieto sviečky môžu naznačovať silný odrážajový pohyb na cene. Po vytvorení vrcholov hlavy a ramien môže sledovať odpadnutie ceny.

Je ďalej možné vidieť oblasť konsolidácie, kde cena klesá na historické dno a potom sa zase vracia na úroveň podpory. Táto konsolidácia je dôležitá, pretože je to na tejto úrovni, kde sa formuje vzor. Vzor je potom potvrdený, keď cena prelomí krklinec. Prerušenie tejto úrovne sa často spája s veľkým objemom obchodov.

Vzor hlavy a ramien môže tiež byť doplnený inými technickými ukazovateľmi, ako napríklad trendové linky. Tieto linky môžu byť nakreslené na základe nízkych bodov medzi ramenami a z Nič, alebo medzi výškou hlavy a krkov. Tieto linky môžu pomôcť identifikovať trend a môžu slúžiť ako indikátor pre možný rozsah pohybu ceny po prelomení krklinec.

Stúpa sa náležitému spracovaniu grafického modelu staromódskeho trhu s cennými papiermi

Stúpa sa náležitému spracovaniu grafického modelu staromódskeho trhu s cennými papiermi

Liniový graf je jedným z najzákladnejších nástrojov používaných v technickej analýze trhov s cennými papiermi. V rámci liniového grafu sa venujeme rôznym vzorcom, ktoré sa objavujú na grafe a môžu nám poskytnúť informácie o tom, ako sa trh bude vyvíjať v budúcnosti.

Stúpajúci trojuholník

Stúpajúci trojuholník je jeden z najznámejších vzorov, ktoré sa vyskytujú na grafe. Tento vzor indikuje „napätie“ medzi kupujúcimi a predávajúcimi na trhu. Obvykle sa vyskytuje v situácii, keď trhy sú stabilné a túžba kupujúcich presahuje túžbu predávajúcich. Stúpajúci trojuholník je často sprevádzaný niektorým druhom patternu – buď sa jedná o líniovú klineciiu alebo duplicitný vrchol.

Stúpajúci trojuholník je charakteristický jednou horizontálnou čiarou (tzv. „lineckou“) a dvoma trendovými čiarami, ktoré sa postupne približujú k sebe. Keď ceny dotknú horizontálnu čiaru tzv. „krk“, naznačuje to ďalší pohyb hore. Rovnako ako pri všetkých technických indikátoroch, je dôležité mať potvrdenie zakaždým, keď sa cena „prelomí“ – teda prekročí určitú hranicu. Mali by sme si dať pozor na potvrdenú signál symetrickou liniovou klineciou (to znamená, že sa ceny prelomili nad a pod linekou a vrátili sa k nej) a potvrdením vrcholom.

Keď sa cena konečne prelomí nad „krkom“ stúpajúceho trojuholníka, môžeme očakávať pokles trhu, ktorý by mal viesť k novému vzostupu. Ak sa cena prelomí dolu cez „krk“, môže to naznačovať silnejší pohyb smerom nadol, pričom vzniká vzoráčik, ktorý môžeme opísať ako „zvrchovanosť“. Význam toho je, že vzostup a pokles ceny sú približne rovnaké na vrchole trojuholníka a na dne modelu analýzy.

Dvojhodový a dvojosový obrazcový vzor

Dvojhodový a dvojosový obrazcový vzor sú dve základné technické formácie používané pri obchodovaní s cennými papiermi. Tieto vzory sú založené na historických cenových údajoch a poskytujú obchodníkom informácie o možných zmenách trendu.

Dvojhodový vzor sa prejavuje v tvare dvoch vrcholov, ktoré majú približne rovnakú úroveň cien. Tento vzor naznačuje obrat v trende z rastového na klesajúci. Keď cena prekoná úroveň medzi vrcholmi, dvojhodový vzor je potvrdený.

Dvojosový vzor je podobný dvojhodovému vzoru, ale v tomto prípade sú dva dna, ktoré majú približne rovnakú úroveň cien. Tento vzor naznačuje obrat v trende z klesajúceho na rastový. Keď cena prekoná úroveň medzi dnami, dvojosový vzor je potvrdený.

Obidva tieto vzory sa často vyskytujú po významnom pohybe cien, ktorý je označovaný ako „flagový pohyb“. Tento pohyb je typický pre stratu momentu po tvorbe dvojhodového alebo dvojosového vzoru.

Pre obchodníkov je dôležité rozpoznať tieto vzory a nasledovať potvrdenie ich dokončenia. V prípade dvojhodového vzoru to znamená čakať na prelomenie krku vzoru, kým v prípade dvojosového vzoru je to prelomenie medzi dnami. Ak je potvrdený, obchodníci môžu očakávať pokračovanie trendu v smere, ktorý je vo väčšine prípadov opačný trendu pred vzorom.

Cena by sa mala správať rovnako po prelomení krku alebo medzi dnami. Keďže toto môže byť špecifické, niektorí obchodníci môžu požadovať ďalšie potvrdenie, ako je napríklad potvrdenie vo forme odrazu od úrovne podpory alebo odolného úrovne, alebo vytvorenie vyššieho extrému, ak sa jedná o dvojosový vzor.

Dvojhodové a dvojosové obrazcové vzory môžu byť veľmi užitočné nástroje pre technickú analýzu trhu. Pomáhajú obchodníkom identifikovať možné obraty v trendoch a urobiť informované obchodné rozhodnutia. Dôležité je však mať na pamäti, že nielenže nie sú 100% spoľahlivé, ale aj to, že technická analýza by mala byť používaná v kontexte ďalších technických a fundamentálnych indikátorov pre lepšie obchodné rozhodnutia.

Padajúci klín – technický útvar v analýze klasických grafických vzorov

Padajúci klín - technický útvar v analýze klasických grafických vzorov

Padajúci klín je jedným z najpoužívanejších technických útvarov v analýze klasických grafických vzorov. Tento vzor sa vyskytuje počas obdobia konsolidácie a naznačuje poklesový trend, ktorý by mal následne prejaviť výrazným rastom ceny.

Padajúci klín je charakterizovaný zhromažďovaním kúpnej a predajnej sily v určenej oblasti, čo vedie k postupnému zúženiu cenového pásma. Toto zúženie môže byť sprevádzané slabým poklesom, ktorý indikuje, že predajcovia zažívajú dočasné zmenšenie tlaku. Napokon, v dôsledku vysokého tlaku kupujúcich a následného prelomenia horného odporového trendového čiary, sa očakáva nárast ceny.

Vzhľadom k tomu, že padajúci klín je klasickým grafickým vzorom, je často sledovaný a je považovaný za spoľahlivý signál budúcich pohybov cien. Jeho úspech však závisí od potvrdenia ďalšími technickými indikátormi a historickým vývojom trhu.

Časťou padajúceho klínu je aj moderátny pokles smerujúci k spodnej trendovej čiare a relatívne malý poklesový pullback. Tento pokles môže mať aj obchodnú príležitosť vďaka potenciálnemu rastu ceny v budúcnosti.

Podobne ako u iných grafických vzorov, ani v prípade padajúceho klínu nemožno ignorovať tlak predajcov na trhu. Prudký vzostup cien a prelomenie vyššej trendovej čiary, naznačujúci návrat k bullish trendu, by sa mal potvrdiť historickými úrovňami a inými technickými indikátormi.

Pretože padajúci klín je spôsobený bojom medzi kupujúcimi a predajcami, je dôležité pozorovať tension medzi stranami a hľadať znaky, ktoré naznačujú, že jedna strana je silnejšia ako druhá. V prípade padajúceho klínu, to znamená, že kupujúci prejavujú vyššiu silu a sú schopní dokázať to sklonom trhovej čiary.

Padajúci klín sa často vyskytuje v období konsolidácie, kedy sa trh pohybuje medzi určitými cenovými hranicami. V týchto situáciách je hlavným cieľom tohto vzoru nájsť rovnováhu medzi kúpnou a predajnou silou, čo môže naznačovať vzostupný a zostupný trend.

V čase, keď cena dosiahne úroveň spodnej trendovej čiary, môže sa očakávať výrazný rast ceny, ktorý môže byť spôsobený cenením kupujúcich a ich aktívnym nákupom. Tento vzostup môže byť spojený s podstatne väčším objemom obchodov ako pri spadajúcom trende.

Pretože padajúci klín je symetrický vzor, jeho viacnásobné testovanie a nárastná i klesajúca pohyby vytvárajú napätie medzi kupujúcimi a predajcami. Toto napätie sa prejavuje v raste cenového pásma a v obmedzenom pohybe ceny, čo môže indikovať obchodnú príležitosť vzhľadom na očakávaný výrazný rast ceny.

Vlajky

V obchodovaní na burze je dôležité mať dobrú znalosť rôznych obchodných vzorov, ktoré sa môžu vyskytnúť na grafických analýzach. Jedným z takýchto vzorov sú vlajky. Vlajky sú jedným z najbežnejších a najznámejších obchodných vzorov, ktoré sa vyskytujú na grafických analýzach.

Vlajky sú charakterizované ako obdĺžnikový tvar, ktorý sa vyskytuje v strednom bode trendu. Na vrchu a na spodku tohto obdĺžnika sa objavujú dve rovnaké vrcholy, pričom vrchol na vrchu je známy ako „vrchol vlajky“ a vrchol na spodku je známy ako „dna vlajky“. Medzi týmito dvoma vrcholmi sa nachádza séria vyššieho úrovne nižších vrcholov a séria nižších úrovne vyšších dní.

V prípade stúpajúcej vlajky sa séria vyšších dní nachádza medzi dnami dvoma vrcholov, zatiaľ čo séria nižších vrcholov sa nachádza nad vrcholom vrcholu vlajky. V prípade klesajúcej vlajky je to naopak, séria vyšších dní je nad dnami dvoma vrcholov, zatiaľ čo séria nižších vrcholov sa nachádza pod vlajkou.

Vzhľadom k tomu, že vlajky sú považované za pokračovanie vzoru, po klesaní alebo rastúcej vlajke sa očakáva, že cena aktíva bude pokračovať vo svojom smerovaní predtým, ako vlajka vznikla. Pokles alebo rast vlajky vystupuje ako krátkodobé vyčnievanie z trendu, čo vedie k dočasnej pauze v trhu a vytvoreniu obchodníckych možností pre investorov.

Ceny aktív v rámci vlajok sa väčšinou pohybujú v relatívne malom rozsahu, ktorý sa rozťahuje medzi dolou a vrcholom vlajky. V prípade stúpajúcej vlajky je dolný rozsah známy ako „krk“, zatiaľ čo pri klesajúcej vlajke je horná hranica známa ako „krk“.

Pre potvrdenie vzoru vlajky je potrebné, aby sa cena aktíva prelomila nad oblasť „krku“ pre stúpajúcu vlajku alebo prelomila pod oblasť „krku“ pre klesajúce vlajky. Toto prelomenie by malo byť sprevádzané výrazným nárastom objemu obchodov.

Samotný vzor vlajky je obvykle zreteľný a trvá relatívne krátky čas (často niekoľko týždňov), po ktorom sa cena aktíva obnoví a pokračuje vo svojom smerovaní. Na základe toho mnoho obchodníkov považuje vzor vlajky za príležitosť na otvorenie obchodu s relatívne nízkym rizikom a potenciálne vysokou odmenou.

Vlajky sú veľmi užitočným obchodným nástrojom pre technických obchodníkov a môžu sa vyskytovať na rôznych typoch trhov a aktív. Preto je dôležité, aby obchodníci mali porozumenie týchto vzorov a vedeli ich správne rozpoznať a interpretovať.

Inverzné Veľké Hlavy a Ramená: Klasický Chartový Vzor Smerom Nahor

Inverzné Veľké Hlavy a Ramená je jeden z najznámejších a najpoužívanejších klasických chartových vzorov, ktorý indikuje silný obrat v trende. Tento vzor je obzvlášť zaujímavý pre obchodníkov, pretože môžu využiť jeho predikčné schopnosti a získať zisk. Inverzné Veľké Hlavy a Ramená je trojuholníkový vzor, ktorý sa vytvára vďaka sérii klesajúcich a stúpajúcich vrcholov a dní. Je to vzor, ktorý sa vytvára vo vývojovej fáze trhu, keď sú ceny aktív stabilné a vytvárajú niekoľko vrcholov a dní. Tento vzor ukazuje, že trh je v procese stúpania.

Prvým znakom Inverzného Veľkého Hlavy a Ramien je jeho trojuholníková forma. Vrcholy a dni vzoru sú ustálené a vytvárajú vrcholy a dní, ktoré tvoria strany trojuholníka. Tieto strany sa postupne stávajú vyššie, až kým nedosiahnu vrchol vzoru, ktorý je zvyčajne oveľa vyšší ako predchádzajúce vrcholy. Po dosiahnutí vrcholu sa vytvárajú tiež dny, ktoré začínajú klesať a tvoria ramená vzoru.

Potom nasleduje tzv. „ťahanie“ vrcholov, čo znamená, že vrcholy, ktoré nasledujú po prvej zostupnej päti, sa stávajú vyššími ako predchádzajúce. Tento proces vytláča linie nachádzajúce sa na úrovniach ramien vzoru smerom nahor, čím vytvára druhú stredu, známu ako „inverzná hlava“. Inverzná hlava je linia tvorená sériou vrcholov, ktoré sú vyššie ako vrchol vzoru. Po vytvorení inverznej hlavy je kontext vzoru takmer dokončený.

Treba poznamenať, že Inverzné Veľké Hlavy a Ramená vytvára aj „krk“, čo je najnižšia úroveň vzoru. Ak ceny aktív prelomia túto úroveň nahor, je to signálom pre obchodníkov, že by mali otvoriť dlhú pozíciu. Pri porovnaní Inverzného Veľkého Hlavy a Ramien s inými klasickými vzormi je dôležité si všimnúť, že medzi ich najväčšie rozdiely patrí fakt, že Inverzný Veľký Hlava a Ramená je vzor charakterizovaný postupným zvyšovaním vrcholov a dní, zatiaľ čo ostatné vzory, ako je napríklad Tridsať-, pánty, majú zvyčajne postupne klesajúce vrcholy a dní.

Symetrický trojuholník: klasický vzor a technická analýza

Symetrický trojuholník je jedným z najznámejších a najčastejšie sa vyskytujúcich vzorov na trhu. Je to forma konsolidácie, ktorá sa tvorí, keď sa pohyby ceny zužujú. Tento vzor je často spojený s určitým napätím a indikuje, že trh je neistý a čaká na impulz pre ďalší smer pohybu.

Symbolický trojuholník sa tvorí, keď sa dvaja protichodne sa zužujúce trendové línie vstrecajú. Jedna línia je horizontálna a predstavuje support level, zatiaľ čo druhá línia je šikmá a predstavuje resistance level. Táto formácia môže trvať od niekoľkých týždňov až po niekoľko mesiacov, až kým sa cena nezróvna a nepokračuje ďalej.

Existujú tri hlavné scenáre, ktoré sa môžu vyskytnúť pri symetrickom trojuholníku. Prvým scenárom je „breach and continuation“, ktorý sa vyskytuje, keď cena prelomí hornú resistentnú líniu a pokračuje v jej smeru. Druhým scenárom je „breach and pullback“, pri ktorom cena prelomí hornú rezistentnú líniu, ale potom sa znova vráti späť k tejto linke a pokračuje v pohybe smerom nahor.

Tretím scenárom je „breach and reversal“, ktorý sa vyskytuje, keď cena prelomí hornú líniu a pokračuje v páde. Pri tomto scenári je možné vidieť, ako sa objavujú silné medveďie sviece. Je dôležité poznamenať, že brecha, ktorá sa vyskytne v symetrickom trojuholníku, by mala byť sprevádzaná objemom, aby sa potvrdila jej platnosť.

Okrem týchto troch scenárov sa môže tiež vyskytnúť „false breakout“, ktorý sa objaví, keď cena prelomí hornú alebo dolnú líniu, ale potom sa vráti späť do symetrického trojuholníka. Takýto výbuch môže byť len dočasný a môže mať za následok smerovanie ceny opačným smerom.

Je dôležité poznamenať, že symetrický trojuholník je jedným z mnohých vzorov, ktoré môžu vystupovať na trhovom grafe. Iné odomykacie a konsolidačné vzory, ako sú hlavu a plecia, dvojitý vrchol a dvojitý spodok, môžu tiež indikovať budúci smer pohybu ceny.

Všeobecne platí, že symetrický trojuholník naznačuje prichádzajúci silný pohyb, ktorý môže byť buď stúpajúci alebo zostupujúci. Je dôležité byť ostražitý a sledovať objemy obchodovania a ďalšie technické ukazovatele, ktoré môžu pomôcť potvrdiť platnosť vzoru.

Je možné využiť symetrický trojuholník v kombinácii s inými nástrojmi technickej analýzy, ako sú napríklad fibonacciho retracement a moving averages, aby sa zvýšila úspešnosť obchodného rozhodnutia. Dôležité je tiež venovať pozornosť historickým dátam a vzorcom, ktoré môžu pomôcť predpovedať pravdepodobný pohyb ceny v budúcnosti.

Na záver, symetrický trojuholník je uznávaný a dobre známy technický vzor, ktorý sa často vyskytuje na trhu. Jeho výskyt môže indikovať budúci smer pohybu ceny a poskytnúť obchodníkom možnosť získať výhodu.

Technické formácie v grafe: Klince

Klince sú jednou z technických formácií, ktoré môžeme nájsť v grafe. Klince sú symetrické a naznačujú, že trh je v uštipačnej situácii a dočasne konsoliduje. Klince môžu pripomínať trojuholníky, avšak ich šikmé čiary sa stretávajú v miernom uhle, čím vytvárajú klincovitý tvar.

Klince môžu byť klesajúce alebo stúpajúce. Klesajúci klincovitý tvar indikuje, že trh má slabý vzostupný tlak a silnejší poklesajúci tlak. Klesajúci klince sa často vyskytujú po silných impulzoch nahor, keď trh zažíva korekciu na nižšie úrovne. Naopak, stúpajúci klincovitý tvar indikuje, že trh má slabý poklesový tlak a silnejší vzostupný tlak. Stúpajúce klince sa často vyskytujú po silných impulzoch nadol, keď trh zažíva korekciu na vyššie úrovne.

Prečo sú klince dôležité? Keď klince prestupujú ich hornú čiaru, je to často signál na náhlý pohyb smerom nahor, keďže tlak zo strany kupujúcich oslabuje tlak zo strany predávajúcich. Keď klince prestupujú ich dolnú čiaru, často to naznačuje, že tlak zo strany predávajúcich prevláda a trh sa môže vydávať nižšie.

Odkiaľ tieto informácie pochádzajú? Skúsení obchodníci vyhľadávajú historické dáta, aby identifikovali vzory vo forme klincov v minulosti. Analyzujú cenu a objem obchodov, aby určili, či je klincovitý tvar dôležitý a aký má potenciál pre budúce pohyby cien.

Technická analýza klincovitých tvarov

Technická analýza klincovitých tvarov

Pri technickej analýze klincovitých tvarov je dôležité sledovať niekoľko faktorov. Prvým je východzia úroveň, z ktorej sa klince vytvárajú. Čím viac testovaní tejto úrovne, tým väčšiu dôveru môžeme mať v klincovitý tvar.

Ďalším dôležitým faktorom je smer klincovitých tvarov. Klince, ktoré sa zužujú smerom nahor, sú považované za byčie klince a môžu signalizovať budúci pohyb trhu nahor. Klince, ktoré sa zužujú smerom nadol, sú naopak medveďie a môžu signalizovať budúci pohyb trhu nadol.

Vzostupný klincovitý tvar môže byť tiež naznačený zvyšujúcim sa objemom obchodov. Ak je objem pri prestupe horného uzáveru výrazný, môže to naznačovať, že kupujúci majú silnejší tlak a pravdepodobnosť toho, že trh sa vydá vyššie, je vyššia.

Stojí za zmienku, že poklesové klince vyžadujú stráženie nadol. Ak sa trh prebojováva cez spodnú čiaru klincového tvaru, môže to naznačovať, že medveďom sa darí a trh môže pokračovať dole.

Je tiež bežné, že cena „testuje“ horný alebo dolný zlom. Tento test je spôsobený tým, že kontrolujúci hráči testujú trh, aby zistili, či existuje dostatočný odpor. Ak cena preniká úroveň testu, môže to byť signálom o pokračovaní pohybu trhu v tomto smere.

Overall, klince sú technickým indikátorom, ktorý by sa mal kombinovať s ďalšími technikami technickej analýzy, aby sa potvrdil pohyb trhu. Klince môžu signalizovať budúce zmeny trendu alebo pokračovanie súčasného trendu, a sú užitočným nástrojom pre obchodníkov pri rozhodovaní sa o svojich obchodných stratégiách.

Bull Flag

Bull Flag je jedným z historicky dobre známych a široko používaných vzorov na grafoch forexových trhov. Tento vzor je technickým analytikom často vnímaný ako pokračujúca formácia, ktorá sa môže objaviť po značnom pohybe ceny smerom nahor.

Bull Flag sa skladá z dvoch komponentov – mastu a zástavy. Mast je silný a strmý pohyb ceny smerom nahor, zatiaľ čo zástava je mierna konsolidácia alebo korekcia smerom nadol. Keď cena zdvihá lode a pohybuje sa proti prudkému výstrelu, zástava je tvorená diagonálnymi líniemi, ktoré sa stýkajú a vytvárajú súmerný trojuholník na grafe. Tieto línie sa stávajú supportom a rezistenciou, a keď sa cena dostane blízko k línii zástavy, môže sa očakávať potenciálny breakout smerom nahor.

Keď cena konečne preskočí výšku zástavy, to je signál, že by mohla nasledovať ďalšia fáza rastu. To je často sprevádzané značným objemom obchodovania, čo naznačuje zvýšený záujem zo strany investorov o daný aktívum. Tento breakout môže byť potvrdený aj ďalším pokračovaním vystúpenia ceny, ako aj silným rokovacím časom nad ryskou zástavy.

Bull Flag je často považovaný za pokračujúci vzor a indikuje, že silnejší pohyb smerom nahor by mohol nasledovať po tom, čo aktívo vyčistí svoje korekčné fázy. Trading s Bull Flag sa často zakladá na hľadaní vstupných bodov na piatok a exitov na breakoutu cez hornú hranicu mastu.

Spadajúci trojuholník

Spadajúci trojuholník je dobre známym a široko využívaným technickým vzorom na trhu. Jeho podstatou je klesajúci trend, ktorý nasleduje po silnom pohybe narastajúcich sviečok. Keď sa trh nachádza v klesajúcom trende, dochádza k postupnému spevňovaniu regionálneho maximálneho a minimálneho cenového rozsahu. Tento vzor je často sprevádzaný veľkým objemom obchodovania, čo naznačuje silné záujem od predajcov.

Spadajúci trojuholník je potvrdený, keď cena prelomí úroveň support, ktorá zostáva v horizontálnej línii. Po prelomení supportu môže cena výrazne klesnúť. To znamená, že značný objem môže prísť do trhu, odhalenie silné predajný tlak. Cena potom môže klesnúť ešte viac, čo naznačuje, že vlajka je silný indikátor, ktorý môže naznačovať nástup klesajúcich cien.

V spadajúcom trojuholníku je výrazným znakom silného vzestupu cena medzi dvoma supportmi. To spôsobuje, že väčšina obchodníkov očakáva zlomenie supportu a pokles ceny.

Vzestup z úrovne supportu je dôležitým signálom na kúpu. Keď cena prelomí nadol, môže nastať nárast ceny. V takom prípade by obchodníci mali byť pripravení na vstup do obchodu, aby odchytávali vznikajúce možnosti na raste cien.

Double Bottom

Double Bottom

Pri analýze trhových grafů v technickej analýze sa nám často stretnú s rôznymi vzorci, ktoré nazývame „chart patterns“. Jedným z týchto vzorcov je „Double Bottom“ (dvojitý dno).

Double Bottom je typ vzoru, ktorý sa objavuje počas smeru trendu smerom nadol a môže naznačovať potenciálnu zmenu smeru trhového pohybu. Tento vzor je typicky tvorený dvoma rovnakými minimami (dolnými cenovými úrovňami) oddelenými vyšším vrcholom (hornou cenovou úrovňou) medzi nimi. Tieto minimá môžu byť sprevádzané sústredením obchodovania v určenej oblasti, ktorá sa nazýva symetrická, resp. stiahnutá či zúžená oblasť.

Akonáhle sa cena prelomí a prerazí hore cez horný vrchol, môže to naznačovať potenciálny rast ceny. Trhový pohyb po prelomení tejto úrovne môže byť sprevádzaný významným rastom. Avšak, aby sme mohli hovoriť o potvrdení tohto potenciálneho rastu, je potrebné nezabudnúť na vstupné signály, ako napríklad pozitívny objem obchodovania či ich potvrdenie inými technickými ukazovateľmi.

Tento vzor sa môže objaviť jednak na dolných cenových úrovniach, nazývaných tiež lows, a jednak na hornej úrovni, nazývanej highs. Keď trhový pohyb dosiahne bottom, vyzerá to ako malý pík, a keď prekročí tuto úroveň, môže to naznačovať silný rast ceny. Avšak, ak tento rast nie je dostatočne silný, môže sa cena vrátiť do bottom oblasti a znova testovať túto úroveň. Táto forma vzoru možno nazvať aj „W-pattern“, pretože sa jej tvar podobá písmenu „W“.

V prípade, že sa nachádzame v jasnom trende smerom nahor pred dosiahnutím bottom, môže nastať pokles ceny, ktorý predstavuje pullback alebo korekciu. Po tejto korekcii sa môže cena znova zvýšiť a znovu sa vrátiť do tejto bottom oblasti, aby znovu testovala jej úroveň. Úroveň na dolnej strane môže byť slabšia, a teda ťažšie sa prelomiť, pretože na trhu môže byť veľa predajcov, ktorí by mohli mať záujem „vydržať“ a nedovoliť rastúcej cene.

Väčšina traderov sleduje tento vzor kvôli jeho potenciálnym ziskovým možnostiam. Ak je vzor Double Bottom potvrdený, môže to naznačovať silný nárast ceny, preto mnohí traderi preferujú vstup do obchodu, keď cena prekročí hornú čiaru tohto vzoru. Avšak, za účelom úspešného obchodovania na základe tohto vzoru, je dôležité brať do úvahy aj iné faktory, ako napríklad objem a ďalšie technické indikátory, ktoré môžu potvrdiť potenciál rastu ceny.

„Časté otázky:“

Čo je dvojité dno?

Dvojité dno je technický analytický vzor, ktorý sa vyskytuje na grafe cenového pohybu a signalizuje zmenu trendu na obe strany, teda z medvedieho na býčie. Grafický vzor dvojitého dna je charakterizovaný dvojitým minimom, pričom medzi týmito minimami je krátky priestor, pripomínajúci “hlavu”. Tento vzor sa často považuje za signál na nákup.

Ako rozpoznať dvojité dno?

Na grafickom obraze dvojitého dna môžete vidieť dve minimá, ktoré sú približne na rovnakej úrovni, medzi nimi je vytvorený miestny maximálny bod, ktorý sa nazýva „hlava“. Pre potvrdenie dvojkrokového dna je potrebné sledovať objem obchodovania, ktorý by mal klesať dole a top-formy by mali byť vyššie, čo dokazuje postupný nárast kúpnych tlakov.

Aké sú dôležité faktory pri obchodovaní s dvojitým dnom?

Pri obchodovaní s dvojitým dnom je dôležité zohľadniť správne stanovenie úrovne stop loss, aby sa minimalizovali možné straty. Tiež je dôležité sledovať vývoj objemu obchodovania, pretože pri skutočnom dvojitom dne by sa mal objem postupne zmenšovať. Okrem toho je dôležité sledovať aj iné technické indikátory a potvrdzujúce signály pred vstupom do obchodu.

Aký je rozdiel medzi dvojitým a trojitým dnom?

Rozdiel medzi dvojitým a trojitým dnom spočíva v počte minimálnych bodov. Dvojité dno má dve minimá a jeden lokálny maximálny bod (hlava), zatiaľ čo trojité dno má tri minimá a dva maximálne body (hlavy). Oba vzory sa považujú za signál na nákup, avšak trojité dno je ešte silnejším signálom na zmenu trendu.

Existujú nejaké obmedzenia pri používaní dvojitého dna?

Ako pri každom inom technickom analytickom nástroji existujú tiež obmedzenia pri používaní dvojitého dna. Niekedy sa môže stať, že dvojité dno je falošný signál a trend sa nezmenil. Okrem toho je dôležité zohľadniť aj iné faktory a indikátory pri rozhodovaní o vstupe do obchodu. Dôležité je tiež sledovať správne správanie objemu obchodovania a potvrdzujúce signály.

„Videá:“

TRADING STRATEGY – DOUBLE BOTTOM CHART PATTERN

45 COMMENTS

 1. Úvodný článok je veľmi informatívny a má zrozumiteľný jazyk. Technická analýza je veľmi dôležitý nástroj pre obchodníkov, a klasické grafické vzory sú neoddeliteľnou súčasťou tohto procesu. Dvojité dno a vzostupný cucek sú vzory, ktoré som si už dlhšie všímal a mám s nimi niekoľko dobrých skúseností. Je skvelé, že ste spomenuli aj kryptomenovú peňaženku Cropty, je to skutočne bezpečný a spoľahlivý spôsob správy kryptomien.

 2. Technická analýza mi veľmi pomohla pri obchodovaní na finančnom trhu. Tieto klasické vzory sú veľmi užitočné pri predpovedaní pohybu cien. Dvojité dno je skvelý indikátor obratu, vďaka nemu som už niekoľkokrát správne predpovedala zvýšenie ceny. Odporúčam naučiť sa ich identifikovať.

 3. Ahoj, veľmi sa mi páči tento článok! Začal som sa učiť technickú analýzu a tieto klasické grafické vzory sú skvelým nástrojom na predvídanie budúcich pohybov cien. Určite vyskúšam „Dvojité dno“ a „Vzostupný cucek“ a uvidím, aké výsledky dosiahnem. Ďakujem za odporúčanie kryptomenovej peňaženky Cropty, tiež si pozriem viac informácií. Pokračujte v dobrých článkoch!

  • Áno, technická analýza je vhodným nástrojom aj pre začiatočníkov. Pomáha vám predvídať budúci pohyb cien na trhoch a robiť informované obchodné rozhodnutia. Klasické grafické vzory, ako napríklad „Dvojité dno“ alebo „Vzostupný cucek“, vám môžu poskytnúť cenné informácie o trendoch a obratoch. Ak chcete začať s technickou analýzou, odporúčam si preštudovať krok za krokom sprievodcov dostupných na internete.

 4. Ahoj všetci, už som vyskúšal niektoré klasické grafické vzory, ale nie som si istý, ako používať vzor „Dvojité dno“. Mohli by ste mi poskytnúť viac informácií o tom, ako rozpoznať tento vzor a ako ho využiť správne? Ďakujem!

  • Ahoj Martin26, samozrejme, že ti môžem pomôcť! Vzor „Dvojité dno“ je klasický grafický vzor, ktorý ukazuje možnosť obratu ceny aktíva. Rozpoznať tento vzor môžeš sledovaním cenového grafu, kde sa ceny aktíva vytvoria dve dolné úrovne. Prvá úroveň býva sprevádzaná významnou obchodnou aktivitou. Keď cena aktíva prekročí druhú úroveň, naznačuje to možný obrat a budúci rast ceny. Môžeš takto využiť tento vzor na predpovedanie správneho času na nákup aktíva. Verím, že ti to pomôže! Ak máš ešte nejaké otázky, neváhaj sa opýtať. Želám ti veľa úspechov!

 5. Táto téma je veľmi zaujímavá a užitočná. Technická analýza je často používaný nástroj pre predvídanie pohybu cien. Podľa môjho názoru, klasické grafické vzory môžu byť veľmi užitočné pri investovaní do aktív. Mám osobne veľmi dobré skúsenosti so vzorom „Vzostupný cucek“. V minulosti mi pomohol predvídať pokles ceny a vylúčiť tak možné straty. Odporúčam všetkým obchodníkom naučiť sa tieto vzory a využívať ich pri svojich obchodných rozhodnutiach.

 6. Úplne súhlasím s článkom! Technická analýza je veľmi užitočným nástrojom pri obchodovaní na finančných trhoch. Klasické grafické vzory poskytujú skvelé znaky a informácie o budúcom pohybe cien. Pre začiatočníkov je krok za krokom návod veľmi užitočný. Myslím si, že každý obchodník by mal mať znalosti o týchto vzoroch. Prajem všetkým veľa úspechov pri obchodovaní!

 7. Technická analýza je veľmi užitočným nástrojom pre obchodníkov. Klasické vzory grafov nám pomáhajú pri predikcii cien na trhoch. „Dvojité dno“ je skvelým indikátorom obratu cien, zatiaľ čo „Vzostupný cucek“ nám dáva signál k predaju aktív. Je dôležité venovať pozornosť aj bezpečnému uchovávaniu kryptomien s použitím kryptomenovej peňaženky.

 8. Tento článok je skvelým spôsobom, ako sa začať oboznámiť s klasickými grafickými vzormi. Technická analýza je naozaj dôležitým nástrojom pre predvídanie pohybu cien na trhoch. Vzory ako „Dvojité dno“ a „Vzostupný cucek“ sú veľmi užitočné pri obchodovaní. Odporúčam sa do nich ponoriť!

 9. Ja som začiatočníčka v obchodovaní s aktívami a čítanie takýchto článkov mi veľmi pomáha. Technická analýza je pre mňa trochu zložitá, ale krok za krokom návody mi skutočne uľahčujú začiatok. Teším sa, že môžem použiť tieto klasické vzory a predvídať pohyby cien. Taktiež som nahliadla na stránke peňaženku Cropty a vyzerá to veľmi sľubne!

 10. Technická analýza je veľmi dôležitý nástroj pre obchodníkov. Klasické vzory grafov im poskytujú cenné informácie o budúcom pohybe cien. Určenie obratu pomocou vzoru „Dvojité dno“ je veľmi užitočné. Tiež ma teší, že tu je zmienka o bezpečnom uskladnení kryptomien a peňaženke Cropty.

 11. Toto je veľmi užitočný návod pre začiatočníkov. Myslím si, žeby som mohol vyskúšať niektoré z týchto klasických vzorov na mojich obchodných rozhodnutiach. Tiež ma zaujíma peňaženka Cropty, budem sa pozerať na to.

 12. Technická analýza je skvelý nástroj, ktorý môže pomôcť obchodníkom pri predvídaní budúcich pohybov cien na finančných trhoch. Sám som sa naučil pracovať s klasickými vzormi pomocou tohto návodu a musím povedať, že je veľmi informatívny a užitočný pre začiatočníkov. Vzory ako „Dvojité dno“ a „Vzostupný cucek“ môžu poskytnúť cenné informácie o budúcich trendoch cien. Odporúčam všetkým, aby sa s nimi oboznámili a využívali pri svojich obchodných rozhodnutiach.

 13. Veľmi užitočný článok! Technická analýza je dôležitým nástrojom pre každého obchodníka. Myslím si, že tieto klasické vzory môžu pomôcť predvídať budúci pohyb cien a správne rozhodnutie pri investovaní. Teším sa na ďalšie články s podobnou tematikou!

  • Ahoj Martin_Lux! Áno, tento článok obsahuje krok za krokom návod pre začiatočníkov o tom, ako začať s klasickými grafickými vzormi a ako ich identifikovať a interpretovať. Odporúčam ti dôkladne si prečítať celý článok a postupovať podľa navrhnutého postupu. Ak máš ďalšie otázky, neváhaj pýtať! Veľa šťastia pri učení sa technických vzorov! 😊

 14. Toto je naozaj užitočný sprievodca pre začiatočníkov. S pomocou týchto vzorov grafu som začala lepšie rozumieť pohybu cien na trhoch a taktiež mi pomáhajú pri mojich obchodných rozhodnutiach. Veľmi doporučujem pre tých, ktorí chcú investovať do aktív.

 15. Ahoj, veľmi sa mi páči tento článok! Som nováčikom v obchodovaní a táto technická analýza mi pomohla pochopiť, ako fungujú grafické vzory. Teraz viem, ako rozpoznať „Dvojité dno“ a „Vzostupný cucek“. A tiež som sa dozvedel o peňaženke Cropty, ktorú by som chcel vyskúšať. Ďakujem za zdieľanie týchto informácií!

  • Ahoj Marcelov, ak máš veľa kryptomien a chceš sa naučiť používať technickú analýzu, odporúčam začať s klasickými grafickými vzormi. V článku je uvedený postup krok za krokom, ktorý ti pomôže začať. Ak sa naučíš rozpoznávať tieto vzory, môžeš lepšie predvídať budúci pohyb cien na trhoch a robiť informované obchodné rozhodnutia. Nezabudni tiež na bezpečné uskladnenie svojich kryptomien v kryptomenovej peňaženke ako je Cropty. Viac informácií nájdeš na http://www.cropty.io. Veľa zdaru!

 16. Technická analýza je pre mňa nesmierne cenným nástrojom pri obchodovaní na finančných trhoch. Krok za krokom sprievodca klasickými grafickými formáciami je veľkou pomocou pre začiatočníkov ako som ja. Dvojité dno je jeden z mojich obľúbených vzorov, ktorý mi pomáha predvídať pohyby cien a robiť lepšie obchodné rozhodnutia.

 17. Technická analýza je veľmi užitočný nástroj pre obchodníkov. Klasické grafické vzory sú dôležité pri predvídaní pohybu cien na trhoch. Dvojité dno a vzostupný cucek sú veľmi dobré indikátory pre rozhodnutia o nakupovaní a predaji aktív. Veľmi dôležité je používať bezpečnú kryptomenovú peňaženku, ako je Cropty.

 18. Technická analýza je dôležitým nástrojom, ktorý môže pomôcť obchodníkom pri predvídaní budúceho pohybu cien na finančných trhoch. Myslím si, že tvorba klasických vzorov grafov je nevyhnutná pre úspešné investovanie.

 19. Technická analýza je pre mňa veľmi užitočný nástroj pri obchodovaní. Krok za krokom sprievodca klasickými grafickými formáciami je skvelý pre začiatočníkov, pomáha mi lepšie porozumieť budúcemu pohybu cien na trhoch.

 20. Ako začať s klasickými grafickými vzormi? Veľmi zaujímavý článok! Ja osobne si myslím, že technická analýza je skutočne dôležitým nástrojom pre obchodníkov. Skúsenosť mi ukázala, že klasické grafické vzory môžu byť veľmi užitočné pri rozhodovaní o investíciách. Článok poskytol pekný prehľad o dvojitom dne a vzostupnom cucnke, ktoré sú veľmi časté a užitočné vzory na grafoch. Odporúčam ho každému, kto sa zaujíma o obchodovanie na finančných trhoch!

  • Ďakujem, Marta123, za tvoj komentár! Súhlasím s tebou, technická analýza je naozaj dôležitým nástrojom pre obchodníkov. Klasické grafické vzory môžu poskytnúť cenné informácie pri rozhodovaní o investíciách. Dvojitý dno a vzostupný cucek sú skutočne užitočné vzory, na ktoré je dobré sa zamerať. Teším sa, že ťa článok inšpiroval a dúfam, že budeš mať úspech pri obchodovaní na finančných trhoch!

 21. Technická analýza je pre mňa veľmi dôležitým nástrojom pri obchodovaní. Klasické vzory grafov mi poskytujú cenné informácie o možných pohyboch cien, čo mi pomáha pri rozhodovaní sa. Verím, že pochopenie týchto vzorov je kľúčom k úspešnému investovaniu do aktív.

  • Pre začiatok s klasickými grafickými vzormi nie je nutné mať predchádzajúce skúsenosti s obchodovaním. Práve naopak, sú vhodné aj pre úplných začiatočníkov, ktorí sa chcú naučiť predikovať budúci pohyb cien. Dôležité je venovať čas štúdiu technickej analýzy a krok za krokom sa učiť rozpoznávať klasické vzory grafov. Veľa úspechu! 📈

  • Technická analýza môže byť užitočným nástrojom aj pre začiatočníkov v obchodovaní s kryptomenami. Aj keď si vyžaduje určitý stupeň odbornosti a skúseností, klasické vzory grafov môžu pomôcť pri určovaní trendov a predikcii pohybu cien. Dôležité je však uvedomiť si, že technická analýza by nemala byť jediným faktorom pri rozhodovaní o obchodovaní s kryptomenami. Je vhodné kombinovať ju s fundamentálnou analýzou a dodržiavať základné zásady riadenia rizika.

 22. Dovoľte mi vyjadriť svoj názor na tento článok. Myslím si, že technická analýza je naozaj dôležitým nástrojom pre obchodníkov. Krok za krokom vysvetľovať klasické grafické vzory je veľmi užitočné pre začiatočníkov, aby lepšie porozumeli trhu a jeho pohybom. Ďakujem za zdieľanie takýchto informácií!

  • Áno, technická analýza môže byť užitočným nástrojom aj pre začiatočníkov v obchodovaní. Pri používaní klasických vzorov grafov je dôležité venovať pozornosť trendom, podporm a odporom, ale aj objemom obchodovaných aktív. Dôkladné štúdium týchto vzorov vám môže pomôcť lepšie pochopiť pohyby cien a robíť informované obchodné rozhodnutia. Prajeme veľa šťastia pri obchodovaní!

 23. Technická analýza je pre mňa dôležitým nástrojom, ktorý mi pomáha pri predvídaní budúceho pohybu cien na finančných trhoch. Klasické vzory grafov sú pre mňa veľmi užitočné, pretože mi poskytujú cenné informácie pri mojich investičných rozhodnutiach.

 24. Technická analýza je pre mňa veľmi dôležitým nástrojom pri obchodovaní na finančných trhoch. Klasické vzory v grafoch mi pomáhajú predvídať budúce pohyby cien a robiť informované obchodné rozhodnutia.

 25. Technická analýza je pre mňa dôležitým nástrojom pri obchodovaní na trhoch. Myslím si, že pochopenie klasických vzorov grafov mi pomohlo lepšie predvídať pohyb cien. Som zvedavá, či aj iní obchodníci využívajú tieto vzory pri svojich rozhodnutiach.

  • Skúsenosti s používaním klasických grafických vzorov sú veľmi pozitívne. Technická analýza je pre mňa dôležitým nástrojom pri obchodovaní, pomáha mi lepšie porozumieť trhom a robiť informované rozhodnutia.

 26. Súhlasím s článkom, technická analýza je naozaj dôležitým nástrojom pre obchodníkov na finančných trhoch. Klasické grafické vzory ako „Dvojité dno“ alebo „Vzostupný cucek“ môžu byť veľmi užitočné pri predvídaní budúcich pohybov cien. Je skvelé, že sa tento sprievodca zameriava aj na bezpečné uskladnenie kryptomien. Som zvedavá, ako sa tento návod bude smerovať pre začiatočníkov.

 27. Ako žena, ktorá sa začína zaujímať o svet klasických grafov, som veľmi vďačná za tento návod. Technická analýza sa mi zdá byť užitočným nástrojom na predvídanie cien na trhoch. Vzory ako „Dvojité dno“ a „Vzostupný cucek“ sú fascinujúce a dúfam, že mi pomôžu lepšie porozumieť trhom. Teší ma aj informácia o Cropty peňaženke na kryptomeny, zrejme vyskúšam!

LEAVE A RESPONSE

Matej Lipták
Krypto-expert. Matej je skúsený konzultant a autor článkov o kryptomenách, ktorý má rozsiahle znalosti o tom, ako kryptomeny fungujú a ako ich využívať na dosiahnutie investičného úspechu. Jeho články sú plné praktických rád a tipov pre nových aj pokročilých investorov v kryptomenách.